Ne, vlci se nebudou střílet na potkání ani na Trutnovsku

autor: Lenka Kadlíková
Královéhradecký kraj vydal výjimku na odlov problémových vlků. Neznamená to však, že umožnil odstřel jakéhokoli vlka kýmkoli, kdekoli. Jedná se pouze o to aby bylo urychleno jednání v případě, že se takový jedinec někde vyskytne. Případný odstřel je na posouzení pohotovostního štábu a předchází mu sledování podezřelého jedince.


Jaký vlk je považován za problémového?

Je to takové zvíře, které se opakovaně vrací do blízkosti člověka, útočí na stáda v ohradách a nelze ho zaplašit. Než se rozhodne o jeho odstranění z populace, je nejprve sledován pomocí obojku s GPS, který mu je nasazen po uspání uspávací šipkou. Je odvezen do odlehlejších míst. Teprve v případě, že se opět začne přibližovat ke stádům či lidem a selžou veškeré pokusy o jeho zaplašení může komise povolit odstřel.

Zejména na jaře se může jako problémový jevit osamocený mladý vlk, který čerstvě opustil svou smečku a nemá ještě dost zkušeností. Jak se ovšem ukázalo, například u vlka v Rudníku a Janských lázní, jejich nízká plachost pomine.

Opatření se týká sedmnácti honiteb na Trutnovsku

Toto rozhodnutí není paušální povolenkou k lovu v uvedených honitbách. Krajský úřad v Hradci Králové vydal rozhodnutí z podnětu Výzkumného institutu ochrany genofondů a Mendelovy univerzity v Brně a vychází z dlouhodobého plánu péče o vlka a z ministerského Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu jedinců vlka s problémovým chováním. Podle královéhradeckého hejtmanství jde o první takové rozhodnutí v Česku.

Odstřel vlka v Královéhradeckém kraji mimo území Krkonošského národního parku (KRNAP) podle rozhodnutí kraje budou zajišťovat dvě vybrané instituce, a to Výzkumný institut ochrany genofondů a Mendelova univerzita v Brně ve spolupráci s uživateli honiteb. To vše po rozhodnutí pohotovostního štábu dle pohotovostního plánu.

Není tedy možné střílet vlky na počkání. V takovém případě se bude jednat o trestný čin.

Pohotovostní plán
Více o vlcíchtémata článku:
autor:
datum vydání:
3. srpna 2023


Diskuze k článku „Ne, vlci se nebudou střílet na potkání ani na Trutnovsku“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!