Dobré zprávy z terénu

autor: David Číp
Během letošního roku se členům naší organizace JARO Jaroměř pár zajímavých objevů.

Během deštivého 6.května 2005 se mi podařilo učinit při řešení problematiky ochrany obojživelníků pozoruhodný a nečekaný objev. Na travnaté pláži v létě hodně frekventovaného koupaliště v České Čermné jsem totiž zjistil mimořádně silnou a prosperující populaci velice půvabné a ke všemu dnes již dosti vzácné kytičky. Jedná se o všivec lesní, který je pro východní Čechy uváděn jako kriticky ohrožený a zařazen je i v zákoně mezi zvláště chráněné, silně ohrožené druhy. Místní "plážová populace" čítá 150 - 250 rostlin a každoroční rozdupávání, uléhávání a rozvalování opalujícími se rekreanty mu velice prospívá. Protože se jedná o rostlinku kde největší exempláři dosahují výšky do deseti centimetrů, tak mu tento "odborný management" velice svědčí, neboť povalující se lidé ničí svojí činností konkurenční vyšší druhy rostlin. Doufejme, že se tedy budou na pláži lidé polehávat i v budoucnu a všivec lesní tak bude mít optimální podmínky pro svoji pozoruhodnou existenci i nadále.

Další objev se podařil Alici Janečkové 19.června 2005, kdy v lese u Nového Plesu nedaleko Jaroměře zjistila do té doby v širokém okolí Jaroměře nepozorované vzácné vážky. Jednalo se o jednu z našich největších a nejpozoruhodnějších vážek - impozantního žlučerného páskovce kroužkovaného. Dále zde také objevila ve východních Čechách hodně vzácnou lesklici skvrnitou. Novopleský les tak opět vydal po vážce žlutoskvrnné a tmavé, které Alice našla v předchozích letech další odonatologická tajemství.

Jiný "vážkařský" objev se povedl mně. Objevil jsem novou (po šedesáti letech třetí v ČR) lokalitu jedné z našich nejvzácnějších vážek - šidélka ozdobného. Vzápětí Michael Mikát objevil čtvrtou lokalitu, kde byla zjištěna dosud nejsilnější populace (nejméně 15 jedinců). Tato radostná zpráva byla vzápětí zachmuřena zjištěním, že druhé známé lokalitě objevené našimi členy před dvěmi lety hrozí vážné ohrožení. Povodí Labe se z důvodu zlepšení protipovodňové ochrany rozhodlo zlikvidovat rostliny které rostou v korytě Piletického potoka aplikací herbicidu. Jeho použití může pochopitelně vážným způsobem zasáhnout larvy vzácných vážek. Proto jsme okamžitě informovali pracovníky státní ochrany přírody, kteří s Povodím Labe dojednali, že postřik bude proveden až mimo lokalitu výskytu šidélka ozdobného. Zároveň však musí státní ochrana přírody zajistit likvidaci rostlin mechanickou cestou. Protože se nenašel nikdo, kdo by byl ochoten dobrovolně v rámci záchrany lokality provést mechanickou likvidaci vodních rostlin, byla o tuto službu požádána naše organizace. Prozatím prvních 50 metrů ošetřil kolega Jaroslav Bajer (partnerská organizace Galácie), přičemž zbývajících cca 250 m čeká ještě do konce podzimu na nás.

Letošní červen se zasvěceným milovníkům přírody naskytl zcela fascinující pohled. Louka v Pekelského údolí u Nového města nad Metují se pekelně vybarvila. Naráz totiž na ni vykvetlo neuvěřitelných šedesát kusů kritický ohroženého vstavače osmahlého. Zdaleka největší zásluhu na tomto zázraku má Luboš Čepa, který zde před několika lety objevil jeden poslední kvetoucí exemplář. Rozhodl se proto zdejší vymírající populaci za minutu dvanáct zkusit zachránit. Začal tedy pravidelně obhospodařovat místo, kde tato orchidej spolu s neméně vzácnými vstavači mužskými rostla. V posledních zhruba třech letech Lubošovi s péči o louku začali pomáhat také jeho kamarádi i naše organizace. A výsledek který se dostavil je zcela ohromující. Doufejme, že podobně bezvadných úspěchů bude v budoucnu stále více. Přece jen jsme do nedávna byli zvyklí na pravý opak, kdy silná populace vzácné rostlinky během pár let byla necitlivými zásahy zcela vyhubena...

Kovářova kobyla chodí bosa. Není proto divu, že se až nyní podařil zcela nečekaný objev na lokalitě, která je přímo v Jaroměři, jen pár metrů od záchranné stanice, navíc na místě o které se staráme už více jak deset let. Přímo na okraji písníku na Jakubském předměstí (hypertex.odkaz) byl nalezen ve východních Čechách vzácný rmen barvířský. Jedná se o velice krásnou kytičku - no posuďte sami.


autor:
datum vydání:
13. října 2005


Diskuze k článku „Dobré zprávy z terénu“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!