Inverze není škodlivá - smog ano!

autor: Tomáš Tichý
Inverze je meteorologický jev, který si lidé často pletou s pojmem smog. Tyto dvě věci spolu bohužel úzce souvisí, ale je zde patrný rozdíl.

Teplotní inverze, neboli obrácení teplotního rozvrstvení, je jev, kdy teplota s nadmořskou výškou stoupá. Za normálních podmínek se vzduch po každých 150 metrech výšky ochladí o jeden Celsiův stupeň. A to až do výšky 11 kilometrů. Inverze pochází z latinského inversio a znamená (jak jste se již určitě dovtípili) obrácený, převrácený.

Každý určitě zažil mnoho zimních, popřípadě podzimních dní, kdy v údolích a převážně ve městech, nebylo na krok vidět a byla příšerná zima. Kdežto lidé na horách si vesele užívají sluníčka a rtuť v teploměru se šplhá poměrně vysoko. Tak to je přesně ono - inverze. Inverze sama o sobě škodlivá není, je ale často doprovázena právě již zmíněným jevem - smogem. Smog je označení pro silné znečištění, hlavně nad městy.

Jelikož díky inverzní oblačnosti vzduch neproudí jsou údolí jsou jakoby zakonzervována a nechána na pospas automobilové dopravě, která jen přihazuje emise do onoho pomyslného mlýnku, který se zastavil. Za "normálního" stavu se ovzduší ohřívá o zemský povrch a stoupá vzhůru. Na jeho místo přihází nový chladný vzduch. Inverze proudění zastaví a na dně chladného údolí se začnou srážet vodní páry - neboli (odborně řečeno) dochází ke kondenzaci a zastavení proudění. To má za následek zhoršení rozptylových podmínek. A právě v tuto chvíli se zde ukazuje ničivost výfukových plynů a tepelných elektráren. Dusíme sami sebe. Žádný vítr, žádné slunce, zima a smrad. Nejlépe nevycházet, nevětrat a čekat.

Naštěstí se emise zpřísnily a továrny dostaly různé "lapací filtry" takže jejich koncentrace emisí v ovzduší se dlouhodobě pohybují pod přípustnými limity. Doufejme proto, že to bude stále lepší a lepší.

Lépe to vysvětlit nedokážu, tak si dovolím citovat z www.scienceworld.cz "Příčin vzniku inverzí může být několik. V zimě se např. může vzduch u povrchu nadměrně ochladit v důsledku radiačního vyzařování. Záření ze slunce nemůže tuto ztrátu kompenzovat, mj. i proto, že slunce se z zimě zdržuje nízko nad obzorem (ještě extrémnější může být situace v horských údolích, která jsou v zimě v téměř permanentním stínu).

Inverze vyvolává i sněhová pokrývka, která brání výměně tepla mezi vzduchem a zemským povrchem (povrch "ohřívá", vzduch nad ním ochlazuje) a navíc díky své barvě odráží i značné množství dopadajícího tepla.

Další možné příčiny vzniku inverzí souvisejí se vzdušnou vlhkostí (pára či oblačnost značně radiačně vyzařuje a okolní vzduch se jejím následkem ochlazuje), eventuálně s dynamikou atmosféry (dotek teplých a studených atmosférických front, vliv proudění apod.)."
článek o inverzi z 5. ledna 2004. Autor: Pavel Houser

Když budu zcela konkrétní, tak situace na Mostecku je asi nejhorší, v zimě je tu výskyt mlh velice častý a při takovém počasí se emise (jak jsem již řekl) nerozptylují do ovzduší, nýbrž se jen tak vznáší městy. Ale ne každá mlha musí automaticky obsahovat smog. Je pravda, že čistou mlhu jen tak asi neuvidíte, ale věřte, že jsou.

Na Mostecku funguje spaciální, bezplatná telefonní linka Ekologického centra Most pro Krušnohoří 0800 195 342, na které se dozvíte kolik je škodlivin v ovzduší.autor:
datum vydání:
25. října 2005


Diskuze k článku „Inverze není škodlivá - smog ano!“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!