Nová generace turistického značení aneb turistické stezky do mobilu

autor: Doháje.cz
8. října 2013 od 8:30 do 12:30 na Magistrátu hl. města Prahy (Jungmannova 35/29. 111 21 Praha 1, zasedací místnost 201, 2. patro)

Hlavním cílem semináře je představit novou generaci značení turistických tras v České republice. Stezky do mobilu jsou moderní interaktivní formou zprostředkování zajímavých turistických informací. Oproti klasickým stezkám jsou stezky do mobilu levné, ekologické a atraktivní zejména pro mladší generace a rodiny s dětmi. Na konferenci Vám představí projekt www.dohaje.cz a nabídne možnost zapojit se do projektu.

Seminář je určen zástupcům obcím, mikroregionům, MAS a neziskovým organizacím Prahy a Středočeského kraje, které se věnují problematice cestovního ruchu.

Program:
08:30 – 09:30 Registrace účastníků

09:00 – 09:15 Zahájení konference
Richard Žižka (Taggmanager, www.dohaje.cz) a Mgr. Jiří Stach (MHMP)

09:15 – 09:35 Ministerstvo životního prostředí - podpora turistických stezek mobilu
Mgr. Michal Petrus (Ministerstvo životního prostředí ČR)

09:35 – 10:00 Projekt V Praze za přírodou – stav 2013 a výhled 2014
Ing. Jiří Stach (MHMP)

10:00 – 10:20 Technologie naučných stezek do mobilu, představení projektu dohaje.cz a nabídka zapojení do projektu v rámci Středočeského kraje Richard Žižka (Taggmanager, o.s., www.dohaje.cz)

10:20 – 10:40 Turistické mapy v mobilu - Mobilní aplikace Mapy.cz Jana Kočová (Seznam.cz – mapy)

10:40 – 11:00 Přestávka - občerstvení

11:00 – 11:20 Turistické stezky do mobilu v Beskydech a Jeseníkách – rady a doporučení Kateřina Kočí (Actaea – společnost pro přírodu a krajinu)

11:20 – 11:40 Turistické stezky do mobilu ve Středočeském kraji a v Praze – poznatky z terénu Mgr. Lubomír Bartoš (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.)

11:40 – 12:00 Ministerstvo pro místní rozvoj – podpora nevládních a neziskových organizací v oblasti cestovního ruchu Ing. Rostislav Hošek (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

12:00 – 12:30 Diskuze o možném zapojení do projektu www.dohaje.cz

Informace pro účastníky semináře:
Kapacita semináře je omezena na 40 účastníků. Přihlášky na seminář budou přijímány do 30. 9. 2013 případně do naplnění kapacity. Účastnický poplatek
Účastnický poplatek činí 150,- Kč. Z účastnického poplatku jsou hrazeny náklady na organizaci konference, materiály a občerstvení v průběhu konference. Platební podmínky
Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto neziskové organizace Taggmanager, o.s. Číslo účtu je 43837011/0100, jako variabilní symbol uveďte IČ Vaší organizace. Účastníci, kteří budou platit poplatek na místě, se musí na konferenci dostavit již v 8:30 hod.

Při neúčasti přihlášeného účastnický poplatek nevracíme.

Závazná přihláška
Přihlášku zašlete nejpozději do 30. 9. 2013 na e-mail: leona.kupcikova@taggmanager.cz. Do zprávy napište:
Název organizace
Jméno a příjmení účastníka
Adresu organizace
IČ organizace (slouží zároveň jako variabilní symbol pro uhrazení účastnického poplatku).autor:
datum vydání:
23. září 2013


Diskuze k článku „Nová generace turistického značení aneb turistické stezky do mobilu“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!