Žumpa, septik,domovní čistírna odpadních vod - pro a proti

autor: Lenka Kadlíková
Toť otázka pro nejednoho majitele domu. Právě Vám, kteří řešíte nevyhovující stav nakládání s odpadními vodami ve vaší nemovitosti, či stavíte novou nemovitost, se pokusím vysvětlit základní rozdíly, klady a zápory jednotlivých variant jak vyřešit čištění odpadních vod tam, kde není kanalizace a obecní čistírna odpadních vod.


Žumpa

Jak funguje
Od ostatních variant se liší jednou zásadní věcí. Vodu nečistí ale pouze shromažďuje. Je tedy nutné ji vyvážet. A to poměrně často. Právě to je hlavní nevýhoda této varianty. Pokud si žumpu pořizujete k rekreačnímu objektu je nutné počítat s tím aby se k Vám dostala cisterna, která bude žumpu vyvážet.

Kde se dá použít
Všude tam, kde není kanalizace, kde je možnost příjezdu cisterny a tam, kde majitel nechce nebo nemůže investovat do dražší varianty.

Jaké jsou potřeba doklady
Stavební povolení nebo ohlášení stavby stavebnímu úřadu (do 300 metrů čtverečních zastavěné plochy a hloubky 3 m).

Náklady
300 Kč stavební povolení
až 30 000 Kč ročně vývoz žumpy

Septik

Jak funguje
Jedná se podstatě o betonovou či plastovou usazovací nádrž, rozdělenou do několika komor, kterými voda postupně protéká. Mimo jiné i na počtu komor je závislá účinnost septiku. Čím více komor, tím se usazuje více nečistot a účinnost čištění je tak vyšší. I tak, ale septik ve naprosté většině případů nedosahuje takové účinnosti aby mohl fungovat jako jediný mechanizmus čištění odpadních vod. Musí být doplněn o další stupeň čištění. Často se doporučuje doplnění například o zemní štěrkový či pískový filtr, který na septik navazuje a dostatečně vodu dočistí. Takovýto filtr vás příjde na 10 - 35 tisíc korun. Dle velikosti. Takováto varianta se co do účinnosti vyrovná domovním čističkám.

Kde se dá použít
Hodí se všude tam, kde není kanalizace a majitel nechce investovat do čističky nebo často vyvážet žumpu. Je ideálním řešením pro rekreační objekty.

Jaké jsou potřeba doklady
Stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod. Oboje vyřídíte na vodohospodářském úřadě. Často se stává, že septik je postavený "na černo". V takovém případě je nutné před požádáním o povolení k vypouštění zlegalizovat stavbu septiku.

Náklady
1000 Kč - vývoz kalu 1 ročně
300 Kč - poplatek za stavební povolení
10000 - 35000 Kč filtr

Domovní čistírna odpadních vod

Jak funguje
V dnešní době existuje několik variant, které se od sebe liší technologicky, ale jsou stejné principielně. Jedná se o biologické čištění. Stejně jako v předchozím případě. Čištění zde zajišťují mikroorganizmy dodávané do nádrže, kde příjdou do styku s odpadní vodou a rozkládají nečistoty. Více informací o technologiích se můžete dočíst v našem seriálu Jak fungují čističky odpadních vod. Tato varianta je sice na pořízení nejdražší, ale při dodržování provozního řádu podstatě bezobslužná. Jedinou její nevýhodou je tedy pořizovací cena a spotřeba elektrické energie. Dnešní kvalitní plastové čistírny mají řešenu i situaci, kdy přiteče větší množství vody najednou, třeba, když se vypustí vana. I čističky produkují kal, který je nutno odčerpat, ale není nutné nechávat ho odvážet na velkou čistírnu. Velice dobře se dá použít na pohnojení zahrady.

Kde se dá použít
Všude tam, kde je zavedena elektřina a kde majiteli záleží na bezobslužnosti. Některé typy nejsou vhodné k rekreačním objektům, které nejsou stále využívány.

Jaké jsou potřeba doklady
Čistírna je stejně jako septik vodní dílo, takže je potřeba stavební povolení od vodoprávního úřadu. Dále je nutné Povolení na vypouštění odpadních vod.

Náklady
Kolem 50000 Kč - pořizovací náklady pro čtyřčlennou rodinu - možno žádat dotaci
2000 Kč/rok - Elektřina
300 Kč - stavební povolení

Závěrem

Doufám, že se pro vás tento článek stal základním vodítkem v problematice čištění odpadních vod z domácností. A pomohl vám se rozhodnout jak tuto věc řešit.autor:
datum vydání:
17. května 2007


Diskuze k článku „Žumpa, septik,domovní čistírna odpadních vod - pro a proti“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!