Jak správně třídit odpad - sklo

autor: Lenka Kadlíková
Proč kupovat skleněné obaly místo plastových?


Proč třídit sklo?

To co teď napíšu, jste již všichni určitě slyšeli, ale přesto se tím mnozí z nás neřídí.

Sklo se svými devíti procenty (zdroj: Eko-kom,a.s.) tvoří významnou část celkového množství vyprodukovaného odpadu.

Jak jistě všichni víme, sklo je jedna z velmi dobře recyklovatelných surovin, proto bychom ho měli preferovat a nekupovat výrobky v obalech z plastů. Mnozí určitě namítáte, proč bych se tahala s těžkou skleněnou lahví, když si to samé pití mohu koupit v lehkém plastu? Ruku na srdce, většina z nás jezdí na nákupy, minimálně na ty větší, autem. V supermarketu naložíme nákup na vozík, se kterým zajedeme až k autu a tam ho přendáme. Proč tedy kupovat plast? Právě tomuto smýšlení lidí se podřizují i výrobci nápojů, kteří čím dál více omezují používání skleněných obalů. Další problém je u prodejců, ty velice často nedodržují zákonem daný poměr plastových a skleněných obalů s nápoji. Je to tedy na nás. Pokud sklo začneme kupovat, prodejci budou od dodavatelů nakupovat více nápojů ve skle a na to budou muset zareagovat výrobci. Omezí tedy používání plastových obalů a začnou více využívat náš skomírající sklářský průmysl => nebude tolik plastových odpadů => nebudeme tolik ničit naše životní prostředí, naši přírodu.

Jak třídit?

Blízko vašeho bydliště se určitě najdou velké zelené kontejnery s nápisem "SKLO", mnohde jsou dva kontejnery a to na bílé a barevné sklo. Do těchto kontejnerů vhazujte bez víček sklo, které není zálohované. S víčky naložte dle materiálu, ze kterého jsou vyrobena. Zálohované sklo vezměte s sebou na další nákup a vyměňte ho za penízky, za které si můžete koupit další nápoje.

Do (většinou zeleného) kontejneru na sklo:

PATŘÍ NEPATŘÍ
skleněné láhve od nápojů skleněné láhve od chemikálií či jiných nebezpečných látek
skleněné nádoby zrcadla
tabulové sklo drátěné sklo, autosklo
skleněné střepy keramika a porcelán
Pokud si nejste jisti, zda některý z výrobků či obalů je opravdu vyroben ze skla a je tedy možné ho vyhodit do kontejneru na sklo, najděte si označení materiálu, ze kterého je výrobek vyroben. Do kontejneru na sklo lze hodit výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení):

Odpad označení číslo
Bílé sklo GL 70
Zelené sklo GL 71
Hnědé sklo GL 72
Další 73-79
Toto značení je normováno ČSN 77 0052-2. Na trhu se často vyskytují i kombinované výrobky - ty bývají označeny C/zkratka příslušných materiálů oddělená/. Jejich číselná označení lze najít ve výše zmíněné normě. Ve většině případů se tyto kombinované materiály nedají dále recyklovat.

Mýty o třídění skla
Mezi lidmi se vyskytuje několik chybných názorů jak správně třídit sklo.

Rozbité keramické a porcelánové věci patří do skla.
Nikoli. Tyto materiály nejsou vyrobeny ze skla, ale úplně jiným postupem.

Co se s vytříděným sklem děje?

Jak jsme si již řekli, v kontejneru na sklo by se neměla objevit keramika a porcelán. Často se tam však objevují, a nejen tyto materiály. Tyto příměsi by dělaly neplechu při dalším zpracování, je tedy nutné je ručně dotřídit na dotřiďovací lince. Následně se čisté sklo drtí a přidává se do základní sklářské směsi - sklářského kmenu, složeného především z křemičitého písku, sody, potaše a vápence.

Tato směs se potom taví při teplotách nad 1500oC. Tavení probíhá ve třech fázích. V první fázi dojde k vlastnímu roztavení, při kterém probíhají různé chemické reakce a dojde k roztavení zbylých pevných částeček. Při fázi zvané homogenizace dojde k odstranění bublinek vořených vzduchem a k vyrovnání složení skloviny v celém objemu. Nakonec následuje ochlazení skloviny na teplotu, při které je možné sklovinu odebrat k dalšímu zpracování.

Takto roztavené sklo teče do dávkovače, kde se z něj odstříhávají tzv. kapky, které dále většinou putují do forem ve tvaru nápojových lahví. Po té se sklo nechá vychladnout, aby výrobek získal potřebnou pevnost. Jestliže chceme získat barevné sklo, přidáme do sklářské směsi kobalt (zelené) či zinek (zelené).

Tabulka některých s tímto článkem souvisejících odpadů z katalogu odpadů, které lze alespoň z části recyklova

kód název recyklovatelnost
01 04 11 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod 01 04 07
06 08 99 Jinak blíže neurčené
10 11 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků částečně
05 01 07 skleněné obaly částeččně
16 01 20 Sklo Ano
17 02 02 Sklo Ano
19 12 05 Sklo
20 01 02 Sklo ano

zdroje: www.jaktridit.cz
www.maturita.czautor:
datum vydání:
7. listopadu 2005


Diskuze k článku „Jak správně třídit odpad - sklo“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!