Kácení stromů ma Šumavě je podle ministra nutné, ale jen za určitých podmínek

autor: Mgr. Jana Hájková
Rozhodnutí ministra životního prostředí Tomáše Chalupy podpořilo návrh kácet lesní porost na Šumavě, který je zasažen nebo silně ohrožen kůrovcem. Jedná se o jakýsi kompromis mezi oběma tábory, tj. mezi zastánci kácení stromů na území celého národního parku a mezi lidmi, kteří věří v samoobnovení lesa bez lidského zásahu.


Kácet na Šumavě se bude.

Toto velmi diskutované stanovisko ministra ŽP vychází z návrhu týmu vedeného panem Josefem Vovesným. Ministr tento návrh převzal z rukou ředitele parku pana Jana Stráského. Původní návrh byl co se týče lidských zásahů razantnější. Pan Stráský spolu s pracovní skupinou pana Vovesného chtěli, aby se kácelo i v prvních zónách NP Šumava.

Ministr ale rozhodl o zařazení valné části prvních zón NP do režimu bezzásahových zón. Oproti loňskému roku se tak výrazně sníží počet míst, kde se bude aktivně těžit. Loni totiž sice nebylo vydáno žádné pravomocné rozhodnutí jako letos, ale ve finále bylo uděleno 115 výjimek na území NP. (zdroj 1) Letos má na území NP Šumava zůstat 12 801 ha v bezzásahovém režimu. (zdroj: 4)

Pomoc lesům ano, ale bez leteckých postřiků.

Všeobecné opatření týkající se celého NP, které bylo stanoveno ministrem Chaloupkou je následující: Na celém území národního parku nesmí být použito leteckých postřiků, které by zasáhly i dosud zdravé stromy.

První zóny NP: Kácet ano, ale bez pomoci těžké techniky.

V prvních zónách se bude muset kácet ručně. Lesní dělníci se tedy budou muset obejít bez pomoci těžké techniky, která v těchto místech bude smět pouze na lesní cesty, které jsou zpevněné. V tomto případě bude taktéž výhodou, že veškerá dřevní hmota, která byla podrobena asanaci bude muset zůstat za účelem zetlení. Jednotlivé označené stromy budou pkáceny motorovou pilou, následně budou zbaveny větví stejně tak jako kůry. Dále pak je v prvních zónách zakázáno používat jakékoliv insekticidy a jiné biocidní prostředky za účelem vyhubení kůrovce.

Seznam prních zón, ve kterých bude muset být zachován bezzásahový režim najdete na stránkách MŽP (zdroj č. 1) Zároveň se také můžete podívat do mapy č. 1 nebo 2,ve kterých přesně zjistíte které oblasti NP Šumavy spadají.

Druhé zóny NP Šumava.

Ve druhých zónách budou biocidní prostředky použity jen na místech, která nejsou v přímém kontaktu s vodou, tj. především v oblasti rašelinišť. To stejné platí i pro prameny řeky Vltavy.

Ředitel Stráský by měl: „učinit veškeré nutné legislativní opatření v souladu se zákonem tak, aby bylo možné zahájit realizaci opatření“ (zdroj: 1) Pan Stráský se nechal slyšet, že kácení by mělo začít již po Velikonocích.

Před MŽP se dne 21.4.2011 sešlo asi 150 demostrantů, kteří protestovali proti tomuto rozhodnutí Chaloupky. Svůj nesouhlas dávali tito lidé najevo zvoněním budíků, klíči, transparenty a hlasitými výkřiky. Ministr se snažil na tiskové konferenci v ten samý den vysvětlit, že zásah je bezpodmínečně nutný, ale že se po debatě se svými kolegy z resortu rozhodl k tomuto kroku, aby uchránil Šumavskou přírodu pro budoucí generace. Snažil se tedy vyhovět co nejefektivnější ochraně tohoto území.

Ať tak či tak, rozdělili se odborníci i široká věřejnost na dvě proti sobě stojící skupiny. Jedni podporují ponechní lesa samovolnému vývoji, jiní jsou spíše zastánci odstranění narušené sřevní hmoty. A co Vy? Jaký je Váš názor? Napište nám příspěvek do diskuze a připojte se tak aktivně do debaty kolem tohoto tématu.

Zdroje:
1) www.mzp.cz
2) www.ekolist.cz
3) www.ceskenoviny.cz
4) www.ct24.cz

foto:Jiří Bohdal- www.naturfoto.czautor:
datum vydání:
22. dubna 2011


Diskuze k článku „Kácení stromů ma Šumavě je podle ministra nutné, ale jen za určitých podmínek“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!