Autor: Ing. Kateřina Koudelková

jméno autora: Ing. Kateřina Koudelková
Brand manager Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost


seznam zveřejněných článků (celkem 1):