Limity těžby hnědého uhlí chrání města, krajinu, továrny, zdraví i pracovní místa

autor: Hnutí DUHA
Deset důvodů, proč by vláda měla schválit jednoznačné zachování limitů těžby hnědého uhlí na dole ČSA.

1. Limity na dole ČSA chrání město Horní Jiřetín a další severočeské obce i továrny s tisícovkami pracovních míst. Prolomení limitů by také na desítky let přiblížilo těžbu na 500 metrů od nejbližších obytných domů v Litvínově (27 tisíc obyvatel).

2. Uhlí těžené na lomu ČSA pokrývá necelá 3 % spotřebovaných primárních energetických zdrojů1 v ČR. Aktualizace Státní energetické koncepce ČR (ASEK) počítá v preferovaném optimalizovaném scénáři se zachováním limitů na dole ČSA a snížením potřeby hnědého uhlí o 73 procent2.

3. Ze závěrů vládní tzv. Pačesovy komise vyplývá, že potenciál zateplování budov v České republice (144 PJ uspořené energie ročně3) je dvojnásobný oproti energii v uhlí ležícím za územními limity těžby na dole ČSA (70 PJ ročně4).

4. Zateplování budov spolu s možnostmi výroby energie z biomasy, solárními kolektory na teplou vodu a dalšími čistými zdroji energie může nahradit spotřebu uhlí a zemního plynu pro vytápění budov v ČR5.

5. Uhlí za limity na dole ČSA není potřeba pro energetickou bezpečnost ČR – opakovaně to potvrdili zástupci MPO (např. náměstek Šolc v Událostech komentářích ČT (22. prosince 2014).

6. I v případě okamžitého prolomení limitů by byla těžba uhlí na velkolomu ČSA nejméně v letech 2022–2027 v důsledku deficitu skrývky přerušena. Teplárny přitom nelze na pět let zavřít. Severní energetická, a.s. navíc zamýšlí všechno uhlí ze svého velkolomu ČSA pálit ve vlastní elektrárně Chvaletice, případně nové vlastní elektrárně v okolí dolu. Smysl prolomení limitů za současných podmínek zpochybnil 6. prosince 2013 i ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek1 a 5. února 2015 toto zpochybnění zopakoval2.

7. Energetika včetně tepláren se při přerušení dodávek z velkolomu ČSA (které nastane v každopádně) přizpůsobí. Nutné investice do těžby a vyšší cena emisních povolenek udělají z nyní levného uhlí luxusní zboží, o něž teplárny už mít zájem nebudou, jak spočítal ekonom a obchodník s uhelnou energii Tomáš Vlček3.

8. Dle poslední výroční zprávy Severní energetické, a.s. pracuje ve společnosti průměrně 851 osob4. V samotném Horním Jiřetíně (který by zanikl bezprostředně po prolomení limitů) existuje 811 pracovních míst5. V areálu chemických závodů Unipetrol (zanikl by kvůli těžbě na lomu ČSA) existuje 4 153 pracovních míst6.

9. Zateplování domů a rozvoj obnovitelných zdrojů energie by jen v samotném Ústeckém kraji vytvořily kolem 2 300 pracovních míst – spočetli to experti společnosti EkoWATT.7

10. Prolomením limitů by vznikly externí náklady ve výši 1,2 biliónu korun8 (škody na zdraví, lesích, zemědělství a klimatu) způsobené spálením 750 miliónů tun uhlí za limity (výpočet Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy).

Kontakt a více informací: Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, tel. 723 559 495, email: jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Zdroje informací:
1 http://www.komora.cz/download.aspx?dontparse=true&FileID=13561
2 http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pracovni-verze-k-oponenture.pdf
3 Potenciální těžba odpovídající 70 PJ ročně, vyšší než současná (52,5 PJ ročně).
4 http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pracovni-verze-k-oponenture.pdf
5 http://media.rozhlas.cz/_audio/3019245.mp3
6 http://www.rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zprava/prolomeni-tezebnich-limitu-jeste-neznamena-vice-tepla-pro-cesko-rika-zastupce-teplaren--1452042
7 http://ceskapozice.lidovky.cz/pribeh-limitu-tezby-a-ted-pocitejme-d6p-/forum.aspx?c=A150216_160621_pozice-forum_kasa
8 Vyplývá to z informací publikovaných v obchodním rejstříku ve sbírce listin společnosti Severní energetická, a.s. dříve Litvínovská uhelná, a.s. (viz výroční zprávu https://or.justice.cz/ias/content/download?id=9f52f4665dd446e49b766b40d58f7653, str. 17)
9 Písemné vyjádření Horní Jiřetín ze dne 12.3.2013 včetně podrobného výčtu zaměstnavatelů
10 Podklad zpracovaný Ivou Zahradníkovou z krajské pobočky Úřadu práce ze dne 25.3.2013 pro město Litvínov
11 Možnosti využití energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie v Ústeckém kraji: http://www.alies.cz/wp-content/uploads/Moznosti_vyuziti_energetickych_uspor_a_OZE_v_Usteckem_kraji.pdf
12 http://www.greenpeace.org/czech/Global/czech/P3/publikace/Limity/Externality_tezby_uhli-shrnuti_studie.pdfautor:
datum vydání:
18. března 2015


Diskuze k článku „Limity těžby hnědého uhlí chrání města, krajinu, továrny, zdraví i pracovní místa“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!