Dotace Zelená úsporám i na jednotlivá opatření a panelové domy

autor: Mgr. Jana Hájková
Zelené dotace změnily pravidla. Dotace je možné využít na zateplování, výměnu oken a dveří, zaměřen je také na účinná tepelná čerpadla, kotle na biomasu a solární kolektory a to samostatně. Dotaci na zateplení mohou získat i panelové domy. Pokud se poskytnuté finanční prostředky v řádech miliard do tří let nevyužijí, vrátí se Japonsku.


Co to je program "Zelená úsporám"?

Program Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám je zaměřen na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností. Je rozčleněn do tří základních částí. První z nich se týká úspor energie na vytápění. A to jak prostřednictvím kompletního zateplení objektu, tak i částečného. Druhá oblast je věnována podpoře novostaveb tak, aby byly v pasivním energetickém standardu. Požádat lze i o dotaci na využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody. Zde jsou zahrnuty výměny a instalace zdrojů na fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla. Dále také instalace solárních kolektorů. Toho se týká třetí část proramu. Vybraná opatření lze i kombinovat, dokonce s dotačním bonusem.

Peníze na tento projekt pocházejí z Japonska

Česká republika získala prostředky na tento program prodejem takzvaných emisních kreditů vycházejících z Kjótského protokolu, který se snaží o snížení skleníkových plynů v atmosféře. Celková využitelná částka na dotace je až 25 mld. korun. To je částka, kterou naše země získala za prodej emisních povolenek Japonsku. Program běží do 31. prosince 2012. Žádosti o dotace je možné podávat do konce června téhož roku. Požádat o dotaci je možné ještě před realizací daného projektu nebo i po ní. Peníze budou vypláceny zpětně, tedy až po realizaci úsporných opatření a při dodržení platných podmínek. Projekt se vztahuje jen na úpravy dokončené po 1. dubnu 2009. Pokud nebudou prostředky do roku 2012 vybrány, vrátí se Japonsku.

Kdo může žádat o dotaci a koho se program "Zelená úsporám" týká?

Přispíváno bude na zateplování rodinných domů, nepanelových, nově i panelových bytových domů. Podpora je poskytována na obytné domy, ne však na průmyslové objekty nebo stavby sloužící k individuální rekreaci (ani pokud zde má žadatel uvedené trvalé bydliště). .

Zažádat o dotaci může vlastník objektu. Vlastníkem objektu může být fyzická osoba, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce, podnikatelé a další právnické osoby.

Pozor na firmu, která bude projekt realizovat

K realizaci projektu je potřeba najmout si firmu, která je uvedena v seznamu odborných dodavatelů nebo v seznamu výrobků a technologií. Pro získání dotací tedy nelze provádět opravy na vlastní pěst.

Jak podat žádost?

Žádosti by měly být písemné na určeném formuláři, který naleznete na Krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP), případně u některých bankovních institucí, které nabízejí i úvěry na nedotovanou část investice. Žádost si také můžete jednoduše vytisknout z internetu na stránkách www.zelenausporam.cz pod odkazem "dokumenty ke stažení". K vyplněnému formuláři je potřeba přiložit doklad o vlastnictví nemovitosti a také projektovou dokumentaci týkající se všech technických požadavků. .

Všechny ověřené dokumenty poté doručíte do krajského pracoviště fondu nebo do banky. Tamější pracovníci ověří všechny potřebné písemnosti a věc předají k dalšímu zpracování. Následně obdržíte vyrozumění o nároku na dotaci. Po realizaci plánované úpravy dostanete peníze na účet.

Změny pro žádosti podané po 17.srpnu 2009.

Není se čemu divit, že občané v této době nemohou investovat nemalé částky na takové úpravy domu aby splnili současné podmínky pro dotaci. Právě pro to ministerstvo životního prostředí přišlo s úpravami. .

Jednou z nejzásadnějších změn je možnost zažádat o dotaci na jednotlivá opatření, například na výměnu oken. Podmínkou je 20% úspora roční měrné spotřeby tepla na vytápění. Pokud dle výpočtu dojde k úspoře 30 a více procent, můžete se těšit na vyšší dotaci než kdyby úspora byla mezi 20-30%. žádat lze jen jednou. .

Výše dotace:.

úsporabytové domyrodinné domy
úspora 20% - 29%450 Kč/m2 podlahové plochy 650 Kč/m2 podlahové plochy
úspora 30% a více 600 Kč/m2 podlahové plochy 800 Kč/m2 podlahové plochy
.

Další převratnou novinkou je možnost získat dotaci i na nezbytný eneretický audit a projekt. Můžete tak ušetřit u rodinného domu až 27000Kč u bytu 20000Kč. U dotace na novostavbu jak bytu tak domu je to 40000Kč. Čas máte nejdéle do 31.10.2010. .

Důležitou novinkou je i rozšíření možnosti získat dotaci i na celkové zateplení panelových domů, což umožnil prodej dalších emisních povolenek. U celkového zateplení rodinných i bytových domů došlo k navýšení dotace. Změny se týkají i novostaveb v pasivním standardu. U těch nově nemusí být zhotovitel v seznamu odborných dodavatelů. .

Jedna z částí programu se týká i tepelných zdrojů. Do teď zde byla vyplacena vždy dotace odpovídající určitému procentu z částky vynaložené na opatření. Podle nových podmínek se bude vyplácet fixní částka. U solárních panelů se snižuje požadavek na minimální solární zisk na 1500kWh .

Všechny další potřebné informace naleznete na stránkách www.zelenausporam.cz. .

Zdroje: .
www.zelena-uspora.eu
www.mzp.cz
www.zelenausporam.cz

Spoluautor: Lenka Kadlíkováautor:
datum vydání:
10. srpna 2009


Diskuze k článku „Dotace Zelená úsporám i na jednotlivá opatření a panelové domy“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!