Ekorady pro každý den

autor: RNDr. Jiří Jakl
S radami jak šetřit životní prostředí už pouhým svým chováním se snad setkal již každý. V současnosti vznikla řada stránek, kde je tato problematika obšírně rozváděna, zde si dovolím krátký přehled (včetně odkazů o kterých jste možná slyšeli, ale sami je do vyhledávače nezadali).

Místo o často líčený "návrat na stromy" jde mnohdy jen o tah ruky v regálu obchodu nebo o chování, které mile potěší i při pohledu do vlastní peněženky. Ekologie je ale i pro ty, co chtějí své peníze rozumně investovat či prostě utratit (a zbytečně při tom neškodit). Nejrůznější alternativy příznivé pro životní prostředí jsou často příznivé i z hlediska vlastního zdraví (přírodní materiály ap.).

Průvodce "ekospotřebitele"
Ekolist.cz - zelená domácnost
Spočítejte si svoji "Ekologickou stopu"


Odpady

Základní zásady zní - recyklovat, vyvarovat se zbytečné produkci odpadů. Problematice recyklací již mnozí rozumí (dnes stačí si i umět spočítat finančně). Přesto je dosud ledaskde problém vůbec s možností recyklace třeba papíru a bioodpadu, existují nejasnosti jaké plasty patří do žlutých kontejnerů nebo proč zvlášť třídit staré léky a baterie. Bližší informace se dozvíte na odkazovaných stránkách, užitečných je ale i jen pár obecných pravidel.

Objemnější výrobky mají relativně menší povrch ve srovnání s menšími baleními (téhož množství výrobku), proto lze doporučit nákup větších balení kvůli úspoře obalových materiálů (nebalí se zvlášť jednotlivé části či malé objemy - neplatí ale o kartonech, kde jsou zabaleny zase jednotlivá balení). Opakovaným využíváním nějaké nádoby lze potřebu balení eliminovat zcela (jen nutnost např. vyplachování a dovoz prázdných nádob – dříve bylo běžné chodit např. pro mléko s bandaskou, dnes jsou jakousi obdobou vratné láhve). Preferovat lze i výrobky na opakované použití před výrobky jednorázovými (např. dnes moderní papírové pleny, umělohmotné nádobí – praní látkových plen a mytí klasického nádobí je sice spojeno s odpadními vodami a spotřebou energie, přesto si tyto alternativy nezadají s nároky na výrobu a likvidaci odpadu z jednorázových výrobků;

Ekolist.cz - jednorázové pleny
Ekolist.cz - menstruační kalíšky

Velké množství odpadu tvoří bioodpad. U nás se počítá i s jeho povinným tříděním (viz Ekolist.cz – vyhláška na třídění odpadu. Zápach ani "špinění" se s bioodpadem nejsou nutné pokud si pořídíte zásobníky s rozložitelnými bioplastovými sáčky (více viz Ekodomov.cz).

Doporučuji:
Ekokom.cz
Waste.cz
Jaktřídit.cz

Nakupování:

Je dobré všímat si ekoznačení , kupovat místní produkty (eliminace zbytečné dopravy spojené s dovozem zboží; i při koupi obyčejné kávy lze sáhnout "vedle" po zdravější meltě, nekupovat argentinská jablka, brazilská kuřata, čínský česnek či francouzské jogurty), často je vhodná preference přírodních produktů před syntetickými (obnovitelné zdroje surovin, výroba bez jedů, nejsou zdravotně rizikové a problém není ani s jejich rozložitelností či spalováním).

Specifickým jevem je "zdravá výživa" (mořské ryby, tropické ovoce, potravinová aditiva) - nejde jen o dovoz, ale u ryb vůbec o ohrožení oceánů i rybích populací (viz Ekolist.cz), samotnou kapitolou jsou např.banány, navíc mnohdy jednostranná spotřeba potlačuje přirozenou pestrost i vyváženost potravy (problém právě s některými doplňkovými vitamíny). "Zdravě a hezky" vypadající ovoce zase může svědčit o použití mnoha chemických postřiků při pěstování, aby je při pěstování nenapadl "červík".

