Ekoznačky

autor: Alena Rulfová
Ekologické značení výrobku by mělo svědčit o jeho ekologické přípravě a šetrnosti k přírodě.


Ekologicky šetrný výrobek

Ekologicky šetrný výrobek pravděpodobně neobsahuje těžko odbouratelné chemické látky jako jsou například tenzidy nebo fosfor či jiné toxiny. Tuto značku garantuje Ministerstvo životního prostředí a její udělování řídí Agentura pro ekologicky šetrné výrobky. Musí navíc splňovat určitá kritéria týkající se životního cyklu včetně obalu.

Bio

Produkty ekologického způsobu hospodaření se označují odlišně než výrobky ekologicky šetrné. Mají značku BIO a jsou půlkruhové, zatímco ekologicky šetrný výrobek nese nápis "ekologicky šetrný výrobek" a je směrován do kruhu. Udělování značky BIO garantuje taktéž Ministerstvo životního prostředí a program udělování řídí Kontrola ekologického zemědělství. Při výrobě takto značených produktů byly použity technologie a suroviny splňující přísné podmínky předpisů ekologického zemědělství.

Další ekoznačky

Můžeme se setkat také s "Ekologickou ochrannou známkou v Evropské unii" - ta je udělována podobně jako český ekologicky šetrný výrobek.

Jedno mají tyto ekoznačky rozhodně společné = ekologičtější přístup k přírodě a věrohodnost. Existují také určité ekoznačky, které u nás neplatí buď vůbec, nebo jen na málo místech. Jedna z těchto rádoby ekoznaček je kruh se dvěmi zelenými šipkami. Tato značka platí pouze na území Německa, u nás se obal z tohoto produktu nerecykluje.

Výrobek s ekoznačkou dovezený ze zahraničí má na českém trhu nižší kvalitativní hodnotu než domácí ekoprodukty, ekovýrobky, neb jeho kvalitu snižuje vzdálenost, kterou musel překonat (dopravní zátěž).

Cesta k ekologičtějšímu způsobu života naší společnosti

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků je založený na vytvoření konkurenčního prostředí na trhu mezi výrobky porovnatelných kvalitativních parametrů. Zavádí další výběrové kritérium, které zahrnuje stanovené ekologické požadavky na výrobek. Ovlivňování vzorců spotřeby a výroby vede k realizaci udržitelného rozvoje. Podstata označování ekologicky šetrných výrobků spočívá v certifikaci produktu nezávislou třetí stranou.

Úkol systému ekoznaček

- výběr skupin výrobků "výrobkových kategorií" u nichž lze snížit jejich negativní působení na životní prostředí
- stanovit soubor požadavků - kritérií, které musí výrobky dané skupiny splňovat
- udělování ekoznačky výrobkům, které splňují daná kritéria formou licenční smlouvy
- provádění kontrol shody vlastností výrobků se stanovenými požadavky a dodržování licenční smlouvy

Zdroje:
Jak být rozumnějším spotřebitelem a vést přírodě přátelštější domácnost, 2001
www.ekoznacka.czautor:
datum vydání:
16. června 2004


Diskuze k článku „Ekoznačky“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!