Proč již hnědí medvědi nerejdí po celé Evropě ?

autor: Mgr. Jana Hájková
Nejen člověk sám je vinen na klesajícím počtu medvědů hnědých. V Evropě se na tom podepisuje i příroda sama...

V poslední době ledové se medvědi hnědí nacházeli v četných populacích takřka na celém území Evropy. Ale bohužel se na většině míst za posledních 12 000 let zvýšila průměrná teplota o 2 až 4 stupně. A právě takováto změna klimatu má významný podíl na snižování medvědí populace. Nyní je výskyt medvěda hnědého lokalizován spíše jen ostrůvkovitě na území Pyrenejí, v severních oblastech Skandinávského poloostrova, ve východní Evropě a také ve Vysokých Tatrách na Slovensku.

Vědci publikovali novou studii v časopise Scientific Reports. Uvedli zde sice již dlouhodobě známý fakt, a to že právě člověk je největším nepřítelem zvířat a životního prostředí. Díky němu a jeho chování již bohužel vymřelo mnoho rozmanitých druhů zvířat. Ale na druhou stranu nejenom on sám je vinen změnami v přírodě. V případě evropských medvědů hnědých hraje velkou roli také stoupající teplota. Oteplování Země od poslední doby ledové vede podle modelových výpočtů k jejich vymírání. V podstatě jde o to, že se rodí čím dál méně mláďat.

Ale proč?

Vědci odhalili, že medvědi hnědí (Ursus arctos) spotřebovávají při vyšších teplotách více energie na zimní spánek, jelikož se častěji budí a vyrážejí si shánět potravu, což je značně vysiluje. Navíc samičky, jimž se narodí mláďata v zimních měsících, nespotřebovávají energii jen na hledání potravy, ale také především na obstarávání svých potomků. Tím, že medvědi spotřebují více energie v období zimního spánku, tak jí o to méně zbývá později na rozmnožování. A proto klesají počty narozených medvíďat.

Vymírání medvědů hnědých v Evropě souvisí nejenom s lovem, ale také s využíváním krajiny člověkem. Z dostupných klimatických dat o využívání krajiny (k zástavbě, zemědělství, pastevectví apod.) zjistili vědci, že k prvnímu velkému vymírání medvědů začalo docházet v jihozápadní Evropě před 7000 až 5000 lety.

Ke značnému poklesu jejich počtu došlo před 2000 lety v období Římské říše. Prostor pro rozšíření těchto zvířat se razantně omezil a také rozkouskoval. Člověk začal i díky klimatickým změnám využívat takové plochy, které byly do té doby nevhodné. V celé Evropě je odhadována populace medvědů hnědých na nějakých 17 000 jedinců. Největším problémem pro medvědy je ztráta životního prostoru vlivem značného odlesňování krajiny.

Fotografie: Malene Thyssen, CC BY-SA 3.0autor:
Mgr. Jana Hájková

datum vydání:
15. prosince 2017


Diskuze k článku „Proč již hnědí medvědi nerejdí po celé Evropě ?“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2023 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.