Střechy pomáhají efektivní výrobě elektrické energie

autor: RNDr. Jiří Jakl
Vzhledem k obrovskému tempu vývoje fotovoltaiky se tento způsob získávání elektřiny stává nejen významným zdrojem obnovitelné a k přírodě šetrné energie, ale díky masovému rozšíření instalací těchto elektráren se současně nabízí nová pracovní místa.

Vzhledem k obrovskému tempu vývoje fotovoltaiky se tento způsob získávání elektřiny stává nejen významným zdrojem obnovitelné a k přírodě šetrné energie, ale díky masovému rozšíření instalací těchto elektráren se současně nabízí nová pracovní místa.

Výrobní technologie zaznamenala v posledních letech obrovské zefektivnění, v neposlední řadě i snížení energetické náročnosti. Vložená energie při výrobě se tak díky následnému provozu fotovoltaické elektrárny vrátí už do dvou let provozu. Materiály, z kterých jsou elektrárny postavené, jsou plně recyklovatelné.

Na stavbu sluneční elektrárny se často využívají zemědělsky obdělávané pozemky, přitom ale existuje mnoho příhodných střešních ploch pro takovou instalaci. Kupříkladu rozsáhlé nevyužité plochy střech či fasád panelových domů nebo budov ve veřejném vlastnictví, jakými jsou například školy či úřady (mimochodem v sousedním Rakousku a Německu se fotovoltaické elektrárny instalují i na střechy kostelů). Přitom jde často o objekty, které jsou dostupné elektrické síti a plochy jsou optimálně orientované pro dosažení nejvyšší možné účinnosti systému. Už jen za pronájem takové plochy jsou investoři slunečních elektráren ochotni nabídnout nezanedbatelné částky, které mohou posilnit finanční rozpočty školy či obce. Ze zisku z pronájmu střechy, sluneční elektrárny anebo dokonce ze zisku provozem vlastního zařízení se dá např. vylepšit plat učitele či opravit část obecního prostranství. V době, kdy finanční krize se dotýká nejen každého občana, ale i veřejných rozpočtů, je tento způsob získávání finančních prostředků z hlediska dlouhodobého výhledu velmi příhodný.

Pro instalace fotovoltaické elektrárny jsou vhodné vodorovné střechy, kde se panely nastaví pomocí nástavců kolmo ke směru největší intenzity světla. Rovněž příhodné jsou střechy nakloněné a to ideálně k jihu, se sklonem 34° (resp. v rozsahu 25- 35° dle polohy, nosností min. 20 kg / m2). Instalace panelů není nijak složitá či náročná a lze ji realizovat v horizontu několika dní.

Je léto a na mnohých budovách se provádí rekonstrukce střech. Je velmi příhodné využít tohoto období k zajištění atraktivních finančních příjmů do budoucna. Ekologickým technologiím by různí páni ředitelé či starostové měli být příznivě nakloněni.

Autor děkuje za konzultaci firmě CZ-elektonika s. r. o.autor:
datum vydání:
23. července 2009


Diskuze k článku „Střechy pomáhají efektivní výrobě elektrické energie“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!