Ohrožené druhy

autor: Lenka Šínová
Je známým ale smutným faktem, že se každoročně rozšiřuje počet ohrožených druhů zvířat a rostlin. Ani letos tomu bohužel nebylo jinak.

Na Červeném seznamu ohrožených druhů, publikovaným Mezinárodním svazem pro ochranu přírody a přírodních zdrojů IUCN(International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources), se letos objevilo 16 119 živočichů a rostlin. Při minulém vydání v roce 2004 jich bylo 15 589 a v roce 2000 asi 11 400. Za tato hrozivě stoupající čísla je zodpovědný především člověk; ničení životního prostředí, nadměrný lov, zavlékání cizích rostlinných a živočišných druhů, které škodí druhům domácím, kácení pralesů, znečišťování oceánů a také globální oteplování, způsobené spalováním fosilních paliv. To vše má na svědomí člověk.

V současné době hrozí vymření každému třetímu obojživelníkovi. Ty ohrožuje především vysychání bažin a expanze smrtící plísně, kterou způsobil člověk. Vše nasvědčuje tomu, že se toto onemocnění rozšířilo po celé Zemi spolu s laboratorními žábami drápatkami, které jsou využívány pro těhotenské testy.

Ohrožena je také čtvrtina druhů savců. Mezi nimi nově i lední medvěd, kterého ohrožuje roztávání Arktických ledovců, nebo hroch, kterému zajistili místo na seznamu ohrožených druhů pytláci z Konga, kde je loven kvůli masu a zubům, které mohou nahradit slonovinu. Za posledních deset let se zde jejich populace snížila o 95%. Mezi ohrožené druhy patří například i koala, pískomil, někteří kytovci či tuleň středomořský.

Ani ryby nejsou před vymíráním uchráněny. v současné době je ohroženo až 56% všech jezerních a říčních druhů ryb. Mořské ryby jsou na tom něco lépe. V poslední době hrozí z mořských druhů nebezpečí zejména tuňákům, neboť jejich ilegální lov se nebývale rozrostl. Mezi další ohrožené ryby patří například sumec, pstruh, losos nebo žralok obecný. Jako velký ekologický problém se také ukázalo vysazení okounů v jezeře Malawi, vyžrali zde totiž celkem 80% ostatní rybí populace. To se zároveň projevilo i jako problém ekonomický, jelikož místní lidé se teď nemají čím živit.

Ptáků je ohrožena asi osmina. Nově se mezi ně řadí například břehouš černoocasý, chřástal polní a luňák červený. Potěšující ovšem je, že se tito ptáci vyskytují také u nás a zde se v posledních letech jejich počet mírně zvýšil.

Velmi ohrožené jsou také některé druhy hmyzu. Například ohniváček černočárný, vážky a škvoři nebo ptakokřídlec Alexandrův. Bohužel jsou ale tito živočichové mnohdy pro sponzory neatraktivní a tak jsou akce na jejich záchranu mnohem složitější. Mnoho lidí se také domnívá, že zachování rozmanitosti druhů hmyzu není důležité.

Svaz IUCN byl založen v roce 1948 Organizací spojených národů(OSN) a od té doby již provedl celou řadu akcí zaměřených na ochranu přírody. Na Červeném seznamu (Red List) se podílí více než 10 000 vědců z celého světa. Sesbírat všechna data je velice náročné. Podle Jean - Christopea Vié, zodpovědného za programy IUCN na ochranu přírody, je proto seznam oproti skutečnému stavu ještě podhodnocený.

Některá zvířata již z volné přírody zcela vymizela. Nejznámějším zástupcem je asi blboun nejapný, o jehož vyhynutí se postaral člověk, a také kůň Převalského, který dnes žije už jen v zoologických zahradách. V blízké době tento osud nejspíše čeká i tygra ussurijského.

Ochránci přírody však občas slaví i úspěchy. Třeba v Evropě sílí populace orla mořského. Občas se také stane "zázrak" a živočich, který je považován za již vyhynulého, se znovu objeví. Nedávno se takto objevil ve Spojených státech datel knížecí.

Ohrožené a vzácné druhy se dočkaly také právní ochrany. Jednou z nejdůležitějších dohod o jejich ochraně je Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES, která vznikla v roce 1973 a dnes je pod ní podepsáno přes 120 států. Zcela zakazuje obchod s více než 400 druhy živočichů a snaží se monitorovat obchody s mnoha dalšími druhy. Další dohody jsou třeba Antartic Treaty (Antarktická dohoda) nebo Mezinárodní organizace pro lov velryb, s jejíž pomocí byl v roce 1986 vyhlášen úplný zákaz komerčního lovu velryb.

Každý z nás se může zapojit do ochrany přírody, a to aniž by ji doslova chránil vlastním tělem. Stačí, když budeme zcela bojkotovat obchod s ohroženými druhy a budeme podporovat boj proti němu. Třeba pomocí nejrůznějších petic, které můžeme najít na internetu, a také tím, že nebudeme znečišťovat přírodu. Je to jen na nás.

*Další informace o ohrožených druzích, peticích, ochraně životního prostředí, ekologii a právech zvířat najdete například na těchto stránkách:

České:
http://greenpeace.cz
http://svobodazvirat.cz
http://www.nesehnuti.cz/eko

Zahraniční:

http://peta.org
http://www.greenpeace.org
http://www.hsus.orgautor:
datum vydání:
11. července 2006


Diskuze k článku „Ohrožené druhy“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!