Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR on line

autor: Martin Šandera
Před nedávnem jsme Vám představili projekt na mapování savců, který probíhá na www.biolib.cz ve spolupráci s Národním muzeem. Nýní představujeme další, podobný projekt biolibu. Tentokráte ve spolupráci s Českou herpetologickou společností.

Česká herpetologická společnost zahájila projekt "Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR" ve spolupráci s Ondřejem Zichou - Biolib (www.biolib.cz). Sledování výskytu na celém území se neobejde bez dobrovolníků ochotných poskytovat údaje o sledování. V dnešní době internetu je zapisování hlášení právě přes internet tou nejrychlejší formou. Biolib zajišťuje projekt po technické stránce a obrovskou výhodou je, že díky široké biologické tématice je navštěvován velkým počtem lidí, kteří se zajímají o vše živé, tedy velkým počtem potencionálních mapovatelů.

Výchozím stavem jsou údaje publikované v atlasech výskytu obojživelníků (Moravec 1994) a plazů (Mikátová et al. 2001). Použita je zavedená metodika síťového mapování organizmů v ČR (Buchar 1982). V oblasti mapování výskytu herpetofauny zmiňované atlasy představují jediná souhrnná díla v ČR na celostátní úrovni.

Na přelomu června a července 2006 byl zahájen testovací provoz projektu. Projekt nebyl ani na samotném Biolibu propagován, přesto přišlo během jednoho měsíce přes 50 hlášení, v několika případech se jednalo o hlášení výskytu z neobsazeného kvadrátu pro daný druh. Projekt byl na Biolibu spuštěn v září 2006.

Postupně je databáze doplňována a aktualizována na základě jednotlivých hlášení, záznam z neobsazeného mapového pole (kvadrátu) po zpracování správcem zaplní okamžitě toto pole ve faunistické mapě.

Možné je i doplňování starších údajů, které se ve výše zmiňovaných atlasech neobjevily. A to ať už se jedná o údaje publikované či nepublikované.

Po kliknutí na jednotlivý kvadrát se zobrazí všechna hlášení či údaje z tohoto kvadrátu. Přesná pozice nálezu (GPS) se zobrazuje pouze zadavateli hlášení a správci mapování, protože by někteří nenechaví a nepřející jedinci lidského druhu mohli jednoduše negativně působit na lokalitě.

Na vybraných lokalitách může být prováděno víceleté sledování či dlouhodobý monitoring stavu populací herpetofauny. Záleží to samozřejmě i na dostatku relevantních údajů z příslušné lokality.

Nemusíme čekat roky na vydání dalších tištěných atlasů. Průběžný stav sledování výskytu je na www.biolib.cz. Po každé sezóně budou k dispozici aktualizované mapy a databáze výskytu jednotlivých původních i nepůvodních druhů herpetofauny ČR za celé období i za jednotlivé roky. Pro účely vydání různých publikací budou data se souhlasem ČHS a Biolibu poskytnuta. V nejbližší době pro připravovanou reedici Fauna ČR - Obojživelníci - Plazi (Academia).

Více informací naleznete na www.biolib.cz, kde po přihlášení můžete jednoduše ve formuláři vyplňovat jednotlivá hlášení, připojit lze i obrázek. V případě, že máte více údajů, je možné zahrnout tyto údaje do databáze v podobě excelovské tabulky. Pokud nemáte přístup na internet, nemusíte zoufat. Jednou z možností je zaslání údajů v tabulce na CD správci mapování. Druhou možností je publikovat vlastní data v Herpetologických informacích (časopis České herpetologické společnosti), ať už v podobě faunistického článku nebo v případě jednotlivých významných nálezů v podobě zprávičky v rubrice "Faunistické poznámky" (web.natur.cuni.cz/chs).

Literatura:
- BUCHAR J. Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa, Věst. Čs. Společ. Zool. 46: 317 - 318, 1982
- Mikátová B. Vlašín M. Zavadil V. (eds.), Atlas rozšíření plazů v České republice = Atlas of the distribution of reptiles in the Czech Republic, AOPK ČR, Brno, Praha, 258 pp. 2001
- Moravec J. (ed.), Atlas rozšíření obojživelníků v České republice = Atlas of Czech amphibians, Národní muzeum, Praha, 136 pp. 1982

Muzeum přírody Český ráj (www.mpcr.cz)
Česká herpetologická společnost (web.natur.cuni.cz/chs)

Fotografie ropuchy:Jiří Bohdal - www.naturfoto.czautor:
datum vydání:
23. října 2006


Diskuze k článku „Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR on line“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!