Myslivost a návrat rysa do české krajiny

autor: Ivoš Suchánek
Rys ostrovid (Lynx lynx) naše největší kočkovitá šelma, která se vyskytuje v ČR pouze v počtu několika desítek kusů. V minulosti to byla šelma, která byla společně s vlkem a medvědem dost pronásledována.

Nechybělo (a nechybí) moc a rys ostrovid by vymizel z Čech, Moravy i Slezka. Pár jedinců se vyskytuje na Moravě při hranici se Slovenskem. Několik kusů eviduje i Správa NP Šumava. V poslední době se začal navracet i do území Českého Švýcarska. Odborníci-zoologové řeší otázku, zda se rys do této krajiny navrací nebo zde po desetiletí unikal lidským očím.

Rys je trnem v mnoha (ale ne všech) mysliveckých očích. Svědčí o tom jak názory některých myslivců, tak i nedávné upytlačení samice rysa (informovali Deníky Bohemia, někdy v srpnu). Myslivci, kteří svoji činnost a hospodaření zakládají na "náhradě přirozených nepřátel" si většinou nepřejí mít rysa ve své honitbě. Proč mají snahy vytěsňovat tento druh mimo své revíry nebo do rezervací? Vždyť rys je právě ten přirozený nepřítel, o kterého v myslivosti tolik jde. Jenomže většina myslivců ho považuje za svého nepřítele. Nepřítele z důvodu lovu srnčí zvěře. Při větší bohatosti lesů je schopen ulovit až 50kusů za rok. V některých honitbách by to znamenalo zdecimování zvěře. Alespoň podle myslivců. Nejde jim pouze o střílení a lov? Tedy co uloví rys nemůžu ulovit já?

Rys je jediná šelma, která je schopna redukovat počty divokých prasat lovením selat. A sami myslivci tvrdí, že "černá" je v poslední době přemnožena. Nejsou schopni ji redukovat. V rysovi by jistě nalezli pomoc.

Myslivost ale není tolik špatná jak si spousta ochránců přírody myslí. Myslivost se vykonává i na území národních parků. Stejně důležitá i mimo ně.

Například jeřáb popelavý (Grus grus), u nás kriticky ohrožený druh ptáka, je značně ohrožen divokými prasaty, která likvidují jeho hnízda při rochnění v bahně. A opět se dostáváme k rysovi a jeho redukci této "černé" zvěře.

Já se s myslivostí setkávám takřka denně. Během mého studia vykonávám myslivecké praxe a myslivost mám jako samostatný předmět. Při praxi v lese mi ale dochází, že myslivost je dost odlišná s ochranou přírody. Dřív jsem myslel, že myslivost je jen jiný přístup k ochraně lesa a biodiversity než, jaký preferují ochránci přírody. Někteří myslivci (a je jich většina) jsou přesvědčeni, že výkon jejich "hospodářství" je důležitější než chránění přírody jako celku.

K proniknutí do tajů myslivosti doporučuji některou z knížek , kterých je celá řada a pro ujasnění názoru doporučuji některou z diskuzí myslivost verzus ochrana přírody.

Tak lovu zdar.

Jiří Bohdal - www.naturfoto.czautor:
datum vydání:
23. září 2004


Diskuze k článku „Myslivost a návrat rysa do české krajiny“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!