Není Sázíme stromy jako Sázíme stromy

autor: Lenka Kadlíková
Aneb chci podpořit výsadbu stromů v Česku. Jaký vybrat projekt?


Proč sázet

Když už jste otevřeli tenhle článek, asi vám nemusím sáhodlouze vysvětlovat proč je výsadba důležitá. Na druhou stranu ještě důležitější z hlediska klimatu je ochrana stávajících stromů a lesů. Pro život na zemi totiž přináší mnohem více pozitiv vzrostlý les než malé stromky. Shrňme si tedy základní fakta.

1 – Vzrostlé stromy ukládají velké množství uhlíku z atmosféry do dřeva nebo do země. Pomáhají tak snižovat množství oxidu uhličitého v atmosféře.
2 – Udržují příjemné klima ve svém okolí díky stínu a vodní páře, která na sebe váže teplo. Prostředí kolem se tak ochlazuje. Zjednodušeně řečeno, vlhký vzduch od vodních ploch je přitahován chladnější krajinou, kde se sráží a tím vznikají dešťové mraky a déšť. Vyprahlá posekaná či vyasfaltovaná krajina toto neumí, takže dešťové mraky zůstanou nad vodní hladinou – mořem a krajina se nezvlhčí ani neochladí. Naopak je dále vysušována sluncem.
3 – Les blahodárně působí na psychiku

Není strom jako strom

Jak víme už ze základní školy, původní české lesy byly druhově rozmanité. Aktuální hospodářské lesy jsou převážně smrkové. Což se ukázalo být jako nešťastné. V posledních dekádách minulého století podstatě celé lesy v západních a severních horách podlehly emisím síry. Později, hlavně v jižní části, řádil orkán Kiril. Nyní zase kůrovec.

Kdyby na těch místech byly odolnější smíšené lesy, nemusela to být taková katastrofa, protože lesy by byly odolnější. Druhově pestrá výsadba je společným jmenovatelem snad všech iniciativ podporujících výsadbu stromů. Jsou mezi nimi ale i zásadní rozdíly. Především na ně chce poukázat tenhle článek.

Zásadní je, kde se sází

Pokud vykácíte hospodářský les, máte ze zákona povinnost jej do dvou let znovu osázet. To platí i po kalamitě. Když pomineme to, že si vlastníci lesů na novou výsadbu minimálně částečně vydělají prodejem dřeva, je tato výsadba masivně podporována státem. Není tedy problém na to získat peníze a zaplatit lidi, kteří práci provedou kvalitně a stromkům se i po výsadbě dostane kvalitní péče. I když na to nedostanou peníze od lidí, zalesnit se tyto plochy prostě musí.

Poslední dobou firmy velmi rády přispívají na takovéto akce a tváří se jak jsou „zelené“. Takovýto příspěvek na zalesnění hospodářského lesa je velmi často Greenwasching. Jednoduše řečeno, firma si svoji ekologickou stopu snižuje jen na oko. Ať už vědomě či nevědomě.

Strom v hospodářském lese totiž doroste sotva do takového věku, kdy se vyrovná bilance uhlíku získaného a vydaného do atmosféry. V hospodářském lese přežije probírky každý 10tý vysazený strom. Pokud má uhlík zůstat ve dřevě, musí být využit jako stavební materiál, či na nábytek.

Navíc schopnost našich lesů pohlcovat atmosférický uhlík je již započítána v národních i globálních závazcích v oblasti zmírňování dopadů změny klimatu. Nelze ji tedy započítávat dvakrát. I tak některé projekty, které získávají peníze na sadbu stromů, podporují i takovéto výsadby.

V dnešní době je potřeba řešit nejen vykácené paseky, ale i další lokality, například ve městech, podél cest a na dalších místech. Tam už peněz na výsadbu proudí výrazně méně. Tato výsadba je také výrazně nákladnější, protože se zde používají již vzrostlé stromky.

Pokud tedy uvažujete o podpoře nějakého takového projektu, ať už jako jednotlivec, jednotlivec prostřednictvím nějaké firmy (například formou příspěvku z nákupu) nebo firma, zjistěte si co konkrétně za vybrané peníze organizace realizuje. Zda osazují paseky v hospodářském lese nebo aleje, remízky, dětská hřiště, městské parky či jiné lokality.

Ve vyhledávači vám na hesla typu „sázíme stromy“ vyjede hned několik organizací. Stačí se podívat na stránky. Z fotek a článků k jednotlivým podpořeným a realizovaným projektům zjistíte, jaké konkrétní projekty v7sadbz byly podpořeny.autor:
datum vydání:
5. července 2023


Diskuze k článku „Není Sázíme stromy jako Sázíme stromy“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!