Přidávání řas do žrádla skotu pomůže zmírnit skleníkový efekt

autor: Mgr. Jana Hájková
Krávy běžně pšoukají a říhají. Metan vzniká v jejich střevech tím, že zde mikrobi rozkládají žrádlo. Tento proces se podobá fermentaci. Budou-li ovšem zvířata navíc krmena i Asparagopsis taxiformis, které jsou známé jako červené řasy, tak se jejich trávení znatelně uklidní. Chuť mléka ani masa není navíc řasami nijak ovlivněna.


Další otázkou ale je, zda je celosvětově k dispozici dostatek řas.

Řasy se sice vyskytují v přírodě v docela značné míře. Ovšem je otázkou, zda není potřeba je začít ve větším množství také pěstovat. Vždyť celosvětově se stavy dobytka pohybují kolem jedné miliardy zvířat. Bude tedy potřeba každá další řasa. Masové pěstování řas se zvažuje i třeba k výrobě biopaliv. I na našem území jsou již továrny zabývající se pěstováním řas, ať už pro potravinářský, farmaceutický nebo kosmetický průmysl.

Předpokládá se, že do roku 2050 by se produkce metanu mohla zvýšit o dalších 30 procent.

Vědci varují, že už nyní má metan 30-násobně vyšší skleníkový účinek než oxid uhličitý. A to i přes to, že se v atmosféře nedrží tak dlouho. Nejen zvířata samotná vylučují metan, ale i třeba další zpracování kejdy produkuje emise. Zemědělství se v České republice podílí na produkci emisí skleníkových plynů zhruba z 6,7%. Celkově 4,1 milionu tun emisí v podobě metanu pochází přímo z chovu hospodářských zvířat. (zdroj: 2)

Metan, methan či karban patří mezi uhlovodíky. Tento plyn je bezbarvý není ničím cítit. Je lehčí než vzduch a není jedovatý. Říká se mu taktéž bahenní plyn, jelikož jeho hlavním zdrojem je zemní plyn. Nese označení CH4. Při spojení s kyslíkem může být výbušný. K tomu ale potřebuje vysokou teplotu. Stačí ovšem třeba elektrická jiskra či oheň. Na jeho produkci se podílejí taktéž termiti, mokřady a rýžová pole. „Vzhledem k tomu, že methan silně absorbuje infračervené záření, patří mezi významné skleníkové plyny zvyšující teplotu zemské atmosféry (je přibližně 20krát účinnější než oxid uhličitý, ale jeho obsah v atmosféře je oproti tomu asi 200krát menší než u oxidu uhličitého: 0,0002 % methanu a 0,04 % oxidu uhličitého, takže jeho vliv je přibližně 10krát menší). ... Jeho molekuly opětovně vznikají působením slunečního záření. Jedním zdrojem jsou oxidy dusíku, druhým pak vodní pára a ozon za přispění ultrafialového záření v nižších vrstvách atmosféry.“ (zdroj: 3) Tento plyn byl nalezen i ve vesmíru. Využívá se především v energetice.

Zdroje informací:

1) spiegel.de
2) aktaoklimatu.cz
3) wikipeda.czautor:
datum vydání:
29. dubna 2021


Diskuze k článku „Přidávání řas do žrádla skotu pomůže zmírnit skleníkový efekt“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!