Litometeory

autor: Ing. Dagmar Honsová
Máme tu podzim a v předpovědích počasí čím dál tím častěji zaznívají upozornění před ranní mlhou, kouřmem, zákalem, zakouřením nebo prachovým zákalem. Mlhy a kouřmo patří mezi hydrometeory a jejich vznik a rozlišení byly popsány ve dřívějších článcích. Pojďme se zaměřit na meteorologické jevy, které řadíme mezi litometeory: zákal, zakouření a prachový zákal aj.

Zákal je nejběžnějším litometeorem, pozorovaným v našich zeměpisných šířkách. Je způsoben přítomností mikroskopicky malých pevných částic prachu, kouřových zplodin městských a průmyslových oblastí ve vzduchu. Jedná se o rovnoměrné suché zakalení vzduchu, které na první pohled činí krajinu matnější. Vzhledově je velmi podobný kouřmu, ale na rozdíl od něho bývá relativní vlhkost vzduchu velmi nízká. Dalším rozlišovacím znakem je, že před tmavým pozadím má kouřmo šedý odstín na rozdíl od modravého odstínu u zákalu. Zbarvení zákalu je způsobeno schopností různě velkých částic obsažených ve vzduchu rozptylovat světlo různých vlnových délek.

Kouř (zakouření) je litometeor, který je složený výhradně z kouřových zplodin a je opět velmi podobný zákalu. Na rozdíl od zákalu je pozorován v omezených oblastech v blízkosti zdrojů kouře, které lze vždy s jistotou určit – nejčastěji se vyskytuje nad městy nebo při lesních požárech. Typický je zejména u menších sídel, kde ještě převládá topení uhlím.

Zakouření je velmi podobný prachový zákal, o kterém hovoříme pouze v případě následuje-li po prachové nebo písečné vichřici. Na území Česka se vyskytuje velmi zřídka - poslední potvrzené záznamy o jeho výskytu jsou z roku 1951.

Letos v létě, kdy se jižní Morava potýkala s dlouhotrvajícím suchem a při čerstvém větru, který zvedal z půdy suché částice a přenášel je na značné vzdálenosti jsme hovořili o zvířeném prachu. Za podobných podmínek vznikají rovněž prachové nebo písečné víry. Prachové nebo písečná vichřice jsou u nás vzácným atmosférickým jevem, ale poměrně často se k nám dostává například písek ze Sahary. A možná si vzpomenete na letošní únor, kdy se k nám dostal prach z Ukrajiny.

S výskytem litometeorů jsou také většinou spojeny zhoršené rozptylové podmínky, kdy koncentrace - zejména prachových částic, převyšují své imisní limity.

Podle zhoršení dohlednosti při výskytu některého z vyjmenovaného litometeorů rozeznáváme slabý jev-dohlednost mezi 4 až 10 km, mírný jev-dohlednost mezi 2,1 až 4 km, silný jev-dohlednost v rozmezí1 až 2 km a velmi silný jev, kdy je dohlednost <1 km.autor:
datum vydání:
24. září 2007


Diskuze k článku „Litometeory“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!