Přírodní park 'Údolí Krounky a Novohradky' a jeho problémy

autor: Lenka Kadlíková
Přírodní park 'Údolí Krounky a Novohradky' byl zřízen nařízením Okresního úřadu v Chrudimi č.4/98 ze dne 2. září 1998 a rozkládá se podél dvou malebných říček - Krounky a Novohradky

Park se rozkládá na katastrálních územích Nové Hrady, Střítež, Leština , Doubravice, Luže, Zdislav, Doly, Lhota u Skutče, Předhradí, Hněvětice a Miřetín o celkové rozloze 510,63 hektarů.

Nadmořská výška tohoto přírodního parku kolísá mezi 320 a 450 metry nad mořem, čili ideální terén na turistiku. Při toulkách podél toku Novohradky můžeme najít pískovec a opuku. Ty tvoří podloží v okolí této říčky. Pokud se vydáte podél toku Krounky, nelze přehlédnout krásné žulové kameny. Za pěkného slunného počasí můžete v těchto říčkách vidět u hladiny hejna vyhřívajících se pstruhů.

Asi nejkrásnější a nejdivočejší částí parku je Šilinkův lom. Jedná se o kaňon olemovaný pískovcovými skalami. Atmosféru dokreslují tajemné otvory ústící do jeskyň, skalní brána nebo bohužel již vyschlé vodopádové stupně. Právě tato rokle je místem, kde můžeme objevit i chráněné mloky. Šilinkův lom je turisticky trošku náročnější, ale o to krásnější a určitě stojí za to jej navštívit.

Z lesních porostů převládají smíšené lesy. Tento park byl vyhlášen především díky několika lokalitám s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jedná se zejména o drobné potůčky, vodní plochy, podmáčené louky, mokřady, prosluněné stráně a bukohabrové porosty.

Pokud budete mít štěstí můžete zde narazit například na lilii zlatohlavou, prstnatec májový, rosnatku okrouhlolistou, mloka skvrnitého, čolka velkého, ledňáčka říčního, čápa černého a další chráněné druhy.

Lom silničního kamene

Uprostřed tohoto přírodního parku je území, které je z parku vyloučeno. Jedná se o lom silničního kamene, kde se již několik let netěží. Právě v tomto lomu bylo však z těžko pochopitelných důvodů povoleno obnovení těžby na střední úrovni.

V letech, kdy lom fungoval došlo nejen k devastaci zdejší přírody, ale i ke škodám na majetku a zhoršení životního prostředí obyvatel okolních domů.

Lidé, kteří žijí v okolí a tento park rádi navštěvují se oprávněně bojí toho, že se bude situace opakovat. Proto sepsali petici, kterou si můžete stáhnout a podpořit ji svými podpisy. Vyplněnou a podepsanou petici zašlete na adresu:
Josef Cach
Skuteč - Hněvětice 43
53973

Odměnou Vám bude dobrý pocit z toho, že jste podpořili dobrou věc.

Na našich stránkách vás budeme informovat jak vše probíhá a samozřejmě neujde naší pozornosti ani výsledek petiční akce.

Autorka fotografií: Michaela Ruszkiewiczová

Zdroje:
www.mastale.czautor:
datum vydání:
28. října 2004


Diskuze k článku „Přírodní park 'Údolí Krounky a Novohradky' a jeho problémy“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru