Jak správně třídit odpad - značení obalů

autor: Lenka Kadlíková
O třídění odpadu již toho bylo napsáno dost a dost. Každý z Vás určitě narazil na letáček či článek jak a kam jaký odpad vyhazovat. Málokde se však dočtete jak poznat druh obalu, pokud si nejste jisti. V návaznosti na četné dotazy vás čtenářů přinášíme ucelený přehled označení obalu z hlediska materiálu dle českých státních norem ČSN 77 0052 a ČSN 77 0053.

Dle zákona 477/2001 Sb respektive nařízení 97/129/ES se na obalech musí vyskytnout dva údaje nebo grafické značky a to známý panáček vyhazující obal do koše a trojúhelník s označením obalu.

Takto to bylo až do února, kdy vstoupila v platnost novela 66/2006 sb. zakona 477/2001 sb. Nyní je označení panáčkem dobrovolné. Dále ovšem platí povinnosti značení dle zákona o odpadech a chemických látkách.

Obrázek panáčka u koše značí nejčastější způsob naložení s obalem (vyhození do koše). Může být nahrazen například větou:ODLOŽTE NA MÍSTO URČENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU!

Na trhu se vyskytují obaly, které jsou vyrobeny z materiálu, který vyžaduje po použití speciální nakládaní.

Jedná se o nebezpečné odpady, ale nejenom o ně. Takovéto odpady musí být patřičně označeny. Například takto:

- OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !

- NEVHAZOVAT DO OHNĚ - NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!

- NESPALOVAT V LOKÁLNÍM TOPENÍ!

- ODEVZDEJTE ... (např. V LÉKÁRNĚ!)

- VRATNÝ OBAL!

Dnešní článek se bude zabývat zejména druhou značkou, která by měla být na obalu. Jedná se o trojúhelník tvořený třemi šipkami, který je uvnitř doplněn číselným kódem.

Pod tímto trojúhelníkem je ještě uveden písmenný kód materiálu. Většinou se jedná o zkratky anglických názvů těchto materiálů.

Recyklační kódy materiálu


Plasty

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam s ním Co z něho bude
PolyethylentereftalátPET nebo PETE1kontejner na plasty nebo přímo na PETIzolace do bund a spacáků
Vysokohustotní (lineární) polyetylénHDPE nebo PE-HD2kontejner na plastytrubky
PolyvinylchloridPVC nebo V3sběrný dvůrokna,parapety,dveře, chlorovodík, uhlovodíky
Nízkohustotní (rozvětvený) polyetylénLDPE nebo PE-LD4kontejner na plastyTrubky
PolypropylénPP5kontejner na plastysáčky a tašky
PolystyrenPS6kontejner na plastystavební izolační materiál
OstatníO nebo OTHER7kontejner na plastyostatní plasty
ABS plasty - AkrylonitrilbutadienstyrenABS9NEPATŘÍ do kontejneru na plastyvětšinou nejde recyklovat


Papír

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam s ním Co z něho bude
Vlnitá lepenka PAP 20 kontejner na papírobalový materiál
Hladká lepenka PAP 21kontejner na papírobalový materiál
Papír PAP 22 - 39 kontejner na papírKancelářský papír, sešity, toaletní papír


Kovy

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam s ním Co z něho bude
Ocel Fe 40 kontejner na kovy, sběrný dvůrpo roztavení nové výrobky
Hliník ALU 41 kontejner na kovy, sběrný dvůrpo roztavení nové výrobky


Dřevo

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam s ním Co z něho bude
Dřevo FOR 50sběrný dvůrve většině případů nepoužitelné
Korek FOR 51sběrný dvůrve většině případů nepoužitelné


Textil

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam s ním Co z něho bude
Bavlna TEX 60sběrný dvůrizolace, polstrování
Juta TEX 61sběrný dvůrizolace, polstrování


Sklo

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam s ním Co z něho bude
Bílé sklo GL 70kontejner na sklonové lahve
Zelené sklo GL 71 kontejner na sklonové lahve
Hnědé sklo GL 72 kontejner na sklonové lahve


Směs materiálů

V současné době není ideální technologie, kterou by bylo možné tyto materiály rozumně oddělit a zpracovat, proto zde nejsou uvedeny informace o dalším využití. Snad jen kromě tetra-packu se jiný směsný obal v našich podmínkách netřídí.

Místo hvězdičky se doplní písmenný kód jednotlivých materiálů.

Materiál Písmenný kód Číselný kód
Papír a lepenka/různé kovy C/* 80
Papír a lepenka/plast C/* 81
Papír a lepenka/hliník C/* 82
Papír a lepenka/ocelový pocínovaný plech C/* 83
Papír a lepenka/plast/hliník C/* 84
Papír a lepenka/plast/hliník/ocelový pocínovaný plech C/* 85
Plast/hliník C/* 90
Plast/ocelový pocínovaný plech C/* 91
Plast/různé kovy C/* 92
Sklo/plast C/* 95
Sklo/hliník C/* 96
Sklo/ocelový pocínovaný plech C/* 97
Sklo/různé kovy C/* 98

Tento systém pomáhá nejen nám, ale i zpracovatelským firmám, které pak snadno zjistí o jaký materiál se jedná. Teď už záleží na nás, zda se těmito nápisy budeme řídit a neznečišťovat si tak svoje životní prostředí.

Podrobnější informace o třídění odpadů najdete ve starších dílech našeho seriálku.autor:
datum vydání:
2. srpna 2006


Diskuze k článku „Jak správně třídit odpad - značení obalů“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!