Jak fungují čističky odpadních vod - 3

autor: Lenka Kadlíková
V minulých dílech jsme se dozvěděli základní informace o funkci čističek. Dnes se dozvíme něco o technologických parametrech a jejich vlivu na účinnost.

Jak již bylo řečeno, biologické čištění probíhá za přítomnosti mikroorganismů, pro které znečištění ve vodě znamená v podstatě potravu. Je proto důležité, aby této potravy měli stále dostatek a nesmí ji být zase moc.

Pokud by se stalo, že by se najednou dostala do samotného biologického čištění voda s mnohem větším znečištěním než jsou organismy zvykle došlo by k tomu, že by organismy znečištění nestihly zlikvidovat. Tím pádem by se snížila účinnost celého procesu.

Jestliže dojde k opačnému případu, tedy k nízké koncentraci znečištění mikroorganismy dostanou "hlad" a začnou odumírat. Což má samozřejmě na účinnost také negativní vliv, protože čištění bude provádět méně mikroorganismů.

A teď pár čísel. Aby proces probíhal s maximální, čili 99% účinností, je zapotřebí 100krát snížit BSK5 čištěné vody. Asi se ptáte, proč nemůže být účinnost nikdy 100%. V nádrži totiž stále odumírá biomasa (mikroorganismy), a tato odumřelá biomasa se pak objeví v hodnotách zbytkového BSK5.

V praxi to znamená, že voda s BSK5 1000mg/l by po vyčištění měla vykazovat hodnoty zhruba 10mg/l. Voda s BSK5 100mg/l by pak tedy vykazovala hodnoty 1mg/l. To je ale technicky nemožné.

Průměrná čtyřčlenná rodina vyprodukuje zhruba 216 mg/l. Jak tedy u rodinného domku zajistit větší účinnost? Na vody, které mají hodnoty BSK5. kolem 1000mg/l je velmi účinná klasická aktivace. U čistších vod je lépe použít jinou technologii. Třeba rotační diskový reaktor, který se svou účinností blíží aktivaci. U rodinných domů asi nejpoužívanější technologie současnosti.

Pro účinnost takového zařízení jsou důležité tyto parametry: koncentrace znečištění a množství vody přicházející na ČOV, rozměry a počet disků, na kterých bude probíhat samotné čištění pomocí nárůstu biomasy, ponoření a frekvence otáčení disků a v neposlední řadě i velikost nádrže.

U klasické aktivace byly všechny parametry vztahovány na velikost nádrže, ale u rotačního diskového reaktoru tomu tak není. Zde je rozhodující celková plocha disků. Proto parametry typu koncentrace znečištění a množství vody přicházející na ČOV, tzv. látkové a hydraulické zatížení nevztahujeme na velikost nádrže, ale na plochu disků. Při látkovém zatížení 20 - 100 g .m-2den-1 je účinnost těchto zařízení 80 - 90%.

Co se týče velikosti disků, v současné době se používají disky o průměru maximálně 3,5 m. Pro zhodnocení kvality dané ČOV je lépe uvažovat celkovou plochu disků o níž se předpokládá, že je shodná s plochou filmu biomasy. Ta je vztažena k hydraulickému objemu reaktoru.

Ve většině ČOV se používá více disků, proto musíme uvažovat i nad tím jak daleko od sebe by měly být, aby nedošlo k přemostění biomasou a zároveň aby nevznikala zbytečná hluchá místa. Podle studií by se tato vzdálenost měla pohybovat mezi 10 - 40mm. Měrný povrch pak 100 až 500 m2 . m-3 Výše jsem se také zmínila o ponoření disků. Tento parametr je důležitý zejména kvůli dostatečnému množství kyslíku pro organismy. Z tohoto důvodu je vhodné aby ponoření bylo jen takové, aby zabezpečilo dostatečný kontakt organismů s odpadní vodou. I když tento parametr přímo souvisí s frekvencí otáčení, ve většině případů konstrukce zajišťují 40% ponoření.

Co se týče velikosti nádrže, měla by být u těchto typů čistíren co nejmenší aby došlo k co největšímu kontaktu biomasy s odpadní vodou.

Dalším důležitým faktorem pro jakoukoli ČOV je teplota. Ta by se měla pohybovat v rozmezí 0 - 20 oC. Při náhlé změně teploty může dojít k velkému snížení účinnosti aktivace.autor:
Lenka Kadlíková
email: lenka@priroda.cz

datum vydání:
22. září 2004


Diskuze k článku „Jak fungují čističky odpadních vod - 3“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2023 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.