I ptáci potřebují pít

autor: Petr Zasadil
V současných vlnách veder velmi rychle vysychají přirozené zdroje vody pro ptáky a zvířata obecně. Nejlepším způsobem je zpřístupnit ptákům již existující vodní zdroje. Pokud nejsou žádné k dispozici, je potřeba vybudovat umělé napajedlo.


Na hlubší vody umístíme dřevěný prám

Hlubší vody s příkrými břehy ptákům zpřístupníme tím, že na hladinu pustíme dřevěný koupací prám, který na tekoucích vodách a rybnících zakotvíme 1-2 m od břehu. Prám je ze slabší kulatiny nebo latí. Uprostřed má bazének, ve kterém se ptáci mohou koupat, a po stranách bidélka na osušení.

Do bazénu, vany či jiného zdroje vody s kolmou stěnou vložte šikmo větev

Nádrže s kolmými stěnami, jako jsou například sudy nebo vany na vodu, bazény apod., jsou pro ptáky velmi nebezpečné a zvláště mladí nezkušení jedinci v nich často utonou. Přebudovat nebezpečnou nádrž na užitečné napajedlo není nikterak složité, stačí, když do vody šikmo ponoříme silnější větev nebo na hladinu položíme silnější neohoblované prkénko (plovák) a dovolí-li to prostor, ještě raději prám s mělkou prohlubní uprostřed. Ptáci mohou na tyto podložky bez problémů usednout a po koupeli se na nich osušit. Pokud neprovedeme žádné z těchto opatření, je potřeba hladinu zakrýt, aby se v těchto nádržích ptáci zbytečně netopili.

Další přirozené vodní zdroje, jako jsou potůčky, příkopy, studánky, kaluže aj., zpřístupníme ptákům

úpravou (zešikmením) břehu, který též můžeme zpevnit pískem nebo vydláždit kameny, popř. po okraji vybudovat mělké tůňky, v nichž se mohou ptáci koupat. Potok s kolísavým stavem vody lze na několika místech přehradit nízkou hrází, aby se v obdobích sucha alespoň někde v korytě udržela voda.

Umělá jezírka, která mohou kromě funkce napajedla sloužit i jako vhodný dekorativní doplněk skalky či jiné části zahrady, by měla mít rozměry minimálně 50x50 cm a hloubku 10-15 cm (rozměry závisí na tom jak často doplňujeme vodu). Snadný a bezpečný přístup by ptákům měly umožňovat pozvolné břehy, popř. i kameny uprostřed. Při výstavbě postupujeme tak, že vyhrabanou jámu utěsníme cca 5 cm vrstvou malty (1 díl cementu na 2 díly písku), do ještě čerstvé vyzdívky pak můžeme zasadit oblázky pro jeho přirozenější vzhled. Vodu bychom měli průběžně doplňovat a min. 1x za 10-12 dní napajedlo vypustit (nebo vodu vybrat či vymést koštětem) a vyčistit. Budujeme-li takovéto jezírko v lese, stačí když pro utěsnění použijeme místo malty jíl.

Napajedlo – dřevěný rám s plastovým či lepenkovým dnem na kůlech

Jednoduché napajedlo můžeme také zhotovit z laťového rámu, na který volně přibijeme plastovou folii nebo lepenku a zapustíme do země či připevníme na cca 1 m vysoké kůly, aby byli ptáci lépe chráněni proti predátorům. Hloubka takovéhoto napajedla by měla být 5-10 cm. Pro snadnější přístup položíme na dno 2-3 kameny. Minimální velikost by měla být 30x30 cm, optimální cca 40x60 cm.. Pro výrobu napajedla můžeme použít i větší plastové nádoby (korýtka apod.) zapuštěné po okraj do země, vždy však musíme vyřešit snadný a bezpečný přístup ptáků k vodě.

Okolí napajedel a koupadel by nemělo být bezprostředně zarostlé vyššími rostlinami a keři, ze kterých mohou na koupající se ptáky útočit kočky a jiní predátoři.

Stromy a keře by měly být ve vzdálenosti cca 8-10 m od napajedla (stromy mohou být i blíže). Ptáci se v nich mohou ukrýt před případným nebezpečím a také sem často po koupeli zaletují, aby si osušili promáčené peří. Z těchto úkrytů můžeme rovněž pozorovat život u vody.

Na zimu napajedla vypustíme, aby je mráz neponičil. V zimě ptáci nejsnáze uhasí žízeň krystalky ledu nebo sněhu. Proto jim zejména v mrazivých dnech nikdy nenabízíme vodu (ani ohřátou), mohla by je totiž svádět ke koupání a promočené peří by na nich snadno zmrzlo.autor:
Petr Zasadil
email: zasadil@fzp.czu.cz
Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze

datum vydání:
14. srpna 2015


Diskuze k článku „I ptáci potřebují pít“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!