Přírodní rezervace Zábělá aneb mločí klenot u břehu divoké Berounky

autor: Mgr. Kateřina Havránková
I přesto, že se jedná o jednu z nejkrásnějších přírodních lokalit Plzeňska, pro svou odlehlost od centra Plzně bývá přírodní rezervace Zábělá pro mnohé místní obyvatele i turisty stále skryta. Pojďme se společně vydat na cestu a objevit všechny krásy, které toto místo nabízí.


Hurá na Bukovec na začátek naučné stezky

Můžete vyrazit autem či autobusem č. 28, vaše výprava začíná na Bukovci, jenž spadá do městské části Plzeň – město. Odtud už se jen stačí vydat po stopách naučné stezky Zábělá, která nabízí hned několik zajímavých zastávek doplněných 10 informačními tabulemi popisující nejen biologickou stránku oblasti, ale také její historický profil. Stezka je ideální na delší odpolední terénní procházku a krásně kopíruje dráhu turisticky značených tras, dozajista se tak neztratíte.

Dubohabrový les na úbočí strmé skály

Zábělá je již od roku 1969 vyhlášenou přírodní rezervací zejména z důvodu výskytu původního smíšeného lesa dubohrabrového typu, který se rozkládá na úbočí strmé skály s malebnými výhledy na říční nivu řeky Berounky. Vřele doporučuji se zastavit na vyhlídce “Kozí Bouda” situované na skalní hraně, ze které je nejen krásný výhled na okolí, ale také je to ideální místo na krátké posezení a relaxaci.

Krásný výhled a mlok skvrnitý jako hlavní lákadla

Z biologického hlediska se v Zábělé vytvořil příhodný ekosystém pro řadu rostlinných a živočišných druhů, z nichž mnohé se řadí mezi chráněné až silně ohrožené. Nejvýznamnějším a také dozajista největším lákadlem pro malé i velké objevitele je mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Tento středně velký ocasatý a velmi hbitý obojživelník připomínající pestře zbarvenou ještěrku si však s žádným jiným živočichem nespletete. Jeho černé tělíčko pokryté žlutými flíčky je jasným indikátorem, že jste natrefili právě na tohoto obojživelného fešáka.

Chete-li mloka vidět, vyrazte za vlhka po dešti

Pokud byste se rozhodli vyrazit do této lokality se záměrem právě onoho mloka zahlédnout, zaměřte se v předpovědi počasí na deštivější dny či ty s vyšší vlhkostí a mějte v lokalitě oči dokořán. V tu dobu mloci vylézají ze svých úkrytů v hromadách listí, ale pozor, i přes svou barevnost jsou mistři schovek a dokonale splývají se svým okolím.

Zábělá je také domovem hojného počtu dalších živočichů z řad hmyzích, plazích, ptačích a savčích zástupců. Setkat se zde můžete s několika druhy střevlíků a tesaříků či dokonce s vzácnými hnojníky.

Ptačí zpěvy i jejich vizuální krásu můžete obdivovat zejména u stromovitých druhů jakož jsou zejména brhlíci lesní (Sitta europaea), strakapoudi velcí (Dendrocopos major), ale také různé druhy sýkorek, králíčků, drozdů a pěnkav a mnoho dalších. Skalnatý podklad terénu vytváří úkryt také pro naši největší sovu, výra velkého (Bubo bubo).

V zimně se vydejte za kormorány

V zimních měsících sem každoročně přilétají přezimovat kormoráni velcí (Phalacrocorax carbo), jež po sobě zanechávají na vybraných stromech bělostně bílé povlaky trusu, které lze vidět i z delší vzdálenosti. Že zde pobývají i velcí savci dokládají pobytová znamení jakož jsou rozrytá “políčka” od divokých prasat (Sus scrofa), viditelné okusy na kůře stromů od srnců obecných (Capreolus capreolus) či dokonce příbytky (tzv. hrady a polohrady) u řeky Berounky od silně ohroženého bobra evropského (Castor fiber).

I kytičkomilci zde budou ve svém živlu

Ani florističtí milovníci zde nebudou strádat. Zejména v jarních a letních měsících se Zábělá obléká do nejrůznějších barev hajní květeny. Nalézt zde můžete například: sasanku hajní (Anemone nemorosa), jaterník podléšku (Hepatica nobilis), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), konvalinku vonnou (Convallaria majalis), plicník tmavý (Pulmonaria obscura) a mnoho dalších. Z vzácnějších druhů rostlin se zde daří lilii zlatohlávek (Lilium marthagon) či oměji vlčí (Aconitum vulparia).

Ať už do této lokality vyrazíte se záměrem potkat mloka, kochat se malebnými výhledy či jen načerpat energii v lůně přírody, je Zábělá skvělou volbou pro celou rodinu!

Informační zdroje:
- MIKOTA, Petr a Milan KOKEŠ. Zábělá včera, dnes a zítra. Plzeň: Petr Mikota, 2014. ISBN 978-80-87170-32-8.
- HAVLOVÁ, Michaela a Tomáš PINKR. První pomoc ve škole.
- VLČEK, Jiří, Jaroslav ČERVENÝ, Marie BOUŠOVÁ a kol., Zvláště chráněné druhy savců Plzeňského kraje, [online]. 2010, Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí. [cit. 20.05. 2023]. Dostupné také z: tkv.cz
- Visit Plzeň, Naučná stezka Zábělá [online]. 2023. [cit. 20.05. 2023]. Dostupné také z: visitplzen.cz
- Naučné stezky, Naučné stezky jako turistické cíle plzeňského kraje a blízkého okolí [online]. 2023. [cit. 21.05. 2023]. Dostupné také z: plzenskykraj-kct.czautor:
datum vydání:
2. června 2023


Diskuze k článku „Přírodní rezervace Zábělá aneb mločí klenot u břehu divoké Berounky“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!