Hmyz - nejen zlý škůdce, ale i náš spojenec!

autor: Renata Jindrová
Hmyz je druhově nejbohatší a rozhodně tvarově nejpozoruhodnější skupina živočichů. Každý druh hmyzu má svůj určitý význam v přírodním dění, většina druhů nám nepřináší užitek, ale ani nám neškodí. Užitečných druhů je ale v také mnoho, rozhodně více než škůdců.

Hmyz je pro většinu lidí odporný a hned si každý nejdříve představuje škůdce na rostlinách (mandelinka bramborová, mšice, housenky běláska zelného), dřevokazné druhy (červotoči), parazity a krev sající druhy (moucha tse-tse, klíšťata, komáři). Do takto označených "žroutů a přenašečů nemocí" můžeme zařadit asi čtvrtinu ze všech druhů hmyzu, ale co ti zbývající?

1.Mezi užitečné patří hlavně opylovači, kteří jsou důležití pro opýlení mnoha kvetoucích rostlin. Bez těchto opylovačů by se spousta rostlin nedokázala rozmnožit. Bez hmyzu by nebylo života na Zemi.

Včela medonosná (Apis mellifera): Je značně rozšířená. U nás je běžně chována v úlech kvůli produkci medu a dalších produktů. Divoká včelstva žijí v dutinách stromů v lesnatých oblastech. Z vosku staví plásty šestihranných buněk, ve kterých shromažďují zásoby potravy a vychovávají potomky. Na květech rostlin sbírají nektar a pyl, díky tomuto procesu mohou opylené rostliny vytvářet semena. Včely patří mezi nejlepší opylovače na celém světě. Z dalších včelovitých u nás žije 26 druhů čmeláků a pačmeláků, na celém světě je jich okolo 1 000 druhů, žijí všude kromě subsaharské Afriky. K opylovačům můžeme přiřadit celý řád blanokřídlého hmyzu, motýly a v menší míře se na opylování podílí i dvoukřídlý a brouci.

Babočka osiková (Nymphalis antilopa): U nás žije asi 40 druhů babočkovitých, babočka osiková s rozpětím křídel 80 mm patří mezi naše největší denní motýly. Líc křídel má tmavě kaštanový, lemovaný modrými skvrnami a nápadnou krémově žlutou obrubou.

2. Mezi, pro nás užitečný hmyz, patří hmyz, který nám poskytuje hmyzí produkty: Mezi asi nejdůležitější produkt hmyzu, který využíváme je včelí med, dále vosky, oleje, přírodní léčiva, barviva či hedvábí.

Z čeledi bourcovitých je dobře znán a je již několik tisíc let i chován kvůli hedvábí po celém světě bourec morušový (Bombyx mori). V mnoha chudých zemích je hmyz i nedílnou součástí potravy lidí.

3. K dalším užitečným patří druhy hmyzu, kteří hubí jiné druhy hmyzu: predátoři, mezi které patří hlavně známá čeleď slunéčkovitých.

Slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata): V ČR žije asi 70 druhů z čeledi slunéčkovitých. Nejznámější slunéčko sedmitečné slouží s těmi ostatními k biologickému boji proti hmyzím škůdcům a roztočům. Dospělci i larvy jsou draví, loví měkký hmyz. K dalším predátorům patří síťokřídlí, dlouhošíjky či někteří dvoukřídlí.

4.Další užitečnou skupinou jsou: paraziti, kteří kladou do své oběti vajíčka, z kterých se vylíhnou larvy, které se živí tělem svého hostitele. Nejvíce parazitů najdeme mezi blanokřídlými. Mnoho druhů se dá proto využít (jako u predátorů) k biologickému boji proti škůdcům.

5. Poslední skupinou užitečných je tzv. zdravotní policie. Je to hmyz, který se živí tlejícími organismy rostlinné i živočišné říše či výkaly. Nejznámější jsou chrobáci, hrobaříci či drabčíci.

Použitá literatura:
Vladimír Motyčka, 2006: Fauna a flóra středomoří
Georgie C. McGavin, 2005: Hmyz
Jiří Zahradík, Jarmila Hoberlandtová, 1987: Náš hmyz
J. Dobroruka, Z. Podhajská, J. Bauer, 1981: Pestrá přírodaautor:
datum vydání:
12. ledna 2007


Diskuze k článku „Hmyz - nejen zlý škůdce, ale i náš spojenec!“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!