Opravdu nám EU brzy zakáže chov většiny domácích zvířat?

autor: Lenka Kadlíková
Mezi chovateli se šíří panika, že jim EU zakáže chovat jejich domácí mazlíčky. Pojďme se podívat, o co přesně jde a jaký je aktuální stav věci.

V tuhle chvíli v EU platí tzv. negativní seznam zvířat. Jedná se o seznam druhů, které nelze chovat v zájmových chovech, prodávat a rozmnožovat. U nás to jsou kožešinová zvířata, některé druhy plazů, hlodavců, ptáků...

Nevzešlo to od nikoho ze zákonodárců EU

Zahraniční skupiny aktivistů - „ochránců zvířat“ místo toho prosazují takzvaný „Pozitivní seznam druhů zvířat“ platný pro celou EU, na kterém by byly sepsány druhy, které naopak lze chovat, rozmnožovat a prodávat. Současní chovatelé zvířat, která by se na seznam nedostala, by postupně museli své chovy zrušit. Výjimku by měli pouze certifikované ZOO a záchranné stanice.

Důvody aktivistů

„Pozitivní seznam je seznam druhů, se kterými je povoleno obchodovat anebo je chovat v domácnostech. Několik členských států jej již přijalo, potřebujeme však harmonizovaná pravidla v celé EU, abychom mohli účinně řešit problémy a obavy vyplývající z obchodu se zvířaty v zájmovém chovu, včetně narušení vnitřního trhu,“ uvedla Eurpogroup for Animals.

 „Musíme přejít od systému dominance nad divokými zvířaty k systému respektu a péče o přírodu. Abychom jim zajistili pohodu, měli bychom zvířata nechat tam, kam patří, v jejich přirozeném prostředí. Neměli bychom také zapomínat na zdravotní a bezpečnostní rizika a ztrátu biologické rozmanitosti. Pozitivní seznam je bowlingová koule, která dokáže odstranit všechny tyto problémy najednou,“ prohlásil Nick Clark, vedoucí programu pro divoká zvířata při Eurogroup for Animals, hlavní autor Bílé knihy s návrhem, jak by měl vzniknout pozitivní seznam zvířat pro zájmový chov v celé EU.

Realita

Podle RNDr. Petra Kodyma, CSc, předsedy Teraristiské společnosti Praha a přednášejícího epidemiologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, který sleduje dění kolem pozitivních seznamů, jsou v textech, které mají zákonodárce přesvědčit, však velmi zavádějící čísla. Nejen z epidemiologického – zdravotního pohledu. Z pohledu ochrany biodiverzity mohou zájmové chovy fungovat naprosto opačně než uvádí argumenty aktivistů. Pokud je nějaký druh ve volné přírodě ohrožený, mohou ho zachránit právě zájmové chovy. Zoologické zahrady by přišly o partnery, kteří jim pomáhají udržet v chovech dostatečně pestrý genofond druhu.

Některé země mají vlastní Pozitivní seznamy

V některých zemích se aktivistům podařilo své zájmy prosadit. Nutno však dodat, že jde o země, které nemají zdaleka tak rozvinutý zájmový chov jako je tomu v Česku. Naopak tímto mohou maskovat nedodržování závazků v oblasti ochrany biodiverzity.

Obecně chovatelství je v EU zastoupeno velmi nerovnoměrně. Takže celounijní řešení nedává příliš smysl. Spolu s námi budou jistě proti této věci další chovatelské velmoci jako Německo, Nizozemí nebo Dánsko. Nebezpečím je to, že státy, kterých se problematika zájmových chovů podstatě netýká, pro celoevropský pozitivní seznam ruku možná zvednou. Právě k nim nyní povede veškerá snaha o vysvětlení situace. Podrobně se tímto zabývá Jan Potůček na serveru Ararauna.cz.

