Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Národní park Šumava

autor: Lenka Kadlíková
Zelená střecha Evropy, jak se Šumava někdy nazývá, patří i přes ekologické katastrofy které ji v minulosti postihly, k nejzachovalejším přírodním lokalitám u nás.


Význam

Díky své poloze blízko hranic je zde relativně zachovaná příroda. Národní park Šumava zahrnuje ty nejcennější šumavské lokality, mezi které patří především ledovcová jezera, zbytky pralesovitých porostů a další cenné lokality které je třeba chránit.

Přírodní poměry

Základ dnešního masivu Šumavy a Bavorského lesa vznikl při alpínském vrásnění v třetihorách asi před 60-ti milióny let. Jako jedno z nejstarších evropských pohoří je tvořeno horninami prahorního a prvohorního stáří, zejména žulou rulou a svorem.

Tvář pohoří dále dokreslilo působení ledovců v dobách ledových. Jako pozůstatek těchto dob zbyla na Šumavě četná rašeliniště a ledovcová jezera, která jsou významným zpestřením hydrologických poměrů Šumavy i Bavorského lesa. Činností ledovců vznikly také kary. Po ústupu ledovců pak za nashromaděnými morénami zůstala již zmíněná ledovcová jezera.

Šumava leží na rozhraní klimatického vlivu atlantského a kontinentálního podnebí. Typické jsou pro ní relativné malé rozdíly v teplotách a srážkových úhrnech mezi létem a zimou. Zejména ve vyšších polohách převládá chladné a vlhké klima.

Šumava je zalesněné zaoblené pohoří s častými náhorními plošinami a místy vystupujícími vrcholy největších Šumavských hor. Na Šumavě pramení také několik řek, které dokreslují svými údolími ráz krajiny. Šumava i Bavorský les tvoří hlavní evropské rozvodí mezi Černým a Severním mořem.

Flora

I přes kritická období je hlavní šumavskou vegetací les. Převažují smrky a buky. Floristické bohatství tohoto území nespočívá v druhové rozmanitosti, ale především v prolínámí přírodních a umělých ekosystémů.

Fauna

Šumava je domovem především původní středoevropské zvířeny. Chybí tu pouze dříve zde hojně se vyskytující větší šelmy jako je medvěd a vlk. Asi nejznámější šelmou žijící v šumavských lesích je zde znovu vysazený rys ostrovid. Unikátní je především fauna rašelinišť, kde se vyskytují i severské druhy, zejména bezobratlých. Tyto druhy se do těchto končin dostaly spolu s ledovcem v době ledové. Mokřady a rašeliniště jsou zařazeny do seznamu mezinárodně významných mokřadů, do tzv. Ramsarské konvence.

Vznik národního parku

Rozsáhlé území při jihozápadní hranici České republiky, Rakouska a Německa bylo vyhlášeno za národní park v roce 1991. Jedná se o náš dosud největší národní park.

Turistické trasy

Šumava je pokryta poměrně hustou sítí cyklotras i tras pro pěší. Nemálo z nich vede i do sousedních zemí.

Správa

Správa národního parku a CHKO Šumava sídlí ve Vimperku Adresa: 1.máje 260, Vimperk, 385 01 Email: vimperk@npsumava.cz Web: www.npsumava.cz

Zdroje
Národní parky české republiky (Ministerstvo životního prostředí)

autor:
Lenka Kadlíková
email: lenka@priroda.cz
www stránky: http://www.priroda.cz

datum vydání:
15. června 2004


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.