Přírodní památka Křtinský lom a jeho vzácní obyvatelé

autor: Petr Šedý ml.
Tenhle neveliký lom leží na konci Křtin směrem na Jedovnice. Jedná se o lokalitu s několika vzácnými druhy rostlin a živočichů. Právě proto byl loni tento lom vyhlášen přírodní památkou.

Tvoří ho 2 odlišná diametrálně odlišná patra. Spodní podmáčené patro ukrývá například největšího českého čolka, čolka velkého (Triturus cristatus) Samice tohoto druhu dosahují délky až 180mm a samci 120-150mm. Obývají spíše osluněné zarostlé tůně s maximální hloubkou vody do 50cm. Larvy jsou citlivé na znečištění povrchové vody, proto je u nás úbytek jedinců znatelný a vyskytuje se jen na vhodných stanovištích.

Dále se ve spodním patře vyskytuje skokan štíhlý (Rana dalmatina) druh velmi ohrožený a přísně chráněný zákonem. Dorůstá délky 7-10cm a od ostatních skokanů se liší dlouhými zadními nohami .Jeho charakteristickým rysem je jeho zašpičatělá hlava. Což je patrné především při pohledu seshora. Samci žijí převážně ve vodě, kde se i páří a samice převážně na souši v okolí vody. Tento druh má velice citlivou kůži a při jakémkoli znečištění prostředí, ve kterém žije, jej opouští.

V podmáčeném patře se nevyskytují jen vzácní živočichové, ale i rostliny, kterou je například Prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata).Orchidej dorůstající výšky kolem 35-70cm. Druh rostoucí na podmáčených stanovištích i řidších rákosinách. V ČR se vyskytuje velice roztroušeně. Loni jsem na tomhle stanovišti napočítal 32jedinců téhle krásné rostliny. Dále se hnízdí Rákosník zpěvný, vyskytuje se zde mnoho druhů vážek, které jsem loni zastihl bohužel až koncem léta, tím pádem nebyla možnost určit všechny druhy, které se zde vyskytují.

Druhé - suché patro se chystám zdokumentovat letos Vyskytuje se zde např. Hvozdík kropenatý DIANTHUS DELTOIDES L) krásná rostlina s nádhernými květy.autor:
datum vydání:
14. dubna 2011


Diskuze k článku „Přírodní památka Křtinský lom a jeho vzácní obyvatelé“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!