Proč již hnědí medvědi nerejdí po celé Evropě ?

autor: Mgr. Jana Hájková
Nejen člověk sám je vinen na klesajícím počtu medvědů hnědých. V Evropě se na tom podepisuje i příroda sama...

V poslední době ledové se medvědi hnědí nacházeli v četných populacích takřka na celém území Evropy. Ale bohužel se na většině míst za posledních 12 000 let zvýšila průměrná teplota o 2 až 4 stupně. A právě takováto změna klimatu má významný podíl na snižování medvědí populace. Nyní je výskyt medvěda hnědého lokalizován spíše jen ostrůvkovitě na území Pyrenejí, v severních oblastech Skandinávského poloostrova, ve východní Evropě a také ve Vysokých Tatrách na Slovensku.

Vědci publikovali novou studii v časopise Scientific Reports. Uvedli zde sice již dlouhodobě známý fakt, a to že právě člověk je největším nepřítelem zvířat a životního prostředí. Díky němu a jeho chování již bohužel vymřelo mnoho rozmanitých druhů zvířat. Ale na druhou stranu nejenom on sám je vinen změnami v přírodě. V případě evropských medvědů hnědých hraje velkou roli také stoupající teplota. Oteplování Země od poslední doby ledové vede podle modelových výpočtů k jejich vymírání. V podstatě jde o to, že se rodí čím dál méně mláďat.

Ale proč?

Vědci odhalili, že medvědi hnědí (Ursus arctos) spotřebovávají při vyšších teplotách více energie na zimní spánek, jelikož se častěji budí a vyrážejí si shánět potravu, což je značně vysiluje. Navíc samičky, jimž se narodí mláďata v zimních měsících, nespotřebovávají energii jen na hledání potravy, ale také především na obstarávání svých potomků. Tím, že medvědi spotřebují více energie v období zimního spánku, tak jí o to méně zbývá později na rozmnožování. A proto klesají počty narozených medvíďat.

Vymírání medvědů hnědých v Evropě souvisí nejenom s lovem, ale také s využíváním krajiny člověkem. Z dostupných klimatických dat o využívání krajiny (k zástavbě, zemědělství, pastevectví apod.) zjistili vědci, že k prvnímu velkému vymírání medvědů začalo docházet v jihozápadní Evropě před 7000 až 5000 lety.

Ke značnému poklesu jejich počtu došlo před 2000 lety v období Římské říše. Prostor pro rozšíření těchto zvířat se razantně omezil a také rozkouskoval. Člověk začal i díky klimatickým změnám využívat takové plochy, které byly do té doby nevhodné. V celé Evropě je odhadována populace medvědů hnědých na nějakých 17 000 jedinců. Největším problémem pro medvědy je ztráta životního prostoru vlivem značného odlesňování krajiny.

Fotografie: Malene Thyssen, CC BY-SA 3.0témata článku:
autor:
datum vydání:
15. prosince 2017


Diskuze k článku „Proč již hnědí medvědi nerejdí po celé Evropě ?“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!