Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Přírodní park 'Údolí Krounky a Novohradky' a jeho problémy

autor: Lenka Kadlíková
Přírodní park 'Údolí Krounky a Novohradky' byl zřízen nařízením Okresního úřadu v Chrudimi č.4/98 ze dne 2. září 1998 a rozkládá se podél dvou malebných říček - Krounky a Novohradky

Park se rozkládá na katastrálních územích Nové Hrady, Střítež, Leština , Doubravice, Luže, Zdislav, Doly, Lhota u Skutče, Předhradí, Hněvětice a Miřetín o celkové rozloze 510,63 hektarů.

Nadmořská výška tohoto přírodního parku kolísá mezi 320 a 450 metry nad mořem, čili ideální terén na turistiku. Při toulkách podél toku Novohradky můžeme najít pískovec a opuku. Ty tvoří podloží v okolí této říčky. Pokud se vydáte podél toku Krounky, nelze přehlédnout krásné žulové kameny. Za pěkného slunného počasí můžete v těchto říčkách vidět u hladiny hejna vyhřívajících se pstruhů.

Asi nejkrásnější a nejdivočejší částí parku je Šilinkův lom. Jedná se o kaňon olemovaný pískovcovými skalami. Atmosféru dokreslují tajemné otvory ústící do jeskyň, skalní brána nebo bohužel již vyschlé vodopádové stupně. Právě tato rokle je místem, kde můžeme objevit i chráněné mloky. Šilinkův lom je turisticky trošku náročnější, ale o to krásnější a určitě stojí za to jej navštívit.

Z lesních porostů převládají smíšené lesy. Tento park byl vyhlášen především díky několika lokalitám s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jedná se zejména o drobné potůčky, vodní plochy, podmáčené louky, mokřady, prosluněné stráně a bukohabrové porosty.

Pokud budete mít štěstí můžete zde narazit například na lilii zlatohlavou, prstnatec májový, rosnatku okrouhlolistou, mloka skvrnitého, čolka velkého, ledňáčka říčního, čápa černého a další chráněné druhy.

Lom silničního kamene

Uprostřed tohoto přírodního parku je území, které je z parku vyloučeno. Jedná se o lom silničního kamene, kde se již několik let netěží. Právě v tomto lomu bylo však z těžko pochopitelných důvodů povoleno obnovení těžby na střední úrovni.

V letech, kdy lom fungoval došlo nejen k devastaci zdejší přírody, ale i ke škodám na majetku a zhoršení životního prostředí obyvatel okolních domů.

Lidé, kteří žijí v okolí a tento park rádi navštěvují se oprávněně bojí toho, že se bude situace opakovat. Proto sepsali petici, kterou si můžete stáhnout a podpořit ji svými podpisy. Vyplněnou a podepsanou petici zašlete na adresu:
Josef Cach
Skuteč - Hněvětice 43
53973

Odměnou Vám bude dobrý pocit z toho, že jste podpořili dobrou věc.

Na našich stránkách vás budeme informovat jak vše probíhá a samozřejmě neujde naší pozornosti ani výsledek petiční akce.

Autorka fotografií: Michaela Ruszkiewiczová

Zdroje:
www.mastale.cz

autor:
Lenka Kadlíková
email: lenka@priroda.cz
www stránky: http://www.priroda.cz

datum vydání:
28. října 2004


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.