Sčítání vodních ptáků - připojte se k nám

autor: Alena Rulfová
Letošní rok probíhá v České republice sčítání vodních ptáků, které navazuje na sčítání ze zimy 1995/1996. Akce probíhá ve středních Čechách, konkrétně na řece Vltavě, Labi, Berounce, Litavce a z části také na Jizeře a Sázavě, plus na některých středočeských rybnících a zatopených pískovnách. Koordinátory sčítání vodních ptáků jsou Pavel Bergman, Jindra Mourková a Michal Bílý.

Sčítání probíhá v pěti termínech, v listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu. Konkrétní termíny lze nalézt na internetových stránkách České společnosti ornitologické www.birdlife.cz. Zde se můžete ke sčítání také přihlásit, a získat potřebnou metodiku. Aby se člověk mohl zúčastnit sčítání, měl by znát základní druhy vodních ptáků vyskytujících se v době zimování a průtahu v České republice. U kachny divoké je potřeba rozeznat samce od samice, což není nijak složité. Jisté ornitologické znalosti jsou však rozhodně nutné. Nejdůležitější je rozeznat od sebe vcelku běžné druhy, jako jsou kachna divoká (Anas platyrhynchos), některé druhy potápivých kachen - potápka rudokrká (Podiceps griseigena), potápka černokrká (Podiceps nigricollis), potápka malá (Tachybabtus ruficollis) dále kormorán velký (Phalacrocorax carbo), volavka popelavá (Ardea cinerea), volavka bílá (Egretta alba), čáp bílý (Ciconia ciconia), čáp černý (Ciconia nigra), labuť velká (Cygnus olor), husa velká (Anser anser), husa polní (Anser fabalis), husa běločelá (Anser albifrons), husa malá (Anser erythropus), kopřivka obecná (Anas strepera), lžičák pestrý (Anas clypeata), čírka obecná (Anas crecca), hvízdák eurasijský (Anas penelope), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), polák velký (Aythya ferina), polák chocholačka (Aythya fuligula), polák malý (Aythya nyroca), polák kaholka (Aythya marila). Rovněž je potřeba znát základní druhy racků, či spíše alespoň poznat racka chechtavého, neboť ten se u nás vyskytuje v nejhojnější míře. Poznáte-li mimo mnou zmíněných druhů také některé bahňáky, bude to jedině k užitku. Mezi vodní ptáky se započítávají také orel mořský (Haliaetus albicilla), skorec vodní (Cinclus cinclus), lednáček říční (Alcedo atthis) a některé druhy konipasů.

Proč se ptáci sčítají? Sčítání ptáků je důležitou činností z hlediska monitoringu vývoje početnosti světové (či případně evropské, národní apod.) populace daného ptačího druhu. Početní stav populace vypovídá nejen o vývojových trendech během roku, ale je také důležitý pro zjištění nepřirozeného poklesu početního stavu populace. Díky včasnému zjištění úbývání dané populace je možné zaměřit se na příčinu tohoto poklesu a eliminovat ji či úplně odstranit.

Dobrým příkladem je nedávné vyhlášení chráněného území o velikosti třicet tisíc ha v Kambodže z důvodu enormního poklesu populace dropa bengálského. Drop bengálský je kriticky ohrožený druh a právě v Kambodži žije největší populace tohoto druhu čítající asi tisíc jedinců. Průzkumy, které proběhly letos na jaře, ukázaly na silný úbytek této populace. Důvodem byla silná intenzifikace zemědělství, která se jihovýchodní Asii neustále rozšiřuje.

Jste-li z Prahy a máte-li zálibu v ornitologii, mohu vám sčítání vodních ptáků jedině doporučit. Cesta z Prahy netrvá do žádného ze sčítaných úseků nijak dlouhou dobu. Umožní vám odpočinout si od ruchu velkoměsta, a zároveň přispět k monitoringu vodních ptáků u nás. Ačkoliv první listopadové sčítání již proběhlo, neznamená to, že se nemůžete ke sčítání připojit. Mnohé úseky totiž nejsou dosud dostatečně obsazeny - několik lidí sčítá několik úseků. Délka sčítané trasy se pohybuje od 5 do 15 kilometrů. Většinou se jedná o sčítání podél břehu řeky.

Kromě zimního sčítání vodních ptáků ve středních Čechách probíhá v lednu mezinárodní sčítání vodních ptáků na celém území České republiky, do něhož se můžete také zapojit.

Fotografie:Jiří Bohdal - www.naturfoto.czautor:
datum vydání:
13. prosince 2006


Diskuze k článku „Sčítání vodních ptáků - připojte se k nám“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!