Sněm dětí ČR pro životní prostředí

autor: Vojtěch Dostál
Sněm dětí České republiky pro Životní prostředí je výběrovou vzdělávací aktivitou v oblasti ekologické výchovy pražské Agentury Koniklec oceněnou Cenou ministra životního prostředí ČR ´96 a Cenou Sasakawa Peace Found ´97.

Každý okres v České republice je zastoupen jedním dětským členem ve věku 14 až 17 let, zapojeným do celoroční činnosti prostřednictvím měsíčních zadání. Jejich odpovědi, tzv. "měsíční zprávy" zasílané do Agentury Koniklec, jsou slovně každý měsíc jednotlivě hodnoceny. Dle úrovně těchto zpráv a úrovně zprávy závěrečné mohou členové sněmu obdržet na závěr roku speciální osvědčení podepsané mj. garantem odborného tématu, kterým pro období 2001 - 2005 je Geologický ústav AV.

Pro každé čtyři roky (doba působení a činnosti dětí ve Sněmu dětí) jsou zvolena čtyři speciální odborná témata: vzduch - ochrana ovzduší, oheň - energie, voda - ochrana vod a vodní hospodářství, země - ochrana půdy a lesní hospodářství, se kterými jsou členové Sněmu dětí seznamováni prostřednictvím pravidelně zasílaných informací v rámci Informační kampaně (tři čísla Zpravodaje, skripta atd.) a Obšťastníku (který je svou interní povahou určen pouze pro členy Sněmu dětí a spolupracovníky).

Velmi důležitou a motivující součástí činnosti Sněmu dětí jsou každoměsíční společná setkání - jedno devítidenní, jedno pětidenní a sedm víkendových. V rámci těchto setkání probíhají exkurze, přednášky a diskuse s předními odborníky. Jednou do roka děti diskutují o nejaktuálnějších tématech s představiteli vlády ČR, senátory a poslanci Parlamentu ČR.

V rámci komunikačního programu se učí dosáhnout praktického výsledku (prakticky přírodě pomoci) a všechny své získané poznatky a aktivity prezentovat před svými kamarády, spolužáky, spoluobčany a zástupci městských a okresních úřadů. Širší veřejnost má možnost se s činností a tématy Sněmu dětí seznámit prostřednictvím celostátního a regionálního tisku či rozhlasu a televize.

Letos se nám již rozjel živel země. Já tak pronikám do tajů geobotaniky, lesního hospodářství, přirozené vegetace Pardubic, a tak dále.

Oficiální stránky
Neformální stránky sněmu

Zdroje:
Oficiální stránky Sněmu dětí pro životní prostředíautor:
datum vydání:
24. května 2005


Diskuze k článku „Sněm dětí ČR pro životní prostředí“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru