K přírodě přijatelnější domácnost - odpady

autor: Alena Rulfová
Jeden z největších globálních problémů je ohromná produkce odpadů. Ve velké většině je tento odpad nevyužit a končí na skládkách, které jsou plné a budují se proto další. Spousta odpadu by ale takto končit nemusela. Stačilo by, kdyby se každá domácnost snažila produkci odpadu minimalizovat a ten vzniklý třídit.


Základní zásady

Vždy se snažíme vzniku jakéhokoliv odpadu předcházet. Vyhýbáme se zejména plastovým obalům (jejich recyklace a další využití je velmi problematické) a předmětům na jedno použití. Doma shromažďujeme využitelné odpady odděleně (sklo, papír, organický odpad, plasty aj.). V dnešní době se prodávají také speciální odpadkové koše, kde má každý druh odpadu svou přihrádku a následně je odnášíme do kontejnerů na tříděný sběr, do sběren druhotných surovin, na sběrné dvorz nebo na kompost.

Množství odpadu můžeme omezit

Na nákup si bereme s sebou vlastní tašku (nejlépe plátěnou), košík, sáček, popř. nádobu dle toho, co máme v úmyslu koupit. Nebojíme se zdvořile odmítnout, když nám prodavači chtějí všechno balit do sáčku, ačkoliv to není vůbec nutné, protože většina zboží již jeden obal má a některé se nemusí balit vůbec. Máme-li možnost, vybíráme zboží nebalené. U baleného zboží vybíráme nejlépe to, které je baleno pouze do jednoho obalu.

Papírový obal se dá recyklovat, proto mu dáváme přednost před plasty. Pozor na papír, který je potažen hliníkovou fólií (zejména u různých krabic a kelímků), protože ten už se recyklovat nedá. Volíme raději obaly z recyklovaného papíru. Vyhýbáme se nápojům v krabicích Tetrapack, Variopack apod., které jsou vyrobené z papíru potaženého plastem a hliníkovou fólií - tento materiál lze recyklovat jen velmi obtížně a v ČR se téměř nerecykluje.

Džusy v krabicích není vůbec nutné kupovat. Nápoje jako minerálky, víno, pivo apod. nakupujeme ve skleněných lahvích. Skleněná láhev může být naplněna až čtyřicetkrát, než je vyřazena z oběhu, PET-lahve lze sice recyklovat, ale jejich recyklace je problematická a využití omezené. Nikdy nenakupujeme nápoje v hliníkových plechovkách.

Plastové varné sáčky tvoří zbytečný odpad a toto zboží se dá koupit v papírovém sáčku či krabici (rýže, čočka apod.). Nekupujeme "mini tatranky" a podobné módní výstřelky, které v jednom sáčku obsahují ještě dalších 5 zbytečných obalů. Kupujeme pokud možno větší balení výrobku, na které je použito méně obalového materiálu, vydrží nám déle a většinou bývá i levnější.

Jaký "odpad" můžeme ještě využít

Mnoho věcí můžeme využít znovu jinak a jinde, popřípadě je darovat někomu, kdo je ještě užije. Zářným příkladem jsou zbytky z kuchyně. Velmi dobře totiž poslouží nejen do kompostu, ale i jako krmivo pro králíky, slepice a jiná domácí zvířata.

Jak třídíme odpad

Papír - odevzdáme do kontejneru či sběrny čistý, bez příměsi plastů a hliníku
Železo - do sběrny můžeme odevzdat zátky od limonád a piva, víčka od přesnídávek, některých zavařenin a kompotů.
Textil - do sběrny odevzdáváme bez knoflíků, zipů, druků apod., umělý textil některé sběrny nepřijímají
Hliník - do sběrny. Hliník od jiných materiálů poznáme, že se po zmáčknutí nevrací do původního tvaru
Sklo - odevzdáváme do vyhrazených kontejnerů čisté zbavené kovových či plastových součástí a vytříděné na barevné a bílé. Do kontejneru nepatří porcelán, keramika, sklo s drátěnou vložkou, zrcadla (ty odkládáme na skládku komunálního odpadu), zářivky, televizní obrazovky patří mezi odpad nebezpečný
Plasty - do kontejneru na plasty ukládáme PET lahve (zbavené uzávěrů a sešlápnuté), kelímky od jogurtů, láhve od saponátů a šamponů, folie, sáčky, mikroten, igelitové pytle apod. - tyto odpady odevzdáváme čisté, zbavené hliníkových víček.

Co je to nebezpečný odpad

Odpad obsahující toxické sloučeniny nebo mající jiné nebezpečné vlastnosti.

Nebezpečným odpadem jsou: baterie a akumulační i suché články, spojkové kotouče obsahující azbest, dehet, antikorozní prostředky, laky, tmely, mořidla, lepidla ale také obaly se zbytky těchto látek, znečištěné piliny, ztvrdlé štětce, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, louhy, oleje (motorové i jedlé), maziva, zaolejované hadry, tuky, vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, inkousty, přelivy, barvy, laky, krémy, léky a zdravotnický materiál, staré televizory, lednice apod.

Tento odpad odevzdáváme při obcemi ohlášených hromadných svozech nebo přímo do sběrných dvorů, nespotřebované léky v lékárnách, elektrické články můžeme odevzdat v některých prodejnách elektro. Do sběrných dvorů nebo při svozu nebezpečného odpadu můžeme odevzdat také odpad velkoobjemový - staré pračky, ledničky, myčky, televizory, radia, počítače, pneumatiky apod.autor:
datum vydání:
10. června 2004


Diskuze k článku „K přírodě přijatelnější domácnost - odpady“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!