Zájem o přírodu je v lidech nejprve třeba probudit

autor: Alena Rulfová
Na světě je mnoho lidí, kteří pozorují se smutkem dění kolem devastaci krajin, masové zabíjení zvířat, snížení druhové diversity jak rostlin tak i živočichů. 'Bez úhony' přežívají pouze bakterie, viry a jiné jim 'podobné' organismy. Například my - lidé.

Mnozí z nás se snaží s tím něco dělat, každý po svém bojujeme s nepříznivým vývojem životního prostředí. Někteří nedělají nic, jen žijí svým pohodlným konzumním životem. I já jsem taková byla a není tomu tak dávno.

'Nejsnazší' je vychovávat ekologicky zodpovědné jedince již na školách. Všichni lidé by měli mít určité povědomí o zodpovědnosti svého jednání a především o jeho dopadu na přírodu. Mladé lidi je třeba lásce k přírodě učit ..trpělivě a pomalu. Je nutné vynasnažit se všem lidem umožnit, aby se mohli sami zapojit do péče o okolní krajinu, a dokázali si tak vlastní humanitu.

projekt The Ciconia

Projekt The Ciconia zaměřený na monitorování čápa bílého Ciconia ciconia, vlaštovky obecné (Hirundo rustica), romskou komunitu a na aspekty emigrace i imigrace menšin z historického pohledu zapojuje aktivně právě studenty některých škol do pozorování přírody a vůbec dění kolem. Tento projekt začal v roce 2001 a skončil rokem minulým, kdy se studenti 6 škol z různých států monitorující migrační cesty čápa bílého sešli v belgickém městě Geel. Projektu se účastnily země: Belgie, Norsko, Polsko, Česká republika, Itálie a Francie, a ty se zde také sešly. Nešlo pouze o to předat si vzájemně získané údaje o monitoringu čápa bílého (například norští studenti vůbec monitoring čápa bílého neprováděli a vybrali si jiný ptačí druh.), ale rovněž o navázání nových přátelských vztahů v mezinárodním měřítku. Součástí projektu Ciconia byla divadelní hra, kdy studenti dané země vytvořili určitý příběh popisující migraci bílého čápa územím jejich státu a zahrnuli do děje prvky a postavy charakteristické pro onu zemi. Při týdenním pobytu v Belgii jsme tedy nejen získali nové poznatky o migraci čápa bílého Evropou, ale zároveň se výborně pobavili a odjížděli s pocitem, že jazykové bariéry jsou ty nejmenší překážky, které lze snadno překonat s trochou nadšení a přátelských úmyslů.

projekt Rajská zahrada

Na projekt Ciconia jakoby navazuje na jiný projekt nazvaný Rajská zahrada. Ten by měl trvat rovněž čtyři roky, počínaje rokem letošním. Cílem projektu je monitoring rostlin (porostů) rostoucích na březích řek ve zúčastněných zemích, samotný monitoring řek, umělecké ztvárnění tzv. rajské zahrady a samozřejmě opět navázání nových mezinárodních vztahů nebo jejich případné upevnění v rámci myšlenky 'ekologické' Evropy. Projektu se tentokráte z evropských zemí účastní Belgie, Polsko, Česká republika, Litva, Norsko, Francie a Itálie. Stejně jako v projektu The Ciconia se i v tomto projektu vyskytuje množství výměnných pobytů.

Jak je řečeno již v nadpise, zájem o přírodu je nutno v lidech teprve probudit. Existuje mnoho způsobů, jak ukázat druhým lepší (v pohledu k přírodě) cestu životem a jak žít plnohodnotněji. Jedním z takových způsobů, jak upozornit okolí na výhody a důležitost ohleduplného postoje k životnímu prostředí a navést je dobrým směrem, je naše každodenní chování.

Nenazývala bych tento způsob chování ekologickým, ale způsobem chování v možnostech trvale udržitelného rozvoje.

Trvale udržitelný rozvoj

Definice trvale udržitelného rozvoje v zákoně č. 17/1992 o životním prostředí říká, že trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.

Tato definice je snadno pochopitelná pro ty, kteří se o environmentální problematiku zajímají, ovšem všeobecně pro veřejnost je poměrně složité definici trvale udržitelného rozvoje porozumět. Jak se mám tedy chovat? Co znamená 'nesnižovat rozmanitost přírody a zachovat přirozené funkce ekosystémů'? To již není tak lehké si srovnat. Co je to diversita a ekosystém, si můžete přečíst v našem slovníčku. Zjednodušená definice trvale udržitelného rozvoje by mohla znít takto: Žijte tak, abyste přírodu ušetřili zbytečných odpadů, přebytečného získávání energie,.. - čerpejte z přírodních zdrojů tak a do té míry, aby se ekosystémy mohly opět zregenerovat a nedošlo k porušení jejich homeostatických reakcí... a zároveň užili život plnými doušky. To je sice velmi jednoduše řečeno, pro naše laické účely nám však toto vysvětlení postačí. Kromě možnosti jít ostatním příkladem, máme možnost studovat ekologické vědy a zajímat se o potřeby přírody. Příroda nám každý náš skutek vrátí, jen my sami můžeme rozhodnout o tom jak.autor:
datum vydání:
14. října 2004


Diskuze k článku „Zájem o přírodu je v lidech nejprve třeba probudit“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!