Jak správně třídit odpad - papír

autor: Lenka Kadlíková
Papír je nejčastěji tříděnou surovinou. Třídíme ho ale správně?


Proč třídit papír?

Papír je velmi dobře recyklovatelná surovina. Proč tedy ničit lesy, abychom získali surovinu na výrobu papíru, když můžeme zužitkovat již vyrobený nepotřebný papír? Lesů na Zemi velmi rychle ubývá a nejen my, lidé, díky tomu přicházíme o největší zdroj životodárného kyslíku na naší planetě.

Pokud vezmeme v úvahu technologie zpracování dřeva a starého vytříděného papíru, zjistíme, že zpracování starého vytříděného papíru je ekologičtější než výroba papíru ze surového dřeva. Použitím jedné tuny sběrového papíru se totiž ušetří asi 17 stromů v lese a kromě toho se uspoří až 50% energie a 40% vody, která se pak musí složitě čistit.

Papír je odpad, kterého lidé vyprodukují nejvíce ze všech. Stejně je na tom papír i v množství vytříděného odpadu. To však nemění nic na tom, že se vytřídí stále jen malé procento z celkového množství papíru, který lidé vyhodí. Každý z nás vyprodukuje ročně 150 - 200 Kg odpadků, z toho je 30kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. To je tedy 35 - 47% veškeré produkce odpadu, o kterou můžeme snížit objem odpadu odváženého na skládky či do spaloven. A to jsem nepočítala další druhy odpadů, které končí v směsných kontejnerech a přitom je možné je třídit a případně využít či z nich vyrobit nové výrobky - kovy, bioodpad. Zvláštní kategorii pak tvoří nebezpečný a velkoobjemový odpad.

Dříve se papír vykupoval v mnoha sběrnách, těch je však dnes málo. I tak se ale dá vydělat celoročním sběrem papíru a dalších surovin třeba na vodácký školní výlet pro celou třídu dětí, jak se to podařilo na jedné základní škole.

Vytříděný papír však nemusí putovat z Vašeho odpadkového koše hned do kontejneru na papír. S vytříděným papírem se mohou perfektně zabavit děti i vy. Ukažte jim, jak si vyrobit vlastní recyklovaný papír. Uvidíte, že za chvíli Vám přinesou krásné pasparty pod fotografie, nebo pěkně nazdobený recyklovaný papír, který jim zarámujete a bude zdobit jejich pokojíček či jinou místnost v bytě či domě. Na ozdobení lze použít cokoli, co na papír lze přilepit. Pěkné jsou například usušené volně rostoucí rostliny, listy, malé plody, nebo na ně děti mohou jednoduše namalovat obrázek podstatě čímkoli co doma najdou (pozor na mokré barvy, tempery, vodovky, tuž...). Něco více o této zábavě, včetně postupu jak na to, se můžete dočíst v článku domácí recyklace papíru.

Vůbec předejít vzniku části papírového odpadu z Vaší domácnosti se dá například nalepením nálepky se zákazem vhazování reklamy na Vaši schránku. Zajisté jste si všimli, že právě tyto reklamní letáky tvoří velkou část Vašeho papírového odpadu (zvláště ve velkých městech, nebo v jejich blízkosti). Tyto samolepky nabízejí zdarma některá ekologická sdružení nebo i obecní úřady.

Jak papír třídit?

Jestliže nemáte děti a nemáte chuť si vyzdobit byt obrazy na recyklovaném papíře, nemáte poblíž sběrnu a přitom byste rádi papír třídili, určitě se v blízkosti Vašeho bydliště najdou velké modré kontejnery s nápisem "PAPÍR"

Do (většinou modrých) kontejneru na papír:

PATŘÍ NEPATŘÍ
kancelářský papír voskový a uhlový papír - kopírák
sešity obvazy
noviny hygienické vložky
časopisy použité papírové kapesníky
reklamní letáky
krabice a karton obaly ze směsi papíru a například hliníku - Tetra pack
lepenka mokrý, mastný a znečištěný papír
Pokud si nejste jisti, zda některý z výrobků či obalů je opravdu vyroben pouze z papíru a je tedy možné ho vyhodit do kontejneru na papír, najděte si označení materiálu, ze kterého je výrobek (obal) vyroben. Do kontejneru na papír lze hodit výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení):

Odpad označení číslo
Vlnitá lepenka PAP 20
Hladká lepenka PAP 21
Papír PAP 22 - 39
Toto značení je normováno ČSN 77 0052-2

Mýty o třídění papíru a recyklovaném papíru
Mezi lidmi se vyskytuje několik chybných názorů jak správně třídit papír.