Doprava

Ideální je bezmotorová doprava (chůze, cyklistika aj.), následuje vytížená hromadná doprava (česky "socka"). Vlak či bus jezdívají dle řádu tak jako tak, při vytížení mají nejmenší spotřebu energie na osobu, nesrovnatelné jsou parkovací potřeby (stovky potřebných aut pro jednotlivé cestující ve srovnání s jedním autobusem v pohybu), ani v nejlidnatějších městech se při jejím maximálním využívání nemusí vytvářet dopravní zácpy, nemluvě o nárocích při výrobě (méně oceli připadající na jednotlivé cestující, ev. jednodušší výroba autobusu než xy aut pro stejný počet cestujících). Hromadná doprava je levná, bezpečná, bezstarostná a během přepravy nemusíte čas ztrácet řízením. Prázdný vlak ani bus ale rozhodně nejsou ekologičtější než vytížené prostředky osobní dopravy (moped pro jednu osobu, čtyři cestující v automobilu apod.).

Dále záleží jaký zdroj energie prostředky pohání (různá fosilní paliva x biopaliva), jak efektivní je přeměna energie paliva na zejména energii kinetickou (druh motoru, odpor kladený třením různých pohyblivých součástek) a rozhoduje i styl jízdy (agresivní či naopak příliš pomalá jízda s častým brzděním spotřebu zvyšují). Při obměně staršího vozidla srovnejte energetickou náročnost jeho výroby s úsporou, kterou novější typ může vůbec přinést (u různých vlaků je často výhodná rekonstrukce a modernizace před výrobou úplně nového, auto za tři roky není do šrotu). Jak ušetřit benzín naleznete -zde-.

Preferencí "nedovozového" zboží, telekomunikací před osobním jednáním, hromadné dopravy před osobní, domácí dovolené před zahraniční a politiky umožňující např. zaměstnání v místě bydliště (otázka voleb) lze eliminovat velké množství ve své podstatě zbytečné nákladní a osobní dopravy (a s ní spojenými emisemi, hlukem, čerpáním neobnovitelných přírodních zdrojů, znehodnocováním přírody silnicemi, všudypřítomností nebezpečí kolizí, omezením migrace živých organizmů ap.).

Voda

Se spotřebou vody je spojena spotřeba energie potřebná k její výrobě (čištění, doprava). Existuje celá řada opatření na úsporu vody v domácnostech, viz -zde-.

Zvláštním problémem je balená voda – ať v PET (problém s odpadem, ale i se znehodnocením obsahu škodlivými látkami a pomnoženými mikroorganizmy), tak ve skle (těžké láhve zvyšují spotřebu dopravních prostředků, s jejich skladováním je spojeno budování skladovacích prostor a samotná výroba nebo recyklace jsou mimořádně energeticky náročné – srovnatelné s tavením křemene, křemenného písku). PET jsou navíc často při prodeji nevhodně skladovány, viz Novinky.

Bydlení

Hromadné bydlení je výhodnější než rodinné, rekonstrukce často výhodnější než novostavba. Toto souvisí s potřebou záboru nové půdy pro stavby, nutností spotřeby přírodních zdrojů pro novostavby (spotřeba cihlářských hlín, vápence, písku, kamení, dřeva, syntetických polymerů) a likvidací mnohdy i prakticky nerecyklovatelného materiálu (moderní stavitelství kombinuje různé materiály, včetně umělých hmot). Zateplení budov je dobrá věc, za úvahu ale stojí zejména druh izolačního materiálu – srovnání -zde-. Doporučuji navštívit:

Izolace.cz
Ekodům.cz
perspektivní izolace

. Z izolačních materiálů dobře vychází konopí, viz info firmy Thermo-Hanf. Je zřejmé, že u hromadného bydlení je potřeba izolovat menší povrchy, které jsou ve styku s vnějším prostředím (společné stěny se sousedy).

Jak ušetřit energii

Rady pro zahrady najdete na stránce našeho projektu zahrada pro život.

Leták: (zprostředkoval R. Böhnisch) Ať se Země raduje ze mě! (21 MB) + líc (7,5 MB)autor:
datum vydání:
9. ledna 2008


Diskuze k článku „Ekorady pro každý den“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!