CHKO Lužické Hory a ČSOP Netopýr Varnsdorf

autor: Jakub Juda
Pokusím se Vám přiblížit spolupráci mezi CHKO Lužické Hory a Českým svazem ochránců přírody Netopýr Varnsdorf a nabídnout Vám inspiraci pro podobnou spolupráci se správami chráněných oblastí ve Vašem regionu.

ČSOP Netopýr Varnsdorf řadí mezi své priority ochranu přírody ve svém okolí a proto neváhal přijmout nabídku Správy CHKO Lužické Hory a účastnit se ochrany přírody a krajiny v této chráněné lokalitě. Během roku 2005 jsme spolupracovali na několika akcích, které potvrdili kvality členů ČSOP Netopýr a dalších dobrovolníků, kteří se na těchto akcích podíleli a stejně tak i ochotu zaměstnanců správy CHKO Lužické Hory spolupracovat s dobrovolníky, kteří mají zájem o aktivní ochranu přírody.

Mezi nejvýznamnější akce, na kterých jsme se podíleli, patří ochrana obojživelníků, likvidace křídlatky, likvidace netýkavky žláznaté, kontrola a čištění ptačích budek, likvidace bolševníku. Nebudeme zde rozepisovat jednotlivé aktivity, protože to není předmětem článku, ale pokud by Vás zajímalo více o jednotlivých aktivitách ČSOP Netopýr Varnsdorf a jejich členů, přečtěte si článek na tomto serveru s názvem "Ekoklub Ledumka".

Jak vlastně k naší vzájemné spolupráci došlo? Poprvé jsme spojili své síly a zorganizovali jsme společný projekt na ochranu obojživelníků v době jarního tahu v obci Doubice u Krásné Lípy. Projekt skončil a skončila i oficiální spolupráce. Přesto jsme pokračovali v drobných aktivitách, jako je například kosení louky na soukromém pozemku s výskytem prstnatce májového, sčítáním netopýrů na zimovištích (s výjimkou ze zákona) a dalších. Přelom nastal v únoru 2005 na setkání příznivců a přátel Lužických Hor ve Svoru. Naše organizace tam prezentovala svou činnost a nutno podotknout, že za to sklidila uznání. Náš člověk si se správou vyměnil kontakty a od té doby je spolupráce výraznější.

Některé aktivity, které pro správu provádíme jsou placené. Tyto částky pak přispívají na chod organizace a nákup nezbytného vybavení pro další činnost nebo na zaplacení jízdného při přesunu na lokalitu. Lidé, kteří se účastní jednotlivých akcí nezískávají svou přítomností žádné finanční prostředky. Na tomto se dohodli samotní dobrovolníci, kteří jsou toho názoru, že na ochraně přírody by se neměl člověk obohacovat.

Pokud pomineme společný zájem o ochranu přírody, tak přijdeme na to, že správa i ČSOP Netopýr má na této spolupráci i jiné výhody.

Správa má všehovšudy 11 zaměstnanců, z nichž každý má na starosti určitou oblast (botanik, lesák, účetní, vedoucí...). Ochrana přírody se pak nesestává jen z úředničiny, ale i z činností v terénu. Některé aktivity, například botanický průzkum malé lokality, jsou pro jednoho či dva lidi. Pak je tu ale jednou do roka na každém oddělení větší akce, která potřebuje pro svůj úspěšný průběh větší množství lidí. Jmenuji například likvidaci netýkavky žláznaté, kdy je potřeba alespoň 8 lidí, aby člověku tato činnost, vytrhávání rostlin a jejich likvidace, nezabrala veškerý čas a aby se z toho "nezbláznil". Při této aktivitě se musíte pro každou netýkavku ohnout, vytrhnout ji a celou rostlinu položit někam, kde stoprocentně nezakoření a kde uschne. Počítal jsem to, a za 7 hodin tento úkon provedete přibližně 800krát (dle lokality). K tomu nepočítám chůzi říčkou či na jejím břehu a hledání netýkavky v porostu (třeba v dvoumetrových kopřivách). 8 lidí pak výrazně zkrátí čas, ale i počet rostlin, pro které se musíte ohnout. Představte si tedy, že by toto musel splnit jediný člověk ze správy, který má netýkavku na starosti. Lidé na správě si samozřejmě mohou vypomoct, ale tato činnost je dlouhodobá (vytrhává se 3krát po 14 dnech a vytrhávání pro 8 lidí trvá 7 hodin) a zdržovala by ostatní zaměstnance od jejich vlastní pracovní náplně. Správa má proto na takovéto akce vyčleněné peníze, jimiž zaplatí zhotoviteli. Částky to ale nejsou nikterak výrazné a firma by se tím pravděpodobně neuživila. Proto správa i ve Vašem regionu určitě uvítá pomoc dobrovolníků.

Český svaz ochránců přírody Netopýr z Varnsdorfu svou činností se správou získává zkušenosti z ochrany přírody, které může využít i na jiné lokalitě, které se nenacházejí na území chráněných oblastí, ale jistou péči by si zasloužila. Tato zkušenost je pak k nezaplacení pro studenty přírodovědných oborů. Pokud jste členem nějakého ochranářského oddílu a máte o tuto činnost zájem, pak je spolupráce se správou skvělou náplní vašeho oddílu, protože chránit přírodu a krajinu a pečovat o ni se dá po celý rok. A vám odpadá starost o to, že svým zásahem způsobíte něco nezákonného, protože budete pod dohledem zaměstnance správy.

Některé činnosti jsou také ideální i pro děti od 12 let.

Kontakty na všechny správy v ČR naleznete na www.ochranaprirody.cz. Na www.priroda.cz je článek s názvem "Ekoklub Ledumka", v němž se dozvíte o některých akcích, na kterých jsme se správou spolupracovali - nechte se inspirovat.

Jestliže o této možnosti uvažujete a zajímají Vás ještě nějaké další věci na toto téma, neváhejte napsat dotaz do debaty.autor:
Jakub Juda
email: judajakub@centrum.cz

datum vydání:
2. ledna 2006


Diskuze k článku „CHKO Lužické Hory a ČSOP Netopýr Varnsdorf“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2023 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.