K přírodě přijatelnější domácnost - Topení

autor: Alena Rulfová
Pomaličku nám začíná topná sezóna, tak je určitě na místě si povědět něco o úspoře při topení a spalování


vhodné způsoby vytápění

Nejekologičtější topení v současné době je topení dřevem. Málokdo má však takové zásoby dřeva, aby mohl topit jen tímto systémem. Vhodné je i použití plynových kondenzačních kotlů. Pokud máte možnost dálkového vytápění teplárnou, také je to jedna z variant poměrně ekologického způsobu vytápění. Naopak nejvíce negativ má vytápění elektřinou, nevhodné je také vytápění tuhými fosilními palivy, při jejichž spalování se uvolňuje mnoho škodlivin. Budeme-li rekonstruovat otopný systém, necháme si provést energetický audit, který navrhne úsporná opatření a určí optimální vytápěcí systém.

Topení v lokálních topeništích

Základní zásady
pokud jste si vybrali lokální topeniště.Je důležité v zájmu bezpečnosti celé rodiny udělat dvě základí věci.

Všechna spalovací zařízení na tuhá, kapalná a plynná paliva bychom měli sechat zrevidovat, případně seřídit, od odborné firmy. Pravidelně vymetáme komíny a zajišťujeme, aby do kouřovodu nevnikal falešný vzduch.

Škodlivé spaliny
Při spalování za nedostatečného přístupu vzduchu vzniká oxid uhelnatý - ten může zavinit díky své schonosti vázat se na hemoglobin lépe než kyslík, udušení. Spalování dřeva, kvalitního černého uhlí, koksu, nelaminovaného papíru a celofánu je poměrně neškodné. Spalování hnědého uhlí, plastů (zejm. PVC), polystyrenu, umělých tkanin, barviv, dřevotřísky považujeme naopak za velmi škodlivé. Škodliviny vzniklé spalováním takovýchto materiálů mohou dráždit dýchací cesty a sliznice, způsobovat záněty plic, průdušek a spojivek. Mohou být karcinogenní či mutagenní, mohou přispívat ke vzniku kyselých dešťů, poškozování ozónové vrstvy Země apod. Myslím, že je to dost důvodů k tomu, abychom se zamysleli nad tím co do lokálního topeniště v domě vlastně dáváme. Za naše zdravi to stojí, nebo ne?

Jak snížit únik tepla z domu

Tepelné izolace

Izolace by měla být součástí komplexu úsporných opatření. Dáváme přednost vnější izolaci, vnitřní izolace bychom měli využívat jen výjimečně.Izolování domu svěříme odborné firmě. V některých lokalitách hrozí působení radioaktivního radonu a jeho produktů. V případě, že nebudeme provádět celkovou izolaci domu, je nutné poradit se s hygienikem popřípadě instalovat stopové detektory. Každý z nás určitě ví co takový radioaktivní prvek jako radon dokáže provést s našim zdravím.

okna

Spáry v oknech utěsníme např. pryžovým nebo silikonovým vložením vyfrézovaných drážek Prostupu tepla plochou okna zamezíme tím, že nainstalujeme dvojitě a trojitě zasklená okna.V zimě na noc zatahujeme závěs ,žaluzie nebo roletu. Pokud chceme v některé z místností přes zimu větrat, je lépe když otevžeme na několik málo minut okno dokořán a pak ho zavžeme, než když větráme malo škvírou celý den. V době větrání máme samozřejmě vypnuté topení.

Topná tělesa

Na zeď za tělesa topení a ke stěně kamen umístíme hliníkovou izolační fólii (snižuje pronikání tepla přes zeď a odráží teplo zpět do místnosti).Zaprášená fólie ztrácí odrazivost, proto za radiátorem vysáváme .Topení nezakrýváme žádnými parapety či deskami stolu, které zbytečně pohcují drahocené teplo. Teplotu regulujeme zásadně snížením výkonu topidla, ne větráním. Nechceme přece topit "pánu bohu do oken". Vytápíme-li plynem či elektřinou, výkon topidel regulujeme termostatem nastaveným na správnou teplotu. Vnější stěny domu můžeme nechat obrůst popínavými rostlinami, které brání odlivu tepla.

Vhodná teplota a vlhkost v místnostech

V obytných místnostech stačí teplota 20 - 21°C, koupelně 24°C. V ložnici a v místnostech, kde manuálně pracujeme nebo jen přecházíme (předsíň, dílna) by teplota neměla překročit 19°C. Věřte, že při 21°C nebude zima ani miminku. Vlhkost vzduchu v místnosti by se měla pohybovat mezi 50 - 65%, můžeme ji ovlivnit pomocí odpařovačů na radiátorech,nebo třeba pomocí akvárií s rybičkami, epifytických skříní, mechárií, květin, dřevěných a vlněných materiálů. V každé místnosti máme teploměr a nejlépe i vlhkoměr abychom tyto hodnoty mohli sledovat.autor:
datum vydání:
6. října 2004


Diskuze k článku „K přírodě přijatelnější domácnost - Topení“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!