Aktuální stav věci

Díky těmto zemím se dokumenty od aktivistů dostaly na půdu Rady EU pro zemědělství a rybolov. Rada pak uložila Evropské komisi aby se Pozitivním seznamem začala zabývat. Výsledkem toho je revize akčního plánu CITES a vypsání tendru na zhotovitele studie, která zjišťuje názory na nutnost zavedení Pozitivního seznamu od zainteresovaných osob z řad úředníků a chovatelů v celé EU.

Ministr životního prostředí Hladík i zástupci chovatelských organizací ČR se již vyjádřili proti. Na studii se začne pracovat na konci letošního roku. Zhotovitel na její vypracování dostal lhůtu 19 měsíců.

Nestihne se to tedy do voleb do Evropského parlamentu v příštím roce. Celá jednání tak nejspíše začnou nanovo. Po 19ti měsících bude teprve jasno, zda se začne Pozitivní seznam připravovat či nikoli. Navíc vůbec není jisté jaká zvířata by se na seznamu ocitla. Nebude to tedy jen tak hned a není nutné nyní propadat panice, kterou šíří některá média.

Pokud chcete vyjádřit svůj nesouhlas, můžete podepsat petici. Odkaz najdete níže.

Současná legislativa ochrany zvířat v ČR potažmo v EU

Již současně platná legislativa reguluje či zakazuje vlastnictví některých druhů zvířat a stanovuje povinnosti pro chovatele. U nás je to zákon 246/1992 sb a legislativa související s CITES. Prodejci mají povinnost seznámit kupujícího s podmínkami chovu. Problém je však kontrola dodržování těchto povinností, zejména při prodejích na burzách či inzerci.

Česká nadace na ochranu zvířat nabízí řešení

Velmi mě potěšila zpráva, že česká Nadace na ochranu zvířat dala od tohoto výmyslu ruce pryč.

“Nadace na ochranu zvířat nesouhlasí se zavedením seznamu živočichů, které je/bude povoleno držet v soukromém vlastnictví (tzv. „pozitivnímu seznamu“), ale navrhuje zpřísnění / regulaci chovu některých druhů a skupin zvířat v zájmovém chovu a to i prostřednictvím úprav stávající legislativy ve prospěch zavedení povinnosti uložené chovatelům absolvovat chovatelský kurz k vybraným druhům a skupinám zvířat zakončený (závěrečnou) chovatelskou zkouškou (dle nastavených kvalifikačních standardů).“ píše se na webu nadace.

Nedávno byla uzákoněna nutnost absolvovat kurz péče o vybrané druhy šelem a lidoopů, pokud chce takové zvíře člověk chovat. Lidé z Nadace na ochranu zvířat si myslí, že by takováto povinnost byla aplikovatelná na většinu zájmově chovaných druhů zvířat. Je to velmi ambiciózní cíl, nicméně jako chovatelé bychom toto měli brát jako pozitivum, které nám pomůže dát našim zvířatům to, co opravdu potřebují dle aktuálních vědeckých poznatků. Nebudeme tak například hlodavce krmit pečivem aby si obrousili zuby.

Právě tito lidé bývají často prvními, kteří se dozvědí o špatném stavu chovu. Dobře tedy vědí, že nějaké změny jsou asi na místě. Otázkou je, zda by nestačilo zlepšit kontroly a vymahatelnost práva.

Osobně bych viděla jako možnou, cestu, která je už prošlapaná pro houbaře prodávající své „úlovky“ nebo z nich vaří v restauracích. Čili ze zákona musí prokázat své znalosti o houbách v testu. Pokud už tedy nějakým způsobem zpřísňovat současnou legislativu.

Zdroje:
Petice proti vzniku celounijního pozitivního seznamu
Ararauna.cz
Pozitivniseznam.cztémata článku:
autor:
datum vydání:
25. října 2023


Diskuze k článku „Opravdu nám EU brzy zakáže chov většiny domácích zvířat?“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!