Třídění PET lahví na základní škole Mandysova v Hradci Králové

autor: Martina Musilová
O třídění odpadů slýcháme a čteme skoro na každém kroku. Každý z nás ví, že by měl třídit, ale je buď pohodlný nebo ani neví jak a co třídit, aby to bylo správně. Také jsou mezi námi tací, kteří to jednoduše hodí za hlavu. Tak tomu ale není na Základní škole Mandysova v Hradci Králové.

ZŠ Mandysova je školou uprostřed 30 let starého panelákového sídliště,ve kterém našlo domovy téměř 25 000 obyvatel krajské metropole. Ke škole patří velký venkovní pozemek, jenž nabízí díky přetváření a zlepšování, mnoho různých aktivit nejširší věkové kategorii dětí celého sídliště. Rekonstruuje se tu sportoviště, rozšiřuje naučná stezka, vysazují se zde stromy....

K těmto jistě příjemným vylepšením se přidal i nápad žáků 9.tříd pod vedením pana učitele Huška, jenž se týká šíření návyků správného nakládání s odpady a to jak mezi žáky školy, tak mezi rodinami a návštěvníky areálu. Cílem je za pomoci žáků, učitelů,obyvatel sídliště a spolupracujících firem vytvořit na základní škole snadno přístupné zázemí pro třídění PET lahví, pro recyklaci baterií a hliníkových obalů. Třídy a chodby jsou vybaveny sběrnými kontejnery na papír a plasty.

Jelikož chce škola oslovit širokou veřejnost, tak během sportovně pracovního dne pro 6.-9.třídy umístí na panely naučné stezky texty a obrazovou přílohu propagující recyklaci odpadů. Nadále se chystá shromažďovat prostředky (např. sběrem a tříděním PET lahví) tak, aby se vyřešilo třídění odpadů nejen ve škole, ale také v areálu a byl tak podpořen návyk mezi všemi návštěvníky školy i areálu.

Hlavní výstupy projektu

Měřitelné:
2 sběrná místa pro třídění PET lahví
3 vnitřní kontejnery (baterie)
46 kontejnerů do tříd,12 kontejnerů na chodby
7 venkovních sběrných kontejnerů.

Neměřitelné:
rovnocenné partnerství dětí a dospělých při přípravě, prosazení a realizaci projektu. Žáci v rolích organizátorů svých vrstevníků.
Tvorba správných návyků při nakládání s odpady, zvýšení estetické hodnoty venkovního areálu,školy.

Přála bych i jiným školám takové nápadité žáky, které jejich učitelé podporují v dobrých projektech, zvlášť jedná-li se o životní prostředí,o zlepšování okolí...

Dřív naše rodina patřila mezi ty, které si s tříděním moc hlavu nedělaly a díky tomuto projektu se snažíme dělat to,co by mělo být naprosto samozřejmé. Dcera již naprosto automaticky nosí tašku se sešlápnutými PET lahvemi do školy, kde je vhodí na určená místa. Snažme se všichni přispět svou troškou do mlýna a můžeme se při tom řídit mottem této školy "Co sám vytvořím, to nebudu ničit".autor:
datum vydání:
6. března 2006


Diskuze k článku „Třídění PET lahví na základní škole Mandysova v Hradci Králové“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!