Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Jak fungují čističky odpadních vod - 3

autor: Lenka Kadlíková
V minulých dílech jsme se dozvěděli základní informace o funkci čističek. Dnes se dozvíme něco o technologických parametrech a jejich vlivu na účinnost.

Jak již bylo řečeno, biologické čištění probíhá za přítomnosti mikroorganismů, pro které znečištění ve vodě znamená v podstatě potravu. Je proto důležité, aby této potravy měli stále dostatek a nesmí ji být zase moc.

Pokud by se stalo, že by se najednou dostala do samotného biologického čištění voda s mnohem větším znečištěním než jsou organismy zvykle došlo by k tomu, že by organismy znečištění nestihly zlikvidovat. Tím pádem by se snížila účinnost celého procesu.

Jestliže dojde k opačnému případu, tedy k nízké koncentraci znečištění mikroorganismy dostanou "hlad" a začnou odumírat. Což má samozřejmě na účinnost také negativní vliv, protože čištění bude provádět méně mikroorganismů.

A teď pár čísel. Aby proces probíhal s maximální, čili 99% účinností, je zapotřebí 100krát snížit BSK5 čištěné vody. Asi se ptáte, proč nemůže být účinnost nikdy 100%. V nádrži totiž stále odumírá biomasa (mikroorganismy), a tato odumřelá biomasa se pak objeví v hodnotách zbytkového BSK5.

V praxi to znamená, že voda s BSK5 1000mg/l by po vyčištění měla vykazovat hodnoty zhruba 10mg/l. Voda s BSK5 100mg/l by pak tedy vykazovala hodnoty 1mg/l. To je ale technicky nemožné.

Průměrná čtyřčlenná rodina vyprodukuje zhruba 216 mg/l. Jak tedy u rodinného domku zajistit větší účinnost? Na vody, které mají hodnoty BSK5. kolem 1000mg/l je velmi účinná klasická aktivace. U čistších vod je lépe použít jinou technologii. Třeba rotační diskový reaktor, který se svou účinností blíží aktivaci. U rodinných domů asi nejpoužívanější technologie současnosti.

Pro účinnost takového zařízení jsou důležité tyto parametry: koncentrace znečištění a množství vody přicházející na ČOV, rozměry a počet disků, na kterých bude probíhat samotné čištění pomocí nárůstu biomasy, ponoření a frekvence otáčení disků a v neposlední řadě i velikost nádrže.

U klasické aktivace byly všechny parametry vztahovány na velikost nádrže, ale u rotačního diskového reaktoru tomu tak není. Zde je rozhodující celková plocha disků. Proto parametry typu koncentrace znečištění a množství vody přicházející na ČOV, tzv. látkové a hydraulické zatížení nevztahujeme na velikost nádrže, ale na plochu disků. Při látkovém zatížení 20 - 100 g .m-2den-1 je účinnost těchto zařízení 80 - 90%.

Co se týče velikosti disků, v současné době se používají disky o průměru maximálně 3,5 m. Pro zhodnocení kvality dané ČOV je lépe uvažovat celkovou plochu disků o níž se předpokládá, že je shodná s plochou filmu biomasy. Ta je vztažena k hydraulickému objemu reaktoru.

Ve většině ČOV se používá více disků, proto musíme uvažovat i nad tím jak daleko od sebe by měly být, aby nedošlo k přemostění biomasou a zároveň aby nevznikala zbytečná hluchá místa. Podle studií by se tato vzdálenost měla pohybovat mezi 10 - 40mm. Měrný povrch pak 100 až 500 m2 . m-3 Výše jsem se také zmínila o ponoření disků. Tento parametr je důležitý zejména kvůli dostatečnému množství kyslíku pro organismy. Z tohoto důvodu je vhodné aby ponoření bylo jen takové, aby zabezpečilo dostatečný kontakt organismů s odpadní vodou. I když tento parametr přímo souvisí s frekvencí otáčení, ve většině případů konstrukce zajišťují 40% ponoření.

Co se týče velikosti nádrže, měla by být u těchto typů čistíren co nejmenší aby došlo k co největšímu kontaktu biomasy s odpadní vodou.

Dalším důležitým faktorem pro jakoukoli ČOV je teplota. Ta by se měla pohybovat v rozmezí 0 - 20 oC. Při náhlé změně teploty může dojít k velkému snížení účinnosti aktivace.

autor:
Lenka Kadlíková
email: lenka@priroda.cz
www stránky: http://www.priroda.cz

datum vydání:
22. září 2004


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.