Národní přírodní rezervace Adršpašsko-Teplické skály

autor: Lenka Kadlíková
Vysoké skály, hluboké kaňony, kovové žebříky, krásná jezera, chráněné rostliny a živočichy. To vše najdete v Adršpašsko-Teplických skalách.


Význam

Adšpašsko-Teplické skály se nacházejí v severovýchodní části naší republiky a jsou součástí CHKO Broumovsko. Významné jsou zejména díky svému vlivu na vzhled tamní krajiny, ze které vystupují bizardní tvary pískovcových skal. Celé skalní město je rozprostřeno na ploše 20km2 v nadmořské výšce 500 n.m. Adršpašské skály dostaly své jméno podle nedaleké zříceniny hradu Adršpach. Ten stál na nejvyšším místě v okolí, na Starozámeckém vrchu.

Přírodní poměry

Z nepropustného opukového podloží zde vystoupily mohutné skály, které před geologicky dávnými věky tvořily celistvou pískovcovou tabuli. Vlivem vody, větru, mrazu a slunce se zde vytvořilo velké množství věží, kaňonů a roklí, které dostaly od lidí romantické názvy.

Adršpašské skály jsou v severní části odděleny Vlčí roklí od méně známých a turisty méně navštěvovaných Telických skal. Jednou ze zajímavostí, kterou můžete vidět ve Vlčí rokli je stříbrný pramen, který zde vyvěrá z písku. Další zajímavostí je věčný sníh v údolí hlubokého kaňonu Sibiře.

Flora a fauna

Na flóru je tato oblast poměrně chudá, zejména díky kyselému pískovci. V horních partiích skal rostou suchomilné rostliny jako je borovice, níže vlhkomilný rašeliník, rojovník bahenní, hasivka orličí a další druhy známé i z kyselých rašelinišť. Na skalách pak můžeme vidět mech chřipovičník zpeřený. Ze stromů zde můžeme mimo borovice vidět převážně smrkové monukultury. Sem tam je vidět i původní smíšený porost buku a jedle.

V těchto smíšených lesích žije tetřívek, datel černý, holub doupňák atd. Z botanického i zoologického hlediska jsou velmi významné reliktní bory na výslunných polohách skalních měst, kde se vyskytuje rojovník bahenní, výr velký, rorýs obecný apod. Inverzní ráz klimatu podmínil vznik chladnomilných horských společenstev smrku ztepilého, violky dvoukvěté, mléčivce alpského. Žije zde i čolek horský, hraboš mokřadní a další. Z chráněných druhů jmenujme ještě mloka skvrnitého, ještěrku živorodou, ledňáčka říčního, ořešníka kropenatého, žlunu zelenou, jezevce a lasici hranostaje nebo řadu netopýrů.

Turistika

Pracovníci správy této rezervace pro nás turisty již mnoho let organizují projíždky pramicí na dolním jezírku Adršpašských skal. Spolu s návštěvníky jezdí i zkušení průvodci, kteří nám během plavby poví některé zajímavosti o této oblasti. Na horním jezírku je možné si zapůjčit malou pramici a po jezeru se projet.

Tato oblast je velice vhodná nejen pro pěší turistiku a cykloturistiku, ale také je oblíbená horolezci, kteří zde najdou skály několika obtížností. Horolezectví je ale MŽP povoleno jen v určitých částech.

Celá oblast je protkána množstvím naučných stezek a značených turistických tras, které vás provedou touto malebnou krajinou plnou pískovcových skal.

Správa

Jak již bylo řečeno tato rezervace spadá pod správu CHKO Broumovsko, která sídlí v Polici nad Metují.

Adresa: CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
tel.: 491 549 020-30
e-mail: chko.broumovsko@worldonline.cz

Zdroje:
www.adrspach.cz
sweb.cz/adrspach-skaly
priroda.nanachodsku.cz

Další informace:www.skaly-adrspach.cz

Chaty a chalupy Broumovskoautor:
datum vydání:
13. prosince 2004


Diskuze k článku „Národní přírodní rezervace Adršpašsko-Teplické skály“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!