Strnad obecný – Emberiza citrinella

autor: Jan Stehlík
Strnad obecný (Emberiza citrinella) je známým a početným druhem ptáka, jehož jednoduchý zpěv vždy tvořil typickou kulisu zemědělské krajiny. V roce 2011 byl výborem České společnosti ornitologické zvolen Ptákem roku.

říše živočichové (Animalia)
třída ptáci (Aves)
řád pěvci (Passeriformes)
čeleď strnadovití (Emberizidae)
rod strnad (Emberiza)

Popis

Je o něco větší než vrabec, dorůstá délky 16-17 cm a váží 20-35 g. Ve všech šatech má hnědý, tmavě pruhovaný hřbet, rezavě hnědý kostřec a bílé okraje vnějších ocasních per. Samci ve svatebním šatu mají zářivě žlutou hlavu a většinu spodiny, s narezavěle hnědě zbarvenou, podélně skvrněnou hrudí. Samice je méně výrazná, s jen částečně žlutou hlavou a více pruhovanou spodinou. Mladý pták se podobá samici.

Zpěv tvoří známé, několikrát opakované „cicicicié“, které samci přednášejí z vyvýšených míst. Lidé v minulosti tento zpěv přepisovali různě – známá je například podoba „Jak to sluníčko pěkně svítí“ nebo „Kéž by si, sedláčku, chcíp“. Podobné mnemotechnické pomůcky lze nalézt také v jiných jazycích, např. v němčině („Wie wie wie wie hab‘ ich dich lieb“) nebo v angličtině („Little bit of bread and no cheese“).

Rozšíření

Hnízdí ve většině Evropy a na rozsáhlém území Asie, zavlečen byl také na Nový Zéland. Je částečně tažný, se zimovišti v jižních částech hnízdního areálu.

V České republice je stálým druhem, hnízdícím na celém území od nížin až po hory. Nejhojněji je přitom zastoupen v zemědělské krajině s rozptýlenou zelení. V letech 2001-03 byla celková početnost odhadnuta na 1,8-3-6 milionů párů (oproti 2-4 milionům párů v letech 1985-89).

Způsob života a potrava

Strnad obecný k životu preferuje suchá, prosluněná místa s bohatou vegetací v mozaikovité krajině, v které se střídají otevřené biotopy s menšími plochami porostů. Obývá však také otevřenější lesní porosty, jejich okraje, paseky, průseky, keři a stromy porostlé stráně, vinohrady aj. Během hnízdního období se vyskytuje jednotlivě, po vyhnízdění v menších i větších hejnech. Je všežravý. Na jaře a v létě se živí různými bezobratlými, hlavně hmyzem a pavouky, na podzim a v zimě vyhledává zejména semena trav a obilovin.

Rozmnožování

Hnízdí monogamně, 2-3 x ročně. Hnízdo je na zemi nebo nízko nad ní, obvykle dobře skryté v trávě, pod drnem, ve výmladcích, keřích apod. Staví ho pouze samice ze suché trávy, stonků, listů a mechů, a vystýlá kořínky, jemnou trávou a koňskými žíněmi. Ve snůšce bývá obvykle 3-5 různě zbarvených vajec s tmavým skvrněním a vlásečnicemi. Doba sezení je 12-14 dnů, sedí zpravidla samotná samice. Mláďata jsou krmena oběma rodiči a hnízdo opouštějí ve stáří 11-13 dnů. Samostatnosti dosahují o 8-14 dnů později.
český název strnad obecný
latinský název Emberiza citrinella
hlavní znaky hnědý kostřec, hnědý, tmavě pruhovaný hřbet, žlutá hlava, charakteristický zpěv
způsob života druh zemědělské krajiny a jiných otevřených nebo polootevřených biotopů
rozšíření ČR celá
rozšíření svět Evropa, Asie, Nový Zéland
potrava bezobratlí, semena
doba sezení na vejcích 12-14 dnů
počet vajec 3-5
ochrana málo dotčený druh

Zdroje:

Karel Šťastný a kol. (2011): Fauna ČR – Ptáci. Academia, Praha.

Lars Svensson a kol. (překlad Robert Doležal; 2012): Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu. Ševčík, Praha.

Speciální číslo časopisu Ptačí svět České společnosti ornitologické věnované Strnadoviautor:
datum vydání:
5. června 2013


Diskuze k článku „Strnad obecný – Emberiza citrinella“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru