O vzniku půdy

autor: Jan Hladký
Jak vniká půda? Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. Velmi záleží, koho se zeptáte. Možných definic je totiž hned několik a všechny jsou správné. Uvedeme si definici geologickou. Ta říká: Půda je akumulace sypkého materiálu vzniklého na zemském povrchu mechanickým i chemickým zvětráváním hornin (i přemístěných) a obsahující různě velkou příměs organických látek. Tato definice je správná. Vše co je v ní řečeno, je pravda.


vládá vliv místních podmínek a to zejména matečního substrátu.

Biologický faktor

Biologický faktor, tedy organizmy žijící na a v půdě je podmíněn klimatem a substrátem. To platí zejména pro vegetaci. Zde se však dostáváme do úzkých. Vegetace totiž může ovlivnit půdotvorný proces takovým směrem, že ve stejných klimatických podmínkách vznikne pod odlišným vegetačním krytem jiná půda. Ovšem jelikož vegetace je podmíněna klimatem, dostáváme se opět k určujícímu vlivu klimatického faktoru. Organizmy žijící v půdě pak hmotu půdy promíchávají i do velké hloubky, vrtají chodbičky, kterými může proudit vzduch, voda a organická hmota.

Podzemní voda

Podzemní voda zvyšuje vlhkost půdy. Vynáší látky z hlubších vrstev do vrstev výše položených. Při nadbytku podzemní vody, však dochází ke značnému omezení mikrobiální aktivity, nerozkládá se tedy odumřelá organická hmota, která se hromadí na povrchu. Tento proces může vést až ke tvorbě rašelin.

Činnost člověka

Činnost člověka se uplatňuje zejména změnou vegetačního krytu půd. Dodáváním hnojiv a dalších látek do půdy, které mění chemické složení půdy. Omezování činnosti mikroorganizmů. Vlivem kultivace člověk mění fyzikální, chemické i biologické vlastnosti půd. Bohužel lidské využívání dnes způsobuje zejména zhoršení vlastností půd a tedy následně menší produktivitu půdy. V řadě p
autor:
Jan Hladký
Autor pracuje v Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomické Fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zde pracuje i na své dizertační práci.

datum vydání:
3. ledna 2012


Diskuze k článku „O vzniku půdy“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!