Otázka ochrany ŽP v praxi a program GLOBE

autor: Alena Rulfová
Otázka čistoty životního prostředí v němž žijeme a sledování jeho celkové kvality se stává stále více aktuálnějším tématem, které by rozhodně nemělo být přístupné jen pro určitý okruh veřejnosti.

Každého z nás zajímá, jaký vzduch dýcháme, či zda voda vytékající z našeho vodovodního kohoutku neobsahuje škodlivé látky, jež by mohly ublížit nejen nám samým ale i našim blízkým.

To, že ke znečišťování všech složek životního prostředí neustále dochází, ví téměř každý. Monitoring rozsahu těchto škod je více než nutný. Mezi nejznámější typy monitorovacího pozorování patří meteorologie, hydrologie, fenologie, pedologie a biometrie.

Ovšem jen samotné byť odborné pozorování a zaznamenávání vyplývajících informací nestačí. Je třeba implementovat ekologická pozorování a ekologii jako takovou do všech dosud známých odvětví průmyslu a přeměnit kompletně celou infrastrukturu našeho státu tak, aby byly dohromady sladěny ekologické a ekonomické požadavky jednotlivců i skupin. To je však úkol na delší dobu. Domnívám se, že kvalitní informovanost obyvatel by k tomu mohla značně přispět. Již v Ústavě našeho státu se píše, že moc má ve svých rukou obyčejný lid. Článek č. 35 Ústavy pak pojednává nejen o právu na kvalitní životní prostředí ale také o právu na informace o stavu životního prostředí. Bohužel informovanost obyvatel v našem státě je, co se týče ekologie, dost chaotická. Možná jsou na vině rádoby ekologické skupiny, a možná jsme na vině každý zvlášť. Jako nedostatečná se totiž často ukazuje i ochota spolupracovat samotných ochránců přírody nebo dokonce ekologů. Jedinec nebo skupina jedinců přitom, jak všichni víme, neznamená v otázce řešení problematiky ochrany a obnovy životního prostředí zhola nic. Možnost, jak částečně něco změnit, nebo se alespoň spolupodílet na ochraně přírody, skýtá celosvětově známý monitorovací Program GLOBE.

Program GLOBE

Program GLOBE je mezinárodní projekt zaměřený na řešení problematik týkajících se životního prostředí v oborech přírodopisu, matematiky, fyziky, zeměpisu a mnohých dalších za využití hydrologických, meteorologických, biometrických, fenologických a pedologických pozorování. Program využívá nejen vědeckých podkladů ale především dobrovolné spolupráce studentů středních i základních škol s odborníky z celého světa. V České republice je do Programu GLOBE zapojeno asi 93 škol, z toho by 49 mělo být základních, 37 středních a 7 skupin spadá do dětských oddílů ze zájmové činnosti. Garantem Programu je u nás odborně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo životního prostředí. Jako národní koordinátor vystupuje sdružení pro ekologickou výchovu - Tereza.

Myšlenku programu GLOBE vyhlásil poprvé vicepresident USA Al Gore v roce 1994. O pouhý rok později v dubnu při příležitosti 25. výročí Dne Země byl Program GLOBE slavnostně zahájen. K Programu GLOBE se připojilo 112 zemí z celého světa, z toho okolo 100 zemí již podepsalo mezivládní dohodu a začalo měřit a odesílat získaná data.

Mezinárodní koordinační centrum projektu sídlí přímo v komplexu Bílého domu ve Washingtonu. Garanci nad vývojem počítačových programů a zpracování zpětné vazby z měření GLOBE zajišťují organizace NASA a NOAA (americká vládní agentura pro výzkum atmosféry a oceánů).

V rámci světové sítě tvořené účastníky Programu GLOBE provádějí studenti dobrovolně daná měření a někteří také dálkový průzkum Země. Výsledky těchto pozorování jsou zasílány studenty prostřednictvím počítačové sítě přímo do koordinačního centra Programu v USA, a zpětně jsou jim pak zasílány graficky zpracované výsledky měření v porovnání se satelitními snímky.

Zapojit se do Programu GLOBE můžete v rámci školy, případně se zeptat na podrobnější informace o zapojení jednotlivců v Sídle Terezy, které se nachází v Praze 1 v Haštalské ulici 17, v domě s názvem Labyrint světa a ráj srdce.

GLOBE Games

GLOBE Games jsou hry zaměřené na monitoring životního prostředí. Vychází přímo z programu GLOBE. Česká republika má na ně jakýsi patent, neb právě u nás GLOBE Games vznikly. Tento rok se konají již 8. české a první pilotní evropské GLOBE Games, tentokrát v České Třebové, konkrétně od 6.5. - 8.5. 2005. Každý rok se vybere jiné místo - jiná škola jako místo konání. Tyto hry jsou zaměřeny na ověření monitorovacích schopností jednotlivců ale i škol, které jsou do programu Globe zapojeny. Škola, která hry pořádá, má za úkol vymyslet několik soutěžních stanovišť přímo v terénu zaměřených nejen na ekologické znalosti a dovednosti účastníků. Samotným smyslem her však není pouze prokázat schopnosti a to, že je někdo lepší než kdokoliv, během her se především naučíte využívat své znalosti i v jiných oblastech země, než pouze v těch podmínkách, na něž jste zvyklí, a navíc se dobře pobavíte, a seznámíte s lidmi podobně smýšlejícími, kterým naše Země není lhostejná, a rozhodli se pro ni něco dělat.

Na zahájení GLOBE Games se sejdou všichni účastníci her, a slavnostně společnými silami odkoulí obrovskou zeměkouli přes město na místo startu. Každý v tu chvíli prožívá jakési spříznění všech přítomných a hromadné nadšení pro dobrou věc. Zástupci družstev s již předem připravenými vlajkami jakoby chrání zeměkouli před projíždějícími automobily, a doplňují již tak slavnostní vzezření mnohačlenného průvodu dětí Země. Po ranním odstartování GLOBE Games začíná opravdová zábava - samotná soutěž, která trvá většinou až do večera. Vyhlášení výsledků je zpravidla hned druhý den. Součástí her je mnoho exkurzí, diskusí a zajímavých přednášek zaměřených na přírodu a ekologii. O podrobnějším průběhu letošních GLOBE her vás budu informovat, neb se jich účastním.autor:
datum vydání:
5. května 2005


Diskuze k článku „Otázka ochrany ŽP v praxi a program GLOBE“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!