Kovové sponky musí ze sešitů dolů?
Ze sešitů či jiného papíru svázaného sešívačkou je nutné sundat tyto kovové spoje. Není tomu tak, protože, při prvnotním zpracování papíru, tzv. rozvláknění, kdy se z papíru stane kaše, se svorky odloučí, klesnou ke dnu a odtamtud jsou vyseparovány (vytříděny) pomocí magnetu, který jak známo přitahuje kovy.

Plastová průhledná okénka z obálek musí pryč?
Problémem při zpracování není ani fóliové okénko na obálkách. Zpracovatelé si s tím dokáží poradit.

Recyklovaný papír nepatří do tiskáren?
Z části je to pravda. Obyčejný recyklovaný papír nepatří do tiskáren, může způsobit jejich poškození. Na našem trhu se však začal objevovat tzv. recyklovaný papír do tiskáren. Je k sehnání snad ve všech dobře zásobených papírnictvích. Rozdíl mezi nimi je v tom, že ten recyklovaný kancelářský papír do tiskáren není tak 'chlupatý a prašný' jako klasický recyklovaný papír a nehrozí proto poškození tiskárny.

Co se s vytříděným papírem děje?

Pokud je to nutné, nejprve papír putuje do dotřiďovací linky, kde se oddělí odpad, který mezi papír nepatří, případně se papír rozdělí podle typu a potom putuje rovnou do papíren.

Prvním stupněm recyklace papíru v papírně je jeho namočení a rozvláknění. Přímo v nádrži, kde probíhá rozvláknění, může probíhat i část následného hrubého třídění. To probíhá pomocí tzv. copu, na který se nachytají například nitě, izolepy a podobně. Tato fáze dále probíhá v oddělených nádržích, které jsou specializované na určitý typ nečistot. U hrubého třídění se dále využívá principu filtrace, kdy hrubší částečky zůstanou na sítu a jemnější propadnou. Dalším využívaným způsobem třídění je použití víru, který zapříčiní přesun částic o menši hustotě do středu víru a těch s větší hustotou k okraji.

Po tomto hrubém dotřídění navazují tzv. deinking procesy - jemné dotřídění. Pomocí těchto procesů se odstraňují například barviva, pigmenty či plnidla použitá při práci s původním papírem. Při těchto procesech probublává směsí vzduch, který vynáší zmíněné nečistoty na povrch ve formě pěny. Tato pěna se po té mechanicky odstraní. Dalším způsobem je praní s následným zahuštěním na filtrech. Tato metoda je však náročnější na čistotu odpadní vody i na spotřebu energie. Při tomto třídění se používají některé alkalické chemikálie, které mohou při úniku většího množství poškodit okolní půdu a vodní toky. Pokud se tak nestane, jsou podstatě neškodné.

Největším problémem pro papírnu jsou nečistoty, které zbydou ve směsi právě po deinking procesech. Tyto látky totiž mohou ucpávat papírenská síta či se lepit na sušící válce, které pak ztrácejí svoji výhřevnost. Tyto látky způsobují známé skvrnky či sklovitou průhlednost v určitých místech a ubírají tak papíru na kvalitě. Zatím se nedají z papíru odstranit. Jejich část se dá pouze rozptýlit tak, aby nebyla na papíru vidět.

Asi nejvíce životní prostředí zatěžujícími procesy, které probíhají při recyklaci papíru, jsou jejich případné konečné úpravy - zesvětlování, barvení, bělení. V žádném případě se to však nedá srovnat s výrobou celulózy, která předchází samotné výrobě papíroviny ze surového dřeva.

Další postup výroby je již stejný jako u papíroviny ze surového dřeva. Zbývá již jen doplnit plniva a klížidla či jiné prostředky, které zajistí optimální vlastnosti papíru a vyřešit odpad z výroby, především vyčistit odpadní vodu.

Tabulka některých papírových odpadů z katalogu odpadů

kód název recyklovatelnost
03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci ANO
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly ANO
19 12 01 Papír a lepenka ANO
20 01 01 Papír a lepenka ANO

zdroje:
www.jaktridit.cz
papir.arnika.orgautor:
datum vydání:
1. srpna 2005


Diskuze k článku „Jak správně třídit odpad - papír“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!