Jak správně třídit odpad - nápojové kartony

autor: Lenka Kadlíková
Všichni jsme je zajisté viděli. Ty na první pohled papírové krabice ve kterých jsou nápoje. Ať už mléko, džus, a nebo malá pitíčka (fruka). Z čeho se vlastně zkládají, proč a jak je třídit?


Proč třídit nápojový karton?

Podobně jako velké množství odpadu, který končí na skládkách a ve spalovnách i nápojové kartony obsahují cenné suroviny, které lze znovu velmi dobře využít. U kartonů to platí dvojnásob. Lze ho totiž využít dvěma rozdílnými způsoby a to v papírnách a na výrobu stavebního materiálu.

V našich obchodech se vyskytují dva typy těchto kartonů a to tzv. aseptický (UHT) urřený pro trvanlivé výrobky a neaseptický pro výrobky určené k okamžité spotřebě (pasterované). Oba typy se liší počtem a složením jednotlivých vrstev. Neaseptický se skládá ze tří vrstev polyethylenu a jedné vrstvy vysoce kvalitního, papírnami velmi žádaného bezdřevého kartonu. Aseptický je zákonitě složitější krom a čtyřech vrstev polyethylenu a bezdřevého kartonu obsahuje ještě hliník, který chrání obsah proti pronikání světla. Papír plní nosnou funkci a polyprophylen se používá především díky své nepropustnosti pro vodu a mikroorganismy.

Jak třídit nápojový karton?

Bohužel kontejnery speciálně na tyto obaly se vyskytují v naší zemi málokde. Jsou tu však města, která organizují svoz tohoto druhu obalu tím způsobem, že vyhlásí den svozu a místa kam mají lidé obaly s tímto odpadem odložit. Jsou i města, která realizují sběr nápojových kartonu společně s plasty a pak je na dotřiďovací lince vyseparují.

Ve všech případech by měly být obaly vypláchnuté, narovnané rohy a celá krabice sešlápnutá.

Do kontejneru nebo pytle na nápojové kartony:

PATŘÍ NEPATŘÍ
čisté vícevrstvé kartony od nápojů špinavé vícevrstvé obaly od nápojů
papír
plasty
kov
Pokud si nejste jisti, zda některý z výrobků či obalů je opravdu obal typu Tetrapack a je tedy možné ho vyhodit do kontejneru či pytle s těmito obaly, najděte si označení materiálu, ze kterého je výrobek vyroben. Do kontejneru na sklo lze hodit výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení):

Odpad označení číslo
Obal TetraPack a CombiBlock C/* 84
Toto značení je normováno ČSN 77 0052-2. Na trhu se často vyskytují i kombinované výrobky ty bývají označeny C/zkratka příslušných materiálů oddělená /.

Mýty o třídění nápojového kartonu
Mezi lidmi se vyskytuje několik chybných názorů jak správně třídit nápojový karton.

Kontejnery na nápojový kartón jsou vadně vyrobeny. Kartón není možné do něj odhodit..
Na každém kontejneru je nápis, že je třeba nápojový kartón před vhozením stlačit. Otvor v kontejneru je speciálně konstruovaný pouze pro stlačený kartón. Jen tak je možné do třídící nádoby sesbírat větší množství kartónů a zároveň je tak snížena možnost vhazovat odpad, který do tohoto kontejneru nepatří!

Před vytříděním nápojového kartónu musím odtrhnout umělohmotný uzávěr.
Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartónů, prázdný kartón pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru nebo oranžového pytle, který je ve vaší obci pro tento odpad určen.

Co se s vytříděným nápojovým kartonem děje?

Jak jsem se již zmínila, tento odpad se dá zpracovat na dva různé typy výrobků. Velká část vytříděných nápojových obalů putuje do papíren, kde jsou podrobeny výřivému rozvláknění, při kterém se na sítech zachytíkvalitní papírová vlákna, která se pak dále zpracovávají na různé druhy papírových výrobků. Papírny využívající tříděný papír se stále více potýkají s problémy, které způsobuje několika násobně recyklovaný papír. Jedná se především o jeho nižší kvalitu. Právě proto stále častěji vítají kvalitní dlouhé vlákno z nápojových kartonů.

Zbytky polyethylenu a hliníku může papírna využít na výrobu páry nebo na ohřev vody.

Druhá část vytříděných nápojových kartonů se lisuje za tepla do desek, které se pouřívají jako stavební izolace.

Tabulka některých s tímto článkem souvisejících odpadů z katalogu odpadů, které lze alespoň z části recyklova

kód název recyklovatelnost
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad

zdroje: Leták společnosti Ekokom
www.spotrebitel.cz
www.jaktridit.czautor:
datum vydání:
31. března 2006


Diskuze k článku „Jak správně třídit odpad - nápojové kartony“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!