Chcete prodat či darovat čerstvě nasbírané houby? Pozor na přísné podmínky

autor: Lenka Kadlíková
Jsme houbařský národ. Nejeden z nás z lesa donese množství hub, které sám nespotřebuje. Chcete toto množství prodat či darovat? Je tomu už víc jak deset let, co se podmínky výrazně zpřísnily. Hlavní důvod je asi všem jasný. Možnost snadné záměny hub za nejedlé či přímo jedovaté houby a dodržování správných hygienických zásad. Týká se to i mražených a sušených hub.


Osvědčení prokazující znalost hub

Tou zásadní změnou je nutnost vlastnit osvědčení o znalosti hub. Podobně jako u rybářů. Ti ho však musí mít i ve chvíli, kdy ryby neprodávají. Takové osvědčení vám vystaví na základě zkoušky hygienická stanice příslušná adrese vašeho trvalého pobytu. K žádosti musíte přiložit i výpis z trestního rejstříku a lékařskou zprávu o vyšetření zraku. Osvědčení je vydáváno na dobu určitou a to maximálně na 10 let. Záleží na vašem věku.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. K ústní části jsou připuštěni žadatelé, kteří zodpoví správně minimálně 2/3 otázek testu. Z toho musí být správně zodpovězeny všechny týkající se jedovatosti hub.

Při zkoušce znalosti hub musí žadatel prokázat znalosti právních předpisů upravujících členění hub na skupiny a podskupiny, znalosti znaků jednotlivých skupin a podskupin hub, požadavků na jejich jakost a zdravotní nezávadnost, značení, způsob jejich sběru, třídění a zpracování, podmínek jejich přepravy, skladování, balení a prodeje. Dále musí žadatel vždy prokázat způsobilost rozlišení jedlých a jedovatých hub podle názorných pomůcek, např. atlasu, znalosti příčin nejčastějších otrav z hub, zdravotních projevů otrav z hub a souvisejících zásad poskytování první pomoci.

Zkoušky bývají organizovány hromadně a účastní se jich, krom sběratelů, kteří chtějí houby prodávat či rozdávat i restauratéři, kteří vaří z vlastních nasbíraných hub. Termín vám sdělí hygienická stanice.

Získat toto osvědčení není jen formální záležitostí. O jeho držiteli lze říci, že o houbách opravdu něco ví. Za 500Kč si tak i sami pro sebe ověříte Vaše znalosti.

Samozřejmostí je dodržení hygienických zásad

Čerstvé houby uváděné na trh, tedy prodávané či darované, nesmí být krájené, přípustný je jen jediný řez a to tak aby nebyl oddělen klobouk od třeně. Houby samozřejmě musí být zdravé. Podle vyhlášky 397/2021 Sb. mohou být houby poškozeny škůdci a to nejvýše na deseti procentech. Maximálně tři otvory, menší požerky a úlomky. Takových hub může být maximálně 5%. Vše musí být vždy označené druhem houby a datumem sběru. Prodávat lze cca 60 druhů, které jsou uvedené v příloze výše zmíněné vyhlášky. Nepřípustné je prodávat houby přestárlé a zapařené či příliš mokré.

Vyhláška také stanovuje podmínky skladování. To je další věc, kterou musíte znát, pokud chcete vámi nasbírané houby uvádět na trh, tedy prodávat nebo i darovat.

A měli byste znát, pokud houby sbíráte a uskladňujete pro vlastní spotřebu nechcete mít zdravotní problémy. Ve výše zmíněné vyhlášce se píše nejen o čerstvých houbách, ale i o mražení a sušení. I když si houby skladujete pro vlastní spotřebu, například na zimní bramboračku či houbové omáčky, stojí za to mrknout jaké jsou hygienické požadavky správného skladování a držet se jich.

Související legislativa:
Vyhláška 397/2021 Sb. Vyhláška o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány

Zákon č. 110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Vyhláška č. 475/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)témata článku:
autor:
datum vydání:
13. září 2023


Diskuze k článku „Chcete prodat či darovat čerstvě nasbírané houby? Pozor na přísné podmínky“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!