GMO - způsob jak nasytit hladový svět (?)

autor: Alena Rulfová
V posledních dnech patří geneticky modifikované organismy či spíše geneticky modifikované plodiny k jednomu z nejdiskutovanějších témat nejen mediální scény. Poté, co se Indie rozhodla nahradit současné pěstebné plodiny svého území plodinami GM, rozpoutala se ve vlnách odpůrců GMO prudká vlna nepokoje.


Agrární Indie

Indie patří hospodářsky k středně vyspělým státům. Zemědělství zaměstnává okolo 60% obyvatel, a je tudíž tím nejhlavnějším zdrojem obživy. Z pěstebných plodin jmenujme např. rýži, proso, pšenici nebo čirok. Velké množství obyvatel Indie žije v nepředstavitelně chudých podmínkách a tisíce dokonce za hranicemi bídy. Příčinou hledejme především v drsném klimatu, jež nevyhovuje dostatečně žádné z 'normálně' pěstovaných zemědělských plodin.

Proč se tedy GM plodinám bránit?

Nejnovější světové výzkumy prokazují odolnost geneticky modifikovaných plodin vůči nepříznivému počasí, podnebí. V Indii se střídají vysoké teploty s krutými mrazy v chladnějších obdobích. Navíc nikdy nebyla dokázána nebo zjištěna škodlivost GM plodin lidskému zdraví.

Nový evoluční směr

Dle mého osobního názoru jedinou skutečnou hrozbu, kterou GM plodiny představují, je jejich 'únik' do volné přírody a následná degenerace - pozměnění evolučního vývoje jak rostlinné říše tak i říše živočišné (býložravci).

Protiopatření

Je proto nutné zabývat se otázkou šíření semen (zoochorie, anemochorie, anemofílie aj.) ještě před počátkem pěstování a s ohledem na vzešlá fakta zvolit jen opravdu vhodné geneticky modifikované plodiny včetně správných osevních postupů a ostatních hospodářských činností, jež by mohly mít na šíření semen vliv.

Greenpeace a věčné protesty - Indie

GMO samozřejmě zájmu této ekologicky aktivní organizace neunikly. Myslím si, že v tomto případě je jejich protest na místě. Rozhodně však nepatřím k zastáncům odpůrců geneticky modifikovaných organismů ani geneticky modifikovaných plodin. Pouze se domnívám, že jejich viditelný nesouhlas a kritika určitých problémů, donutí některé lidi k zamyšlení se a dojde ke vzniku četných pochybností jak mezi ekology tak veřejností. A protože, jak kdysi řekl jeden velmi moudrý muž, pochybování je počátek moudrosti, dají si přední světové výzkumné ústavy na geneticky modifikované organismy a plodiny jistojistě velký pozor na to, aby se ponuré 'sci-fi představy' o GMO neproměnily v realitu, a ony tak nedošly úhony.autor:
datum vydání:
9. září 2004


Diskuze k článku „GMO - způsob jak nasytit hladový svět (?)“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!