Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Uhlí, co to vlastně je, jak poznat to kvalitní?

autor: Lenka Kadlíková
Paradoxně v době, kdybychom se všichni měli snažit získávat energii způsobem co nejméně škodícím našemu životnímu prostředí, se zejména z finančních důvodů vracíme k neekologickému vytápění uhlím.

Stejně jako u spousty dalších věcí je i zde možné vybírat z kvalitního - méně škodlivého, i když dražšího a nekvalitního - levnějšího, ale více škodlivého uhlí.

Charakteristika uhlí

Ze základní školy víme, že uhlí patří mezi tzv. fosilní paliva (stejně jako ropa a zemní plyn). Vznikalo v močálových oblastech po několik milionů let. V močálech se bez přístupu vzduchu a za působení vysokých tlaků a teplot rozkládala organická hmota. Proces zuhelnatění probíhal několik milionů let. Nejprve došlo ke zrašelinění materiálu a postupem času pak díky tlakům a nepřístupu vzduchu k jeho postupnému zuhelnatění. Černé uhlí je tedy obecně starší než hnědé. Aby se rašelina přeměnila v uhlí, musí dojít ke stlačení tohoto materiálu i na desetinovou tloušťku. Z 10 až 15 metrové vrstvy rašelinového materiálu tedy vznikne zhruba jeden metr silná vrstva uhlí.

V závislosti na geologických podmínkách a času vznikalo uhlí různé kvality. Uhlí obecně obsahuje směs zpevněného různě zoxidovaného a rozloženého organického materiálu a minerálních látek jako je křemen, jíly, karbonáty a zejména pyrit. Základem uhlí je rostlinný materiál, který tvoří minimálně 70% složení. Čím je uhlí kvalitnější, tím více obsahuje uhlíku a méně ostatních prvků - dusík, kyslík, vodík, případně síru. Nejvíce těchto ostatních prvků obsahuje lignit - hnědé uhlí u nás těžené zejména v Podkrušnohoří.

O poznání lépe je na tom černé uhlí, které obsahuje až 95% uhlíku - antracit. Černé uhlí se u nás těží zejména na Ostravsku. Ve složení tohoto uhlí jsou značné rozdíly. Jsou to zejména uhlí hubená, ta se nedají díky nízkému obsahu prchavých látek koksovat. Využívá se zejména v elektrárnách. Uhlí mastná se využívají i na výrobu koksu.

V přírodě se též vyskytuje i grafit - čistý uhlík.

Z ekologického a ekonomického hlediska se posuzuje výhřevnost uhlí, obsah vody, síry a popela. Logicky čím větší má uhlí výhřevnost, čím obsahuje méně vody, síry a popela, tím je lepší. Nejméně kvalitní uhlí hodně kouří a dává méně tepla. Pro srovnání, nejkvalitnější hnědé uhlí má výhřevnost 3900 kcal, černé má výhřevnost 7000 - 8500 kcal, čili dvojnásobek. Nejkvalitnější uhlí se ale hůře zapaluje. Správně by se uhlí mělo spalovat při teplotě několik set stupňů Celsia.

Těžba a nabídka uhlí v České republice

V zásobách uhlí je Česká republika celkem soběstačná. Naše hlavní oblasti těžby uhlí leží na Ostravsku (Ostravsko-karvinská pánev, tj. jižní část Hornoslezské pánve, zasahující k nám z Polska) a v Podkrušnohoří. V hlubinných dolech Ostravska se těží koksovatelné černé uhlí, v převážně povrchových dolech Podkrušnohoří se těží hnědé uhlí různé kvality; uhlí z Mostecké pánve je nejlepší, uhlí z jihozápadněji položených pánví podkrušnohorského zlomu je většinou horší kvality. (Zdroj CEZ)

V našich zemích se jedná o nejvýznamnější těženou surovinu.

Odkazy:
Ceny paliv s odkazy na největší dodavatele
Kalkulačka porovnání nákladů na vytápění jednotlivými druhy paliv
Srovnání kvality uhlí jednotlivých hlavních českých dodavatelů

autor:
Lenka Kadlíková
email: lenka@priroda.cz
www stránky: http://www.priroda.cz

datum vydání:
15. ledna 2007


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.