Autor: Ing. Jakub Elbl, Ing. Antonín Kintl, Ing. Bc. Lukáš Plošek

jméno autora: Ing. Jakub Elbl, Ing. Antonín Kintl, Ing. Bc. Lukáš Plošek
Ústav Agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně


seznam zveřejněných článků (celkem 2):