Jak vytvořit z PET lahve diamant aneb Největší hlouposti, které lidé dělají s recyklovatelným odpadem

autor: Samosebou.cz
Myslíte, že by šlo vyrobit z PET lahve diamant? Zní to šíleně, ale teoreticky možné to je. Jakoukoli věc, která obsahuje uhlík, lze totiž za určitých okolností „přetavit“ na tento vzácný nerost. Stačí jen vytvořit teplotu kolem 1 300 °C, vyvinout obrovský tlak a rázem máte čirý krystal uhlíku.

Tak jednoduché to ovšem není. A hlavně: zkoušet s recyklovatelným odpadem různé experimenty místo toho, abychom ho třídili, nedává smysl. Na to upozorňuje nejnovější video od Samosebou.cz s komiksovým příběhem pseudovědce, který si chtěl z PET lahví vyrobit diamant.

Jedním z nejhloupějších nápadů je pálit plastový odpad v domácích kamnech. Tím se totiž dostávají do ovzduší ftaláty, tedy rakovinotvorné látky poškozující játra a ledviny. Ten, kdo odpady doma pálí, ohrožuje nejen sebe, ale do nebezpečí dostává i své okolí. Kromě ohrožení lidského zdraví dochází také k poškozování životního prostředí.

Otrávený vzduch i zahrádka

Obecně platí, že ze všech materiálů právě plasty při „domácím pálení“ vytvářejí nejvíce jedovatých látek. Spalováním plastových fólií a PET lahví se do ovzduší dostávají toxické polyaromatické uhlovodíky. Při spalování polystyrenu zase vzniká jedovatý styren, který je karcinogenní. Jeho vlivem dochází při vysokých hladinách k poškození očí a sliznice, dlouhodobá expozice ovlivňuje nervový systém a je příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese.

A nejde jen o otrávený vzduch. Škodliviny mohou zůstat v okolí domu. Ovoce a zelenina ze zahrádky se tak rázem mění ze zdravé domácí stravy na rakovinotvorné nebezpečí. I celobarevně potištěný papír je v tomto ohledu rizikem, hlavně pokud jde o letáky a časopisy. Tiskařské barvy obsahují těžké kovy, které se při spalování uvolňují. Pálit papír je ale hlavně škoda. V rámci hodnocení celého životního cyklu bylo dokázáno, že recyklací papíru se ušetří několikrát více energie v porovnání s jeho spálením. Použít papír při zatápění nevadí, pálit papír ve větším množství je ale nesmyslné. Podobně jako snažit se vyrobit z PET lahví diamant.

Šetření zdrojů

Smysl má odpady třídit. Tříděním, kromě šetření primárních zdrojů surovin jako je ropa, uhlí nebo dřevo, šetříme také energii, ale i místo na skládkách. Díky třídění odpadů se nemusí skládky zbytečně rozšiřovat. Třídění odpadů je sociální zodpovědností každého z nás.

Odpad, který vytřídíme a následně vyhodíme do barevných kontejnerů, putuje dále na dotřiďovací linku, kde se ještě ručně dotřiďuje podle materiálu a barev. Následně už z třídící linky putuje ve dvousetkilových balících jako druhotná surovina ke konečným zpracovatelům, kteří tuto surovinu použijí jako základ výroby nových věcí. Většina věcí, které běžně používáme, obsahuje nějaký recyklát. Víte například, že interiéry v autech jsou vyrobeny z vláken, které se získávají recyklací PET lahví? Z plastových odpadů se vyrábí lavičky, dětská hřiště, zatravňovací dlaždice nebo protihlukové stěny u dálnic. Z PET lahví se vyrábí vlákno, které má široké použití v oděvním a automobilovém průmyslu. Ze skla, které se dá donekonečna recyklovat, se opět vyrábí skleněné výrobky. Vlastně skoro veškeré sklo, které běžně používáme, obsahuje z větší části recyklát. A z nápojových kartonů, tedy krabic od mléka a džusů, se vyrábí nejčastěji papír. Tyto obaly totiž obsahují vysoce kvalitní celulózové vlákno, které lze několikrát recyklovat.

Lepší, než odpady pálit a škodit tím sobě i svému prostředí, je smysluplnější je doma vytřídit a dát jim novou šanci na další život v podobě nových užitečných věcí, které běžně používáme.

Více informací o třídění odpadů naleznete na webu www.jaktridit.cz. Chcete se bavit a zároveň se něco dozvědět, třeba díky recyklované hudbě a filmům? Podívejte se na stránky www.samosebou.cz.autor:
datum vydání:
29. září 2014


Diskuze k článku „Jak vytvořit z PET lahve diamant aneb Největší hlouposti, které lidé dělají s recyklovatelným odpadem“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!