Stromy s visačkami

autor: Mgr. Michal Rezek
Prestižní ocenění pro obecní a státní lesy aneb jak pan Novák pozná, že při koupi lavičky na zahradu nezabíjí orangutana.

Známe to po léta z televize. Velké stromy padají k zemi v rachotu motorové pily a praskajícího dřeva. Ekologové varují, že když to takto půjde dál, nezbudou nám brzy žádné lesy. Přes všechny dosavadní snahy a dílčí úspěchy pokračuje devastace světových lesů stále rychlým tempem. V posledních letech ztrácíme ročně kolem 150 000 čtverečních kilometrů lesů, tedy zhruba dvojnásobek rozlohy České republiky. Kácení pralesů a degradace lesního prostředí neustává nejen v tropech a severské tajze, ale i v lesích mírného pásma, jako jsou lesy ve střední Evropě.

I v České republice, kde lesů pomalu přibývá, se potýkáme se závažným problémem nepůvodních smrkových a borových lesů, které nedokáží plnit své funkce v krajině a snadno podléhají různým kalamitám. České lesy patří mezi nejméně zdravé v Evropě a na zdraví jim nepřidají ani necitlivé zásahy ve formě velkých pasek a zejména pak myslivci uměle udržované vysoké stavy parohaté zvěře, které v celé zemi prakticky dokonale spasou přirozenou obnovu zdravých lesů.

Biodřevo s visačkou FSC

Jak však motivovat správce lesů k odpovědnému hospodaření s lesy? Tam, kde selhávají zákony, mezinárodní dohody i další iniciativy k záchraně a obnově lesů, může se důležitým nástrojem k zavádění trvale udržitelných principů do lesního hospodaření stát lesní certifikace. Co to je? Lesní certifikace je obdobou dnes již dobře zavedeného označování biopotravin z produkce k přírodě šetrných zemědělců. Na počátku 90. let s ní rok po slavné konferenci o Zemi v Rio de Janeiru přišla nevládní, nezisková organizace Forest Stewardship Council (FSC). Lesní certifikace je nástrojem k posouzení, zda je konkrétní les obhospodařován podle striktních ekologických, sociálních i ekonomických požadavků, které musí hospodaření v lesích splňovat, chce-li správce lesa získat osvědčení o úspěšné certifikaci.

Lesy s medailí

Společným úsilím ekologických organizací, vlastníků lesů i obchodníků se dřevem, organizace FSC vytvořila srozumitelná pravidla, podle kterých byly certifikovány šetrně obhospodařované lesy ve více než 70 zemích světa. Mezi základní pravidla šetrného obhospodařování lesů v ČR patří například omezení holosečí, zvyšování podílu listnáčů a jedle na úkor chřadnoucích smrků či ponechávání části odumřelého dřeva k zetlení a doupných stromů jako hnízdišť pro ptáky. V naší zemi na prestižní certifikát dosáhlo pět lesních podniků, obhospodařujících jen 1 % našich lesů. Na Moravě je to zatím jen univerzitní "Masarykův les" severně od Brna. Ve většině okolních států se certifikátem šetrného lesního hospodaření "honosí" podstatně větší rozlohy lesů, včetně těch ve vlastnictví státu. České státní lesy se po letech váhání rozhodly vyzkoušet lesní hospodaření v souladu s pravidly FSC na části spravovaných lesů v letošním roce. S certifikátem FSC získá správce lesa i právo používat pro dřevo ze svého lesa logo FSC. Visačka FSC mu pak může otevřít cestu na trhy, kde uvědomělí zákazníci nakupují přednostně dřevěné výrobky takto označené. Tyto trhy každoročně rostou o desítky procent a v celosvětovém měřítku je dnes k dostání přibližně 20 000 druhů výrobků se zárukou bezvadného původu dřeva. V západní Evropě se staví domy i mosty z FSC dřeva, na FSC papír se tisknou miliony obálek německé pošty, lístky na vlak německých drah či časopisy mediálního gigantu BBC.

Rozhoduje peněženka

A jsme doma, tedy v obchodě při nákupu rozličných výrobků ze dřeva od papíru, přes násadu na motyku až po nábytek. Zde má každý možnost rozhodovat se při nákupu podle toho, zda je výrobek označen důvěryhodným logem FSC. Například pan Novák se při výběru nové lavičky na zahradu může vyhnout teakovému výrobku, pocházejícímu z bývalého indonéského pralesa, se kterým zmizeli i orangutani. Certifikované výrobky navíc nebývají dražší. V českých obchodech již najdete desítky výrobků FSC, zatím pohříchu spíše v prodejnách velkých obchodních řetězců. Určitě se ale vyplatí žádat prodavače o garanci původu dřeva. Obchodníci jsou nuceni reagovat na zájem veřejnosti tak, jako to již docela samozřejmě činí v Nizozemí, Švýcarsku či Velké Británii, kde se podíl spotřebitelů s povědomím o výrobcích ze "zaručeně šetrného dřeva" pohybuje v desítkách procent.

Více informací o FSC vám ráda podá kancelář české pobočky organizace FSC na adrese:

FSC ČR
e-mail: info@czechfsc.cz
tel: 545211383autor:
datum vydání:
3. května 2006


Diskuze k článku „Stromy s visačkami“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!