James Lovelock: atomová energie je jediné řešení globálního oteplení!

autor: Petr Kadlík
Tuto myšlenku, pro mnohé příznivce ekologie velmi překvapivou a provokativní, zveřejnil v pondělním vydání The independent uznávaný expert v oboru životního prostředí Jamese Lovelock. Intenzivní využívání atomové energie je podle něj jediná možnost jak zachránit Zemi před ekologickou katastrofou, která přijde dříve než za 50 let.

Nejdříve si ale představme autora tohoto prohlášení. Profesor James Lovelock je celosvětově uznávaný britský přírodovědec, mimo jiné i autor teorie Gaia. Podle ní je nutné pohlížet na Zemi nikoliv ve smyslu běžných definic typu biosféra nebo společenstvo samostatných individuí, ale jako na jeden velký živý organismus, jehož součástí je vše (ať už živé nebo neživé) na naší planetě. Každá část tohoto organismu zde záměrně nebo pomocí nejrůznějších zpětných vazeb působí na ostatní složky (podobně jako například jednotlivé orgány v lidském těle) a tím umožňuje na Zemi život ve formě, jak ho známe. Jméno pro tento 'organismus' pak pan profesor Lovelock převzal z řeckého bájesloví, kde jméno Gaia přísluší bohyni která vytvořila žijící svět z Chaosu.

Tento vědec, který je zvyklý chápat Zemi jako jeden velký organismus, zveřejnil v deníku The independent následující myšlenky: 'Pouze atomová energie může zastavit globální oteplení. Není čas na využívání obnovitelných zdrojů energie, jako je vítr, příliv nebo solární energie - oblíbené řešení zelených - které by mohly převzít funkci současného využívání uhlí, plynu a ropy a zastavit tak produkci CO2 a oteplování atmosféry. Pouze masivní využívání atomové energie, která neprodukuje žádný oxid uhličitý CO2, může zabránit zvýšení hladiny moří a dramatickým změnám klimatu.'.

Svou pozornost zaměřil i přímo na ekologické organizace: 'Ekologická hnutí se chovají podobně, jako levicové hnutí v roce 1938 před Druhou světovou válkou. Schylovalo se k válce ale nikdo něvěděl co dělat. Tehdy chtěli odvrátit válku dobře myšlenými, chybnými výzvami k odzbrojení. Obavy o jadernou bezpečnost jsou iracionální a pocházejí pouze z hollywoodských filmů a médií.'

Bylo mu jasné, že jeho prohlášení vyvolá bouřlivou reakci právě ze strany ekologických organizací (v čemž se nemýlil) a proto napsal i toto: 'Jsem zelený a vyzývám všechny mé přátele v tomto hnutí, aby ukončili své neopodstatněné námitky k jaderné energii.'

Co na to říkáte? Možná nejen až naše děti, ale už i my pocítíme globální ekologickou katastrofu na vlastní kůži. A tentokrát nepřijde žádný filmový superhrdina který nás zachrání, musíme se o to postarat sami.

Když si odmyslíme třeba v případě našeho Temelína všechny problémy a zdražení při výstavbě, tak nelze zpochybnit, že je to opravdu jeden z nejekologičtějších současných zdrojů energie. Zkuste si jen představit, jak velká by musela být větrná farma dosahující podobné produkce elektřiny. Kolik lesů a přírody by kvůli tomu muselo být zničeno. Navíc větrné elektrárny nedokáží zajistit stabilní výrobu elektřiny. Obří řeky nebo možnost využívat příliv je nám také nedostupná.

Co vlastně máme proti atomové energii? Hlavně to, že je nebezpečná! Vzpomeňme si třeba na takový Černobyl. Jenže, v dnešní době se už zapomíná že Černobyl nebyla katastrofická porucha reaktoru, ale trestuhodná nedbalost! Kdyby obsluha reaktoru nevypnula bezpečnostní okruhy, tak k ničemu nedošlo. Jediný skutečný problém je jaderný odpad. Jeho uskladňování je sice tak bezpečné, jak to současná technologie dovolí, ale jisté riziko úniků hrozit může. Ale jeho možnost je podle mě o několik řádů menší, než současný reálný stav trvalých nebezpečných emisí.

Největší problém je podle mě psychického rázu. Máme prostě zažité, že 'atom = nebezpečí'. Možná ano, jenže někdy je prostě potřeba volit menší zlo...autor:
datum vydání:
25. května 2004


Diskuze k článku „James Lovelock: atomová energie je jediné řešení globálního oteplení!“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!