Budeme nosit nepotřebný textil zpět do obchodů, jako třeba baterie?

autor: Lenka Kadlíková
Textilu jako komoditě vhodné k recyklaci bylo v naší zemi věnováno velmi málo. Nyní se to však mění. Na Ministerstvu životního prostředí chystají změny směrnice o odpadech.


Aktuální situace

Podle dat tvoří textil až 4% obsahu černých kontejnerů na směsný odpad. Často jsou to věci, které se dají dále využít, ať už v takzvané cirkulární ekonomice, věc dostane další šanci na využití někým jiným, nebo se recykluje na nový materiál. Systém třídění této komodity nyní supluje neziskový sektor, který získané oblečení protřídí a použitelné věnuje potřebným. Takovýchto sběrných míst je po ČR zhruba 10 000. Významné jsou v tomto ohledu samozřejmě i různé burzy a bazary.

„Jsem v první řadě zastáncem cirkularity a podporuji opětovné užívání jakékoliv věci nebo materiálu. Pokud ale věc už dosloužila, měli bychom ji umět efektivně recyklovat. V současnosti není separace textilu povinná, v černé popelnici se smísí s ostatním odpadem, a tak se možnost recyklace výrazně snižuje. Až bude mít každá obec vlastní sběrné místo, bude pro občany jednodušší textil separovat,” vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Odpovědnost výrobce, prodejce a zákazníka

V zákoně schváleném v roce 2020 je je již nyní povinnost obcí zřídit sběrné místo, nicméně není vyřešeno financování sběrné sítě, separace a recyklace..

Textil je vhodnou komoditou pro systém rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR), který spočívá v tom, že výrobce nese odpovědnost za vyrobený produkt až do konce jeho životnosti a podílí se na financování za jeho další nakládání. Pokud ale dojde ke smíchání textilií s jinými odpady, například v popelnici na směsný odpad, možnost oddělení a efektivní recyklace se snižuje. Ministerstvo proto při přípravě EPR systému na textil bude prověřovat možnou variantu, která by umožnila sběr textilu i na vybraných prodejních místech. Jednalo by se tak o sběr ve veřejné síti v rámci obcí a zároveň u povinných míst. Takto již funguje sběr elektroodpadu nebo baterií.

Nicméně likvidace je až to poslední.

Důležitý je zejména první krok. Omezit spotřebu textilu, zaměřit se na kvalitu a ne kvantitu, ať už jde o výrobu nebo spotřebu zákazníky. Stejně jako je tomu i u ostatních komodit. Jako zákazníci bychom si měli uvědomit, že cena jednoho kvalitního trička, které nám vydrží roky, je stejná nebo i nižší než několika levných triček, která onosíme za stejnou dobu.

Není to jediná komodita, kterou řeší projednávané novely

Primárně se řeší . Týkat se však mají třeba i letáků a dalších komodit jako hračky, nábytek, ploché sklo a další.
Zdroj:
Ministerstvo životního prostředíautor:
datum vydání:
5. prosince 2023


Diskuze k článku „Budeme nosit nepotřebný textil zpět do obchodů, jako třeba baterie?“